Politik

Category Archives: Mellanöstern

Amerikanerna alltmer kritiska mot Irakkriget och Bush

Published by:

Klicka på pilen för att spela videon ovan

Även om jag alltjämt set många bilar med pro-krigsdekaler här i Silicon Valley så råder det inget som helst tvivel om att krigsvindarna nu håller på att vända och att detta tidigare så populära krig idag håller på att bli en kvarnsten runt halsen på George Bush och republikanerna.

Stephen Colberts sketch ovan säger mer än flera dussin tidningsartiklar om den snabbt ebbande krigsviljan här i USA. Så här hade man inte vågat skämta om kriget för ett eller två år sedan i detta så patriotiska och nationalistiska land.

Men samtidigt sätter man skrattet i vrångstupen för vad de här amerikanerna skrattar åt är ett krig som har tagit 650 000 irakiers liv, och som säkert kommer att kräva över en miljon människoliv innan det är över.

Förhoppningsvis kommer vi på sikt att få till stånd en internationell krigsförbrytarprocess mot de som startade det här kriget.

 

[tags] USA, Stephen Colbert, Irak, Mellanöstern [/tags]

Bushs nya Irakplan

Published by:

Vi vet nu litet mer om de beslut som fattades i krismötet om Irak i Vita Huset nu på lördagen.

Men först några ord om en märklig detalj med det här mötet. Presidenten hade inte bjudit in vare sig Condi Rice, som hade kunnat delta via videokonferens som general George Casey Jr. gjorde från Baghdad, USA:s Irakambassadör Zalmay Khalilzad, eller USA:s DNI, alltså Director of National Intelligence John Negroponte, som har kabinettsrank.

När USA alltså nu står inför en katastrofal situation i Irak så fattar den militärbegeistrade presidenten ett rent militärt beslut istället för det politiska beslut som skulle behövas.

Som väntat så har han också enbart arrangerat däckstolarna på den snabbt sjunkande Titanic. Den Irakiska regeringen måste nu befästa sig att möta vissa tidsfrister – med början någon gång nästa år. Man måste få slut på inbördeskriget, annars…. Ja annars vaddå? Den Irakiska regeringen vet mycket väl att den amerikanske presidenten har hela sin prestige inbakad i Irakkriget och att han aldrig kommer att erkänna att han hade fel.

Och nästa år är hur som helst för sent, det är nu som något måste göras och det är politiska och inte militära beslut som måste fattas. Utan ett närmande till Iran och Syrien eller omfattande amerikanska truppförstärkningar, vilket är emotionellt omöjligt för den allt mer isolerade presidenten så kan kriget bara fortsättas som hittills. Så världens enda supermakt har alltså hållit ett krismöte och fattat ett taktiskt och inte ett strategiskt beslut. Hade man väntat sig något annat?

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern, Vita Huset [/tags]

Dramatiskt möte om Irak i Vita Huset

Published by:White House photo by Eric Draper. Klicka på bilden .

Dagens nästan panikartade möte om Irak i Vita Huset kommer mot bakgrunden av en snabbt förvärrad situation för de amerikanska ockupationstrupperna.

Muqtada Al Sadrs Shiamilis, Mahdi armén har lyckats ockupera Amara, en större irakisk stad på 330 000 innevånare och varken den irakiska regeringen eller den amerikanska ockupationsarmén har ens försökt stoppa dom. Samtidigt har det amerikanska Irakkommandot öppet erkänt att den stora och viktiga Baghdad offensiven har misslyckats och att USA idag endast kontrollerar den tio kvadratkilometer stora Gröna Zonen i Baghdads centrum och inte mycket mer.

I mötet i Vita Huset deltog President George W. Bush, Vice President Dick Cheney, National Security Advisor Stephen Hadley, Deputy National Security Advisor J.D. Crouch, Senior Advisor to the Secretary of State on Iraq David Satterfield, Secretary of Defense Donald Rumsfeld, U.S. Army General John Abizaid and Chairman Joint Chiefs of Staff U.S. Marine General Peter Pace.

Efter mötet sade presidenten något som är typisk för den här mannen som aldrig kan anpassa sig till en förändrad realitet: No Iraq Pull Out Until ‘Mission is Complete’.

Jag har svårt att se hur Bush kan fortsätta kriget och ockupationen eftersom USA nu har förlorat kontrollen över Irak. Hela landet håller på att kollapsa och det är ingenting som USA eller någon annan kan göra åt det. Ett av de sista exemplen är att sjukhusen inte längre klarar av att ta hand om alla sårade och att milisförband idag kontrollerar många sjukhus och helt enkelt dödar patienter som tillhör fel gren av Islam.

