Politik

Fintech, Meme Stocks, DeFi, NFTs, Blank Check Companies

Meme Stocks

Finansvärlden utvecklar f.n. ett antal högintressanta teknologier, som t.ex. Meme Stocks. En meme Stock är en aktie som stiger i värde på grund av hajp i sociala medier och online diskussionsfora som Reddit, snarare än på grund av ett företags st igande ekonomiska värde. Av den anledningen blir ett företag ofta övervärderat.

DeFi

DeFi, som står för Decentralizerade Finansmarknader är det mest intressanta begreppet.

Decentralized finance is a blockchain-based form of finance that does not rely on central financial intermediaries such as brokerages, exchanges, or banks to offer traditional financial instruments, and instead utilizes smart contracts on blockchains, the most common being Ethereum.

DeFi-plattformar tillåter människor att låna ut eller låna pengar från andra, spekulera i prisrörelser på en rad tillgångar med hjälp av derivat, handla kryptovalutor, försäkra sig mot risker och tjäna ränta på sparliknande konton. DeFi använder en skiktad arkitektur och komponerbara byggstenar. I januari 2021 investerades cirka 20,5 miljarder dollar i DeFi.

Ett exempel på ett DeFi-protokoll är Uniswap, som är ett decentraliserat utbyte eller dex som körs på Ethereums blockkedja och möjliggör handel med hundratals olika digitala tokens som utfärdas på Ethereum blockchain.

Rather than relying on centralized market makers to fill orders, Uniswap’s algorithm incentivizes users to form liquidity pools for the tokens by issuing trade fees to those providing liquidity.

Decentralized finance is a blockchain-based form of finance that does not rely on central financial intermediaries such as brokerages, exchanges, or banks to offer traditional financial instruments, and instead utilizes smart contracts on blockchains, the most common being Ethereum.

By October 2020, over $11 billion was deposited in various decentralized finance protocols, which represented more than a tenfold growth during the course of 2020. As of January 2021, approximately $20.5 billion was invested in DeFi.

Ett exempel på ett DeFi-protokoll är Uniswap, som är en decentraliserad börs eller dex som körs på Ethereum blockchain och möjliggör handel med hundratals olika digitala tokens som utfärdas på Ethereum blockchain. I stället för att förlita sig på centraliserade marknadsförare för att fylla order, uppmuntrar Uniswaps algoritm användarna att bilda likviditetspooler för tokens genom att utfärda handelsavgifter till de som tillhandahåller likviditet.
I stället för att förlita sig på centraliserade marknadsförare för att fylla order, uppmuntrar Uniswaps algoritm användarna att bilda likviditetspooler för tokens genom att utfärda handelsavgifter till de som tillhandahåller likviditet.

I stället för att förlita sig på centraliserade marknadsgaranter för att fylla order, Uniswap algoritm incentivizes användare i form av likviditetspooler för tokens genom att utfärda handelsavgifter för dem som tillhandahåller likviditet.

Ett utvecklingsteam skriver programvara för distribution på Uniswap, men plattformen styrs i slutändan av dess användare. Eftersom inget centraliserat parti driver Uniswap finns det ingen som kontrollerar identiteten på de människor som använder plattformen. Det är inte klart vilken ståndpunkt tillsynsmyndigheterna kommer att inta lagenligheten av en plattform som Uniswap.

NFTs

NFT är Non Fungible Tokens, dvs cryptographic assets on blockchain with unique identification codes and metadata that distinguish them from each other.

Blank check companies

Blank check companies or SPACs, Special Purpose Acquisition Company, raise money through an initial public offering (IPO) that includes the sale of shares and warrants (securities giving the owner the right to buy shares at a certain price within a specified time) in a bundled unit, typically priced at $10. While they aren’t supposed to pick a merger candidate until after the IPO, they typically identify one or more sectors to target. Investors assess the sponsors and dealmakers running the SPAC.