Politik

Category Archives: CIA

Nya avslöjanden om NSA:s insamling av data från Google och Yahoos databaser

Published by:

Inte nog med att de stora Internetföretagen i Silicon Valley har pressats att ge NSA tillgång till kunddata, något som dessa företag först blankt förnekade. Och något som de faktiskt hade kunnat vägra göra om de bara hade haft litet civilkurage. Nu visar det sig också att NSA har gått bakom ryggen på Google och Yahoo, och säkert även andra IT-företag, och utan deras vetskap dammsugit alla data från de stora datormolnen direkt in i sina egna datahallar. Där man har kunnat massavlyssna data från miljoner amerikaner i lugn och ro. Att man också har kunnat läsa data från utlänningar är det ingen som bryr sig om, det är vad man väntar sig av NSA. Men att man också samlar in information om amerikanerna strider faktiskt mot lagen. Eller i varje fall stred mot lagen på den tiden när man hade en regering som brydde sig om sådant.

Kim Zetter skriver i Wired: Report: NSA Is Intercepting Traffic From Yahoo, Google Data Centers

Continue reading

Massavlyssningsskandalen: NSA sätter hårt mot hårt, vem har rätt?

Published by:

Edward Snowdens avslöjande om den amerikanska massavlyssning av i stort sätt hela världen har uppenbarligen fått Vita Huset på defensiven.

Den mycket hårdföra demokratiska senatorn Dianne Feinstein, från San Francisco här i Silicon Valley, som är ordförande i senatens viktiga underrättelseutskott och som hittills har försvarat president Obamas massavlyssning, vill nu se förändringar i det amerikanska spioneriet.

Även president Obama känner sig nu pressat nog att gå med på vissa förändringar i det massavlyssningsprogram som för alltid kommer att bli förknippat med hans tid i Vita Huset.

Dan Roberts och Spencer Ackerman skriver i brittiska Guardian: White House offers tentative support for plans to rein in NSA surveillance. Administration says NSA leaks have already prompted changes in intelligence-gathering, including check on UN monitoring Continue reading

Generationsväxling i EU:s attityder till USA i skuggan av president Obamas massavlyssning?

Published by:

Att svenska regeringen med Carl Bildt i spetsen rycker på axlarna över president Obamas presumtiva massavlyssning av deras och en stor del av det svenska folkets mobiler kommer kanske inte som någon större överraskning.

Svenska FRA har ett nära samarbete med amerikanska NSA och svenska regeringen vågar tydligen inte att äventyra det samarbetet genom att säga så mycket som ett pip, oavsett vad som avslöjas.

Carl Bildt tillhör den generation som växte upp under det Kalla Krigets dagar och fortfarande ser på USA som en garanti för ett fritt Europas.

Men dagens unga är inte lika nostalgiska till det USA som en gång var, och frågan är om EU-stater som Tyskland och Frankrike i längden kommer att
acceptera att de t.ex. aldrig kan förhandla med USA om någonting utan att de amerikanska förhandlarna redan vet allt om deras förhandlingspositioner. Och inte bara det, allt om deras privatliv, deras finansiella och ekonomiska tillgångar, och vad de gör i sängen och med vem på natten.

Eller att EU-ekonomin med jämna mellanrum kommer att hotas av ännu ett amerikanskt budgetstup, eller president Obamas allt mer erratiska utrikespolitik.

Alison Smale skriver i New York Times: Germany and France Propose Talks With U.S. to Rein In Spying

Continue reading

Friends, Lyssna till Ditt Hjärta: Obama, mannen som lyssnade på hela världen

Published by:

För den som har läst Peter Wrights nu klassiska Spycatcher från 1987 så kommer det inte som någon som helst överraskning att amerikanska NSA avlyssnar Angela Merkel och alla andra av sina allierade, liksom att dessa i sin tur avlyssnar sina egna grannar och allierade – och säkert skickar resultaten till NSA.

Den enda skillnaden idag är att det sker i den omfattning det gör, och att den amerikanska regeringen inte längre ens bryr sig om att försöka dölja det. En uppsjö av protester från EU-ledare möts idag bara av slentrianmässiga förnekanden och en axelryckning.

