Politik

Category Archives: Blockchain

World Economic Forum tror på Blockchain

Published by:

Blockchain är en krypterad och distribuerad databas som används för alla slags transaktioner. Idag t.ex. om jag vill skicka pengar till Sverige t.ex. så tar det flera dar och jag får betala en ansenlig summa pengar till de banker som sköter ruljansen av dagens s.k. SWIFT-system.

Men med Blockchain så går det lika snabbt som att skicka ett mejl, och det är lika billigt, nämligen så nära gratis som man kan komma.

Det här är dock bara första steget. Nästa steg kommer med Smarta Kontrakt som gör det möjligt att skriva in alla slags kontrakt, från hyreskontrakt till äktenskapskontrakt och testamenten i Blockchain.

Idag t.ex. när ett testamente ska upprättas så sker det fortfarande på papper och när det sedan träder i kraft så behövs advokater och jurister som läser igenom testamentet och fattar sina beslut.

Med smarta kontrakt så ligger testamentet i digital form i Blockchain och det är ett datorprogram som sköter ruljansen när det digitala testamentet träder i kraft.

Välkommen till den digitala världen.

Nathaniel Popper skriver i New York Times: Envisioning Bitcoin’s Technology at the Heart of Global Finance

Läs fortsättningen här!

Varför Blockchainoch Smarta Kontract kommer att modernisera Fintech, och testamenten

Published by:

Dagens globaliserade finansvärld har ännu inte nått Internet-åldern. Vilket är orsaken till varför IT-världen är så intresserad av Blockchain-teknologin. Blockchain är ett globalt p2p-nätverk ungefär som Napster om det är någon som minns det, men med transaktioner som grundbult.

Ett blockchain-nätverk är en distribuerad s.k. huvudbok eller ledger på er som talar engelska. där all bokföring införs är organiserad efter konto. En huvudbok där alla transaktioner är säkra, digitala och p2p, dvs man behöver inte gå via någon bank eller några mellanhänder.

Lloyd Marino förklarar i en mycket bra artikel på Medium: Blockchain — The End Of The Middleman

Läs fortsättningen här!

Lär dig handla värdepapper med IBMs Blockchain på IBMs Bluemix

Published by:

Blockchain

En av de allra hetaste teknologierna i datormolnen f.n. är Blockchain, en distribuerad transaktionsdatabas, där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs på någon av de andra noderna.

Jag har tillbringat helgen på en Hackathon här i Silicon Valley med att leka med IBMs implementation av Blockchain som finns på IBMs datormoln Bluemix.

IBMs Blockchain är en del av det öppna kodprojektet Hyperledger som är en av nyckelteknologierna i dagens allt viktigare Fintech-industri. Dvs den IT-teknologi som håller på och skakar om i den globala finansindustrin.

Om du först sätter upp ett konto på A demonstration of a commercial paper trading application on IBM Blockchain på det kända kodhotellet Github. och sen klicka på Deploy to Bluemix knappen.

Commercial Paper Demo

Läs fortsättningen här!