Politik

Category Archives: IT inom sjukvården

Algoritmer och kognitiva datorsystem invaderar sjukvården, med positiva resultat

Published by:

Sjukvårdsteknologin avancerar med en nästan ofattbar hastighet som nu hjälps på traven av automatiserade IT-system. Jag har själv jobbat med att sätta upp avancerade datorsystem för kunder och kan vittna om hur ofta man gör så fel som kan få ödesdigra konsekvenser om man inte använder sig av automatiserade checklistor av den typ som Atul Gawande gjorde världsberömd med sin bok The Checklist Manifesto.

Till det kommer IBMs kognitiva datorsystem Watson som kan dammsuga hela den medicinska litteraturen och hitta nya upptäckter som kan ha en direkt bäring på ett sjukdomsfall var som helst i världen.

Algoritmer invaderar sjukvården och hjälper läkarna bli mer effektiva. Austin Frakt skriver i New York Times: Läs fortsättningen här!

IT inom den svenska vården, alla misstag som man överhuvudtaget har kunnat göra

Published by:

XRay tech

Trots att IT lovar att revolutionera sjukvården så är steget dit betydligt längre än de flesta tror. Det handlar inte bara om att köpa in den senaste teknologin och sen tuta och köra. Man måste han en klar målsättning och egna experter med både IT och sjukvårdskunskaper som kan analysera de system som erbjuds till försäljning.

Att man inte kan låsa sig till proprietära utan använda öppna dataformat som lätt kan flyttas från leverantör till leverantör säger sig självt. Liksom att man alltid måste sätta patienten och personalen i centrum

Att döma av Sarah Jevrém, Magnus Nordlund och Petter Trillkotts artikel i SvD, så verkar den svenska sjukvårdsindustrin ha beslutat sig för att begå varje misstag som man överhuvudtaget har kunnat begå när man införde slutna IT-system som nu måste rivas upp och ersättas med helt nya system.
: Ta nationellt grepp om it i vården. Vårdpersonal tvingas tillbringa allt mer tid vid tangent­bordet på grund av bristfälliga it-system. Det medför att man får allt mindre utrymme för att ta hand om patienterna, skriver läkarna Sarah Jevrém, Magnus Nordlund och Petter Trillkott.

Läs fortsättningen här!

Nej det är betydligt svårare än så: “Att hitta mångbesökarna är nyckeln till effektivare vård”

Published by:

New UPMC East: Emergency patient room

När jag började arbeta med IT inom sjukvården här i USA så var det ett problem som man hade fastnat för. “Mångbesökaren”, som skrivs in på sjukhuset på måndag, skrivs ut igen tre dar senare och sen är tillbaks igen på sjukhuset tre dar senare. Och som sen far som en pingpollboll fram och tillbaka utan att någonsin slutgiltigt kunna lämna vården.

Lös det problemet och det skulle bli betydligt mer resurser över till alla andra.

Men precis som det liknande problemet inom kriminalvården, så har Mångbesökarproblemet visat sig i det närmaste olösligt, i alla fall i USA.

Låt mig först saxa från debattartikeln på DN Debatt och sen berätta om hur svårlösligt det här problemet i själva verket är.

Carl Bennet, ordförande, Getinge, Börje Ekholm, vd, Patricia Industries, Anders Hamsten, rektor, Karolinska institutet
Chris Heister, landshövding, Stockholms län, Eva Nordmark, ordförande, TCO, Anna Omstedt Lindgren, vd, MedUniverse,
Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting, Magnus Tyreman, senior partner, McKinsey & Co., Peter Wallenberg jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse skriver på DN Debatt: Att hitta mångbesökarna är nyckeln till effektivare vård

Läs fortsättningen här!

IBM Watson, kognitiva datorsystem och DeepQA sätts in mot leukemi

Published by:

Den som vill förstå varför IBMs kognitiva datorsystem Watson är så revolutionerande bör börja med att läsa Atul Gawandes bästsäljare The Checklist Manifest.

Gawande beskriver hur viktigt det är för läkare att följa etablerade procedurer. Det räcker inte med att lägga dom på minnet, precis som piloter så måste man ha listor med instruktioner som man följer utan att hoppa över ett enda steg. Och det handlar ofta om hundratals steg.

Vad Watson gör är att samla ihop gigantiska mängder information om t.ex. leukemi. Inte bara information om patienten själv, hans och hans föräldrars DNA och alla andra aspekter på patientens sjukdomstillstånd, Watson dammsuger också sjukvårdslitteraturen och samlar in de allra senaste artiklarna som kan ha betydelse för fallet. Medan artificiell intelligens mest handlade om komplicerade algoritmer och inte mycket data, så handlar kognitiva datorsystem mest om analysen av gigantiska mängder data från vilka det kognitiva datorsystemet sen framställer hypoteser som presenteras med olika sannolikhetsgrader. Hypoteser som en läkare sen kan välja mellan.

Och eftersom Watson följer rigida checklistor och aldrig missar ett steg, så är dess hypoteser bättre underbyggda än vad en ofta jäktad eller trött läkare kan åstadkomma.

Läs fortsättningen här!

Getheal.com, en mobil app och en husläkare till din dörr

Published by:

Om det finns något område som har anammat den mobila appen så är det sjukvården. Mobilen ger oss möjlighet att mäta hur långt vi joggar varje dag, hur många kalorier vi sätter i oss, hur högt vårt blodtryck är, osv.

Mobilen gör det möjligt för oss att skicka bilder på hudfläckar till vår läkare, och för läkaren att mäta hur hård press vi sätter på vår nyligen brutna fotled.

Nu kommer San Franciscobaserade Heal, en ny sjukvårdsapp som i mångt och mycket liknar taxiföretaget Uber och är privatfinansierat.

Joyce Hesselberth skriver i New York Times:

Läs fortsättningen här!

Jaron Laniers bok Who Owns the Future? Hur Silicon Valley-företagen tjänar miljardbelopp på medelklassens Big Data

Published by:

Den 53:årige datavetaren och virtual reality-pionjärenJaron Lanier som nu bl.a. är knuten till Microsoft Research,
är en allmänt aktad och respekterad tänkare om dagens och framtidens digitala värld.

Hans senaste bok Who Owns the future har med rätta blivit uppmärksammat för hans insikter i hur Silicon Valley-företag som Google, Facebook och Twitter tjänar miljardbelopp på att analysera och presentera Big Data från världens medelklass. Utan att på något sätt ersätta alla de hundratals miljoner människor som frivilligt och gratis förser dom med s.k. Big Data.

Christopher Matthews i Time Magazine recenserar Jaron Laniers bok: How Silicon Valley is Hollowing Out the Economy (And Stealing From You To Boot)

Continue reading

iPad och Independence at Home Organizations, sjukvård i hemmet blir möjligt i USA

Published by:

Det är egentligen märkligt hur en så relativt liten förändring som att slänga datormusen och det gamla tangentbordet från datorn, skulle leda till så många helt oväntade innovationer, bl.a. inom den amerikanska sjukvården.

Robert McMillen skriver i Wired om hur Apples surfplatta iPad håller på att förändra hur läkarna här i USA arbetar med sjukjournaler och medicinsk data: Apple’s Secret Plan to Steal Your Doctor’s Heart

Men det är bara början, får som Jack Resnick, som själv är läkare, skriver i New York Times så är det idag möjligt för läkare beväpnade med iPaddar och liknande utrustning att hjälpa patienter i hemmet.
Äldre patienter, de kroniskt sjuka och småbarn t.ex.

Allt som allt så är det billigare att titta till patienter i hemmet än att dom ska behöva köra in till sjukhuset: Bring Health Care Home – NYTimes.com

Continue reading

Kan finansrobortarna på Wall Street verkligen stoppas?

Published by:

De datoriserade robotsystemen håller på att ta över allt mer jobb som tidigare har utförts av högutbildade experter, även om de flesta ännu inte inser hur utbredd den nya teknologin är.

Det senaste exemplet kommer från Wall Street och aktiemäklarna som länge har använt datorer och avancerade analyssystem i aktie- och värdepapper världen över. Men de senaste åren har hemlighetsfulla IT-företag introducerat helautomatiserade handelssystem, s.k. High-frequency trading eller Algoritmisk handel på svenska, som drivas från gigantiska datacentraler som förläggs så nära Wall Street som möjligt för att latenstiden på Internetkablarna ska bli så kort som möjligt.

Men finansrobotarna har inte visat sig så lättkontrollerade som man trott, och de orsakar ofta vilda svängningar på världens aktiemarknaden. Svängningar som nu har uppmärksammats av myndigheterna främst i EU men nu också i USA.

Graham Bowley skriver i New York Times om försöken att tygla finansrobortarna och algohandeln: High-Frequency Stock Trading Catches Regulators’ Eyes – NYTimes.com

Continue reading

Måste läsas: Brian X. Chen, Always On: How the iPhone Unlocked the Anything-Anytime-Anywhere Future — and Locked Us In.

Published by:

Det är självklart för nordbor att acceptera tesen att mobiltelefonen har revolutionerat samhället och förändrat hur vi lever våra liv. Amerikanerna ligger ännu något efter Skandinavien på mobilområdet, speciellt på tjänster som är baserade på SMS-teknologi, även om man håller på knappa in.

Så även om Brian X. Chens bok Always On: How the iPhone Unlocked the Anything-Anytime-Anywhere Future — and Locked Us In. kanske har en större whao-faktor i USA än i Skandinavien så är den definitivt värd att läsas.

Chen är reporter på den San Francisco-baserade tidskriften Wired och behärskar verkligen det här gebitet. San Francisco och speciellt då SOMA-distriktet söder om Market Street är för den som har missat det, världens Ground Zero för nya spännande startupföretag på mobilområdet, som t.ex. Instagram för att bara nämna ett.

New York Times teknologikorrespondent Nick Bilton, som har sin egen teknikblogg , som har skrivit boken I live in the future and here is how it worksoch som dessutom nyligen flyttade från New York till San Francisco, intervjuar Brian Chen: One on One: Brian X. Chen, Author of ‘Always On’
Continue reading

Måste läsa för alla dataintresserade: James Gleicks The Information: A History, a Theory, a Flood

Published by:


Klicka på boken

Den amerikanske författaren James Gleick har goda akademiska meriter, Harvard och ett år på Princeton, är mest känd för sin bok Chaos, Making of a New Science från 1987 och den inte lika intressanta, Genius: The Life and Science of Richard Feynman.

Gleick har nu skrivit en bok om Claude Shannon, mannen som skapade den moderna informationsteorin. Shannons historiska avhandling A Mathematical Theory of Communication från 1948 kan sägas vara ett komplement till Alan Turings banbrytande avhandling ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEMsom lade fram en abstrakt definition av vad som skulle komma att bli den moderna datorn.

Shannon var intresserad av det vidare begreppet “information”, som kan förmedlas med allt från runstenar till moderna datorer. Viktigt är hur information förmedlas, vilket utgör en del av den moderna kommunaktionsteorin som innehåller allt från retorik, Journalism, Sociologi, Psykologi till Antropologi och Semiotik.

Gleicks bok tar avstamp hos Shannon men fortsätter sen fram till dagens dataålder

John Horgan skriver i Wall Street Journal om Book Review: The Information – WSJ.com

 

Axplock från den nordiska pressen:

ITavisen.no,ITavisen.no
[tags]James Gleick The Information, Claude Shannon, SCIGen, HL7, The Post Modern Generator,ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM, Alan Turing[/tags]

IT inom sjukvården förändrar det amerikanska samhället

Published by:

[print_link]

Röntgenbild i DICOM-format

Den amerikanska sjukvården håller på att datoriseras och effekterna på hela det amerikanska samhället kommer att bli omfattande och genomgripande.

En orsak är den växande gräsrotsrörelsen som går under benämningen Health 2.0 som har skapats av bloggaren Matthew Holt och som man kan följa på Matthews ypperliga blogg The Health Care Blog.

Health 2.0 är en underifrån och uppåt rörelse som utnyttjar Web 2.0-teknologin för att skapa sociala nätverk kring sjukvårdsfrågor och göra det möjligt för människor med olika symptom att nå ut till varandra och tipsa om s.k. best practices, effektiv medicinering och bra läkare.

 

[tags]Health Information Exchange, DICOM, Sjukvården i USA, Sjukförsäkring i USA,HIMSS10, Sjukvård i USA, IT och Sjukvård i USA[/tags]