Jan Lewenhagen skriver i DN: NSA kan ha lyssnat på Merkels mobiltelefon

Continue reading

NSA i Frankrike och Sverige, supermakten USA har antingen vasaller eller motståndare, aldrig allierade

Published by:

Sverige och Frankrike till vänster, president Obamas USA till höger. Ett av Jim Hensons och Mupparnas paradnummer, här uppfört av Brian Henson, och Leslie Carrara-Rudolph

När den svenska regeringen nyligen tog emot president Obama, så var det inte som allierade, som regeringen Reinfeldt helst ville få svenska folket att tro, utan som en lydig vasall, vilket är den enda umgängesform som supermakten USA tyvärr tolererar.

Något som har blivit allt klarare efter de senaste avslöjandena av NSA:s massavlyssning av sina förmenta allierade i EU.

Nicolas Chapuis skriver i Le Monde: Surveillance de la NSA : “Les Etats-Unis n’ont pas d’alliés, que des cibles ou des vassaux

Continue reading

Dina bästa vänner NSA, FRA och dina kompislistor på Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Facebook osv.

Published by:

Att USA samlar in dina kontaktlistor från Twitter och de ledande e-postleverantörerna är inte det viktigaste i de senaste avslöjandena från den amerikanska massavlyssningsorganisationen NSA. Det viktigaste är hur man gör det, nämligen genom hemliga avtal med utländska teleoperatörer världen över. Se den åtföljande artikeln: The collection depends on secret arrangements with foreign telecommunications companies or allied intelligence services in control of facilities that direct traffic along the Internet’s main data routes.

Vilket gör det troligt att även svenska teleoperatörer med eller utan regeringens goda minne har ingått såna här hemliga avtal med NSA. Stämmer det? Är det någon som bryr sig?

Och varför har inte svenska FRA, som med stor säkerhet har känt till den här insamlingen, inte varnat svenska Internetanvändare om den här illegala verksamheten? Eller har dom kanske t.o.m. hjälpt NSA samla in svenska kontaktlistor?

Barton Gellman och Ashkan Soltani skriver i Washington Post om de senaste avslöjandena: NSA collects millions of e-mail address books globally

Continue reading

Kan världen kringgå NSA:s massavlyssning genom att använda öppen hårdvara?

Published by:

Som bekant så skapades Internet som ARPANET av Pentagons Advanced Research Projects Agency, ARPA år 1969. I slutet av 1980-talet skapades HTML och HTTP och med dom webben, som tillsammans med Internet blev till av världens genom tiderna största succé.

Men den som skapar kan också riva ner. Och avslöjandena om att president Obama och hans NSA har skapat historiens i särklass största och mest inträngande massavlyssningsapparat, bl.a. med hjälp av den svenska regeringen, leder nu forskare och tekniska experter att föreslå olika sätt att sätta P för NSA:s illegala verksamhet.

En av dessa forskare är Eli Dourado vid Mercatus Center vid George Mason University som just har skrivit en intressant artikel i New York Times om hur man med öppen kod-metoder tillämpade på Internets hårdvarulager skulle kunna göra Internet mer genomskinligt och därför svårare för NSA att över vaka i hemlighet : Let’s Build a More Secure Internet

Continue reading

I Big Data och massavlyssningssamhället kan ingen politiker garantera den personliga integriteten

Published by:

Efter att i flera år ha avfärdad FRA:s avlyssning av svenska folket med att det inte drabbar dom som “har rent mjöl i påsen”, så reagerar plötsligt press, politiker och allmänheten på uppgiften om att Skånepolisen har kartlagt 4000 romer och deras släktförhållanden med illa återhållet raseri.

En reaktion som jag själv till fullo delar.

Men varför nu och inte tidigare? Varför har man inte reagerat på FRA:s massavlyssning av svenska folket, som vi idag vet har gått betydligt längre än lagen tillåter. Och varför har man inte reagerat på att svenska regeringen inte har lyft ett finger för att förhindra att CIA regelbundet utför liknande kartläggningar av alla svenska USA-turister, allt som allt säkert uppemot en halv miljon svenskar?

Har inte romerna också rent mjöl i påsen och därför ingenting att oroa sig för? Svaret är givetvis att bara det faktum att man har blivit kartlagt ökar risken att man blir utsatt för diskriminering och övergrepp från myndigheternas sida. För vem kontrollerar att information som matas in verkligen är riktig?

Och att det just är romer som har kartlagts gör det hela speciellt graverande med tanke på att omkring en halv miljoner romer mördades i Hitlers förintelseläger. Historielösheten inom polisen verkar inte känna några gränser.

Maciej Zaremba: Romerna är alltid på fel plats
Continue reading

FRA lägger Sardin på stämningen. Massavlyssning även i Sverige, men hur fungerar den?

Published by:

Att Svenska FRA samarbetar med amerikanska NSA och brittiska GCHQ under kodnamnet Sardin, med att dammsuga etern i Sverige med omnejd kommer knappast som någon större överraskning. Hade den svenska pressen och svenska oppositionspolitiker visat det minsta intresse för saken så hade vi fått reda på det här i samband med Edward Snowdens avslöjanden om NSA:s PRISM-programt i juni i år.

Redan när Alliansregeringen kom till makten var en av deras viktigaste målsättningar att “stärka den transatlantiska länken”. Och eftersom det var dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg som var en av de tyngsta pådrivande krafterna, så behöver man inte vara något större geni för att inse att det ökade samarbetet även inbegrep utökat samarbete mellan FRA och NSA.

Att den alltid lika citatvärda Annie Lööf nu går ut och bl.a. säger att … signalspaningsverksamheten är noga reglerad i svensk lagstiftning, med en domstol och olika kontrollorgan.

– För mig är det viktigt att det finns en insyn och kontrollmöjlighet. Signalspaningsverksamhet är en balansgång mellan försvarsintresset, underrättelseverksamheten och den personliga integriteten, säger Lööf.

Vad Lööf beskriver är identisk med situationen här i USA, där massavlyssningen också “är reglerad i lagstiftningen med en domstol och olika kontrollorgan.” Vilket i klartext betyder att FRA, precis som NSA i USA, om analogin stämmer, dammsuger hela svenska folket in på bara kroppen.

TT skriver via DN att: Försvarsministern: Syftet är att slå vakt om säkerheten

Continue reading

NSA:s Bullrun läser alla krypterade meddelanden på Internet, inklusive den svenska regeringens

Published by:

New York Times skriver att med början kring millennieskiftet så började NSA, USA:s motsvarighet till FRA, att investera miljarder dollar i en hemlig kampanj för att bevara sin förmåga att avlyssna alla som överhuvudtaget finns på Internet, inklusive HTTPS-protokollet.

Man använde specialbyggda, supersnabba datorer för att bryta allt med avancerade koder, och inledde ett nära samarbete med teknikföretag i USA och utomlands för att bygga hemliga bakdörrar in i deras produkter.

På det sättet kunde NSA. hacka sig in måldatorerna och fånga meddelanden innan de ens blev krypterade. Och NSA använde också sitt inflytande som världens mest erfarna krypteringsexperter för att i hemlighet införa svagheter i de krypteringsstandarder som användes kommersiellt av hård- och mjukvaruvecklare världen över.

I klartext, N.S.A. kan idag läsa de flesta om inte alla krypterade meddelanden som sänds på Internet och på andra sätt. De enda meddelanden som är säkra är dom som sänds i säkra kablar.

Nicole Perlroth, Jeff Larson och Scott Shane skriver i New York Times: N.S.A. Foils Much Internet Encryption

Continue reading

Med ryggen mot väggen, Obamas utspel för att förhindra att Kongressen klipper hans massavlyssningsfjädrar

Published by:

President Obamas utspel om att ge det amerikanska folket insyn i hans massavlyssningssystem får ses mot bakgrunden av det växande motstånd som nu bubblar upp inom kongressen och hans egna gräsrötter. Men som Richard Nixon sade en gång för länge sen, kolla vad vi gör och inte vad vi säger.

Och vad Obama i dagarna har gjort är att tvinga två amerikanska webbmejl-leverantörer att stängs hellre än att lämna ut sina kunder till NSA.