Men Bush har tydligen beslutat att hans personliga prestige är viktigare än de amerikanska liv som nu kommer att gå förlorade helt utan orsak i ett redan förlorat krig. Det är också symptomatiskt av den här regeringen att man fortfarande ser Irak som ett militärt problem, utrikesministern deltog t.ex. inte ens i mötet, trots att hon också kunde ha varit närvarande via video eller telefon trots att hon är på resa. (Hon företräddes visserligen av David Satterfield, som är State Departments Irakexpert, men han är inte en beslutsfattare som de andra). Istället satt generalerna Casey och Abizaid vid bordet som jämlika med de politiska beslutsfattarna.

 

[tags] USA, Washington Post, Lexie Verdon, Ann Scott Tyson, Michael A. Fletcher, Irak, Mellanöstern ,Bush: No Iraq Pull Out Until ‘Mission is Complete'[/tags]

Första staden i Irak faller till gerillan

Published by:

Associated Press meddelar just att enheter ur Muqtada al-Sadrs Mahdi Army har tagit över kontrollen av den irakiska staden Amarah: Shiite Militia Seizes Control of Iraqi City

Läget i Irak förvärras nu så snabbt att det verkar som om den amerikanska armén står inför en veritabel härdsmälta.

Jag har tackat nej till att bli Sveriges nye kulturminister

Det är dock viktigt att komma ihåg att varken gerillan eller de olika milisförbanden kan hota de stora amerikanska baserna i landet. Men precis som i Vietnam så håller regeringen på att förlora kontrollen över landsbygden i ett allt snabbare tempo.

Frågan är nu hur Bush-regeringen kommer att reagera på det faktum att den första Irakiska staden har fallit till gerillan. En motattack mot Shiamilisen skulle mycket väl kunna starta en blodig Shia-revolt över hela landet. Slutet på den amerikanska ockupationen av Irak närmar sig nu med stormsteg:.

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern [/tags]

Den gröna zonen i Baghdad

Published by:

En av de allra säkraste platserna i världen ligger mitt i Baghdad. Det är den tio kvadratkilometer stora Gröna Zonen, Saddam Husseins gamla högkvarter som nu har blivit den amerikanska ockupationens högkvarter.

Allt som allt bor det omkring fem tusen amerikaner och irakier i det lilla amerika som existerar bakom de höga murarna som bevakas av en amerikansk bataljonen på omkring 800 man.

I den Gröna Zonen ligger den gigantiska amerikanska ambassaden, världens största, under ambassadör Zalmay Khalilzad liksom hela den irakiska regeringen, vars order och proklamationer idag i stort endast gäller inom själva zonen.

Här ligger också alla de amerikanska företag som fortfarande bedriver affärsverksamhet i Irak. Medan människor dör bara några meter utanför murarna så lever alltså fem tusen amerikaner i en luftkonditionerad bubbla med swimmingpool, amerikanska kafeterier som serverar icke-muslimsk mat, Internet och givetvis amerikansk TV och de sensate DVD-filmerna.

Man tar sig till och från zonen i helikopter eller tungt bepansrade konvojer. När man talar om det nya demokratiska Irak så är det egentligen om den här zonen man talar. Problemet med den Gröna Zonen, förutom att man använder sig av Saddam Husseins gamla palats, är att amerikanerna där lever helt isolerade från det verkliga Irak. Isoleringen bidrar givetvis till att den amerikanska krigsledningen idag har tappat kontrollen över landet.

 

[tags] USA, The Green Zone, Zalmay Khalilzad, Rajiv Chandrasekaran[/tags]

Chockbud från Baghdad: USA förlorar slaget om Baghdad

Published by:

Under försommaren stod det klart för det amerikanska Irakkommandot att man höll på att förlora Baghdad till gerillan och Sunni- och Shia-milisen. Svaret var en stort upplagd operation med namnet Amaliya Ma’an ila Al-Amam – Forward Together som skulle rensa ut Baghdad och säkra staden och den irakiska regeringen.

Nu kommer chockbudet direkt från Maj. Gen. William B. Caldwell IV, det amerikanska militärkommandots talesman i Irak att offensiven har misslyckats. (Se nedan).

Det här verkar bli sista spiken i kistan för den amerikanska ockupationen i Irak. Om man inte kan säkra Baghdad så kommer situationen i landet snabbt att förvärras och det är svårt att se hur George Bush kan klamra sig fast i Irak länge till.

De amerikanska motgångarna i Irak har nu nått katastrofala proportioner och resultatet kommer inta att låta vänta på sig. Det faktum att små gerillagrupper med billiga och primitiva Improvised Explosive Devices (IEDs) har kunnat besegra världens starkaste armé är sensationellt och kommer att försvara USA:s position inte bara i Mellanöstern.

Kirk Semple and John O’Neil skriver om det misslyckade slaget om Baghdad i New York Times: Baghdad Strategy Has Not Succeeded, U.S. General Says

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern, Baghdad [/tags]

Härdsmälta i Irak

Published by:

Alla de stora amerikanska tidningarna har förstasidesartiklar om de stigande amerikanska förlusterna i Irak. Bara idag har tio eller elva amerikanska soldater dödats i Irak, och säkert tio gånger så många sårats. Det är siffror som är de värsta på länge, speciellt om man betänker att de amerikanska soldaterna i dag är betydligt bättre beväpnade och utrustade än någonsin tidigare.

Under de första två åren av Irakockupationen ville Donald Rumsfeld spara pengar så de amerikanska soldaterna försågs inte med pansarvästar eller bepansrade Hummerjeepar. Istället fick oroliga föräldrar själva köpa pansarvästar och skicka till sina söner eller döttrar Irak. Flera hundra amerikanska soldater dog på grund av att de inte hade den utrustning de behövde.

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern [/tags]

Striderna i Balad i Irak

Published by:

I augusti i år tog den fjärde irakiska infanteridivisionen över kontrollen av ett område omkring åtta svenska mil nordost om Baghdad från den 101 första amerikanska luftburna divisionen.

Den högtidliga ceremonin var ett steg i Bush-administrationens strategi att bygga upp en irakiska armé på tio divisioner och få den att gå i bräschen mot gerillan. Mot slutet av året skall alla tio divisionerna vara aktiva och leda striderna mot gerillan över så gott som hela Irak.

Men som Greg Jaffe skriver i dagens Wall Street Journal , sid. A1, Problems afflict U.S. Army program to advise Iraqis. Untested Americans ship out to mentor foreign forces; military plans changes. A few hours of arabic lessons så har det amerikanska träningsprogrammet misslyckats. Som vanligt, och det här löper som en röd tråg genom allt som Bush-regeringen befattar sig med, så har man sagt en sak och gjort det rakt motsatta. Överstelöjtnant Nick Demas och hans mannar fick uppdraget att hjälpa till att träna enheter ur den irakiska armen. Så man fick några timmars (!) övning i det arabiska språket och den irakiska kulturen, ingen träning, inga vapen, ingenting, och sedan skickades man till Irak.

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern [/tags]

James Bakers viktiga Irakkommission

Published by:

Allteftersom situationen i Irak urartar så växer trycket på Bush-regeringen och på George Bush personligen att växla kurs i Irak, förhandla med Iran och göra något för att hjälpa de allt mer utsatta palestinierna.

James Baker

Kongressen har bett Ronald Reagans gamle stabschef och en av de mest respekterade republikanerna – åtminstone inom det republikanska partiet – James Baker att leda en kommission som skall presentera alternativ till dagens Irakpolitik, och president Bush har mer eller mindre blivit tvingad att acceptera kommittén och de förslag som den kommer att lägga fram i början av nästa år.

Kommissionen bildades i mars i år och President Bush mötte gruppen i Vita Huset i juni. Baker har sitt eget institut, United States Institute of Peace som utgör stommen i hans försök att hitta en väg ut ur Irak för USA.

Även om Bush och Cheney inte vill ändra kurs så är motståndet mot fortsatt krig nu massivt även inom det republikanska partiet. En av de tyngsta republikanerna, Senator John Warner från Virgina har öppet brutit med Bush över Irak och nu har också senator Chuck Hagel från Nebraska gjort detsamma. Alla inser nu att något måste göras.

Problemet är att Baker klart har sagt ifrån att han inte tänker förespråka en omedelbar amerikansk reträtt från Irak. Och det är inte heller troligt att presidenten skulle gå med på ett sådant förslag.

Doyle McManus skriver i Los Angeles om Bakers kommission: Times om Panel to Seek Change on Iraq. A commission backed by Bush has agreed that ‘stay the course’ is not working, its leader says. A phased withdrawal is one option on the table.

Situationen fövärras nu så snabbt att det inte ens är säkert att man kan vänta till nästa år. Rykten om en militärkupp cirkulerar i Irak och Bush-regeringens tålamod med Iraks statsminister Nouri al-Maliki har för länge sedan brustit. Idag är Irak i fritt fall och USA måste nu lämna landet och överlåta åt andra, främst Iran, att stabilisera läget i landet.

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern, Chuck Hagel, James Baker, John Warner [/tags]

Debatten om Israellobbyns inflytande på USA:s Mellanösternpolitik

Published by:Klicka på bilden

Förutom tillgången till billig olja så har Israel och dess nationella säkerhet varit det helt dominerande målet i USA:s Mellanösternpolitik sedan staten Israels grundande.

Fram till Irakkriget har den största posten i USA:s utlandshjälp har alltid gått till Israel, som också får omfattande icke bokförd militärhjälp som inte räknas in i den officiella hjälpen.

Hur påverkar den starka fokuseringen på Israels militära säkerhet USA:s Mellanösternpolitik? Det är en fråga som inte är politiskt rumsren här i USA men den 23:a mars skrev John Mearsheimer och Stephen Walt en artikel på det temat. John J. Mearsheimer är professor vid det berömda University of Chicago och Stephen M. Walt är professor vid Harvard Universitys Kennedy School of Government.

 

[tags] USA, Israel, Mellanöstern,The Israel Lobby, London Review of Books [/tags]

The Lancet: Irakinvasionen har dödat 655 000 människor!

Published by:

Den ansedda britiska medicinska tidskriften The Lancet har just publicerat en uppeseendeväckande rapport som visar att den amerikanska ockupationen av Irak hittills har dödat 655 000 människor.

Study estimates 655 000 excess Iraqi deaths since start of war
An estimated 655 000 more Iraqis have died as a consequence of the March 2003 military invasion of Iraq than would have been expected in a non-conflict situation, according to an

Rapporten är byggd på ett omfattande fältarbete i Irak och kan därför inte avskedas som propaganda. Det här är en bild av verkligheten i Irak.

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern, the Lancet [/tags]

Döden i Dora

Published by:

General John Abizaid, chefen för USA:s centralkommando har, med sin arabiska bakgrund, för länge sedan insett hur viktigt det är för den amerikanska armén att få folket på sin sida.

Armén har startat en charmoffensiv, som t.ex. den här soldaten från den första kavalleridivisionen (mekaniserad) som överlämnar ryggsäckar till de fattiga barnen i Al Dora-distriktet i södra Baghdad.

Not only Iraqi kids were smiling as Soldiers of the 1st Cavalry Division’s 1st Battalion, 8th Cavalry Regiment delivered backpacks to needy school children in the Al Dora District in southern Baghdad. The unit has focused on civil military operations during the month-long celebration of Ramadan, also providing seeds to local farmers and meals to needy families. (U.S. Army photo courtesy of 1-8 Cavalry)

Man reparerar broar, skolor och sjukhus, man fixar förstöra kraftledningar, man gör allt man kan för att få landet på fötter. Men som Michael Luo skriver i New York Times så är det för sent: Scores of Bodies Found in Iraq; Bombs Kill 17.

När de amerikanska trupperna väl hade drivit ut gerillan ur Al Doraområdet i Baghdad och skyndade vidare till nästa oroshärd så kom gerillan tillbaks och tog snabbt över kontrollen av Al Dora igen:

Och det här är USA:s grundläggande problem i landet. Försvarsminister Rumsfeld har försökt upprätthålla ockupationen med på tok för få trupper. Han har använt tortyr och inte ens brygg sig om att räkna alla civila dödsoffer. Nu är det hög tid för USA att lämna Irak, vilket det nya våldet i Al Dora visar med all tydlighet.

 

[tags] USA, Irak, Baghdad, Al Dora [/tags]

YouTube bryter Bushs krigscensur

Published by:

En orsak till att Bush-administrationen har kunnat hålla igång kriget i Irak så länge och att kriget har varit så populärt är att man har censurerat all information från krigszonen.

Men nu, som EDWARD WYATT skriver i New York Times Anti-U.S. Attack Videos Spread on Web så har videosnuttar från gerillan som länge har cirkulerat i Mellanöstern också börjar nå USA och t.o.m. laddats upp på YouTube. YouTube samarbetar med Pentagon och raderar videorna så snabbt man kan för att till varje pris upprätthålla krigscensuren och förhindra att amerikanerna får se en sann bild av krigets vardag.

Men det blir allt svårare att hålla censuren på webben och nu har även amerikanska soldater börjat lägga ut sina egna videon från kriget, som den här:

Videon som laddades upp på YouTube hjälpte till att stoppa det brutala israeliska angreppet mot Libanon och det kanske nu också kan hjälpa till att ge en sann bild av kriget i Irak, en bild som George Bush och den amerikanska regeringen till varje pris vill förhindra amