Politik

Open AIs avancerade språkmodell GPT3 för AI-forskningen framåt

Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) är en språkmodell som ligger till grund av de senaste rönen inom språkinlärning, en viktig gren av forskningen inom, den artificiella intelligensen: https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-3

Ett mycket viktigt och inte minst intressant forskningsområde. Enkelt att följa diskussionerna kring GPT3 på Twitter.