Somini Sengupta skriver i New York Times: Two Providers of Secure E-Mail Shut Down

Continue reading

Ingen risk för pinsamma frågor om massavlyssning under Obamas Sverigebesök

Published by:

President Obamas bäste vän i EU

För att visa sitt missnöje med att Vladimir Putin vägrar lämna ut Edward Snowden till USA:s drakoniska rättvisa, så väljer alltså president Obama att istället besöka det utrikespolitiskt sätt totalt oviktiga Sverige.

Men valet är kanske inte så ologiskt som man skulle tro. För den svenska regeringen är idag en av de ytterst få regeringar i EU som Obama kan vara säker på inte kommer att yttra ett enda kritiskt ord om USA:s globala massavlyssning, dess riktade drönarmord, Guantanamo eller något annat överhuvudtaget. Det kommer att bli en sentida repris av Leonid Brezjnevs besök i DDR med hela politbyrån uppradad på Arlanda för att hylla sin ledare. Ett pusskalas utan like och inte ett enda knyst om något som Obama inte vill prata om.

Gösta Hultén, journalist och författare, talesperson för medborgarrättsrörelsen Charta 2008 skriver i SvD om den totala svenska tystnaden om USA:s massavlyssning av den svenska regeringen och det svenska folket, för att inte tala om det amerikanska folket och resten av världen: Varför svensk tystnad om avlyssningsskandalen? Edward Snowdens avslöjande visar att den amerikanska kampen mot terror nu hotar demokratins kärna. Den politiska tystnaden i Sverige när det gäller USA:s massiva övervakning och avlyssning är förbluffande och oacceptabel, skriver journalisten Gösta Hultén.
Continue reading

Brittiska Economist uppmärksammar president Obamas oamerikanska massavlyssningssamhälle

Published by:

I många år regerade kommunistskräcken här i USA. Den som hade ett kommunistiskt förflutet behövde inte göra sig besvär med att fylla i en visumansökan, och i kongressen regerade House Un-American Activities Committee och den inte helt okände senator Joseph McCarthy.

Att vara “oamerikansk” är fortfarande något av de värsta glåpord man kan slunga mot en amerikan. Så att brittiska Economist nu i en omslagsartikel kallar president Obamas massavlyssningssamhälle för oamerikanskt, så höjer man rösten ungefär så mycket som man kan, för en vanligtvis pro-amerikansk tidskrift. Något som man också är noggrann med att påpeka i ingressen.

Här följer ett axplock från artikeln:


Security v freedom in the United States. Liberty’s lost decade
The war on terror haunts America still; it should recover some of its most cherished values

Continue reading

Som ett brev på posten, Obama-regeringens fräcka skrämseltaktik mot sina massavlyssningskritiker

Published by:

Är du inte för oss så är du emot oss sade som bekant George W Bush, som också introducera det eviga kriget och militärens och säkerhetstjänsternas särställning i USA. Något han fick svidande kritik för av den unge Barack Obama. Som nu själv, efter en uppsjö av kritik mot sitt egen globala massavlyssningsprogram, nu försvarar genom en synnerligen fräck skrämseltaktik om terroristangrepp, som är avsedd att visa att om presidenten inte får fortsätta att massavlyssna den amerikanska befolkningen, för att inte tala om alla andra människor, så kommer terroristerna som den mongoliska horden.

Eric Schmitt skriver i New York Times om Obama-regeringen och NSA:s skrämseltaktik mot sina kritiker: Qaeda Messages Prompt U.S. Terror Warning

Continue reading

Ingen mer mjuk makt, President Obamas hårdföra säkerhetsapparat och dess dissidenter: Bradley Manning, Julian Assange och Edward Snowden

Published by:

President Obamas USA är inte längre ett USA som leder med mjuk makt utan med drönare, massavlyssning och allt hårdare tag mot journalister och visslare som på det minsta lilla sätt avslöjar den smutsiga sanningen bakom förlåten till den helt skoningslösa amerikanska maktapparaten.

President Obama har gått från att ha kritiserad George Bush till att fortsätta och t.o.m utöka dennes maktapparat med riktade mord och en världsomspännande massavlyssning som även riktar in sig på den amerikanska befolkningen.

Charlie Savage skriver i New York Times: Manning Is Acquitted of Aiding the Enemy

Continue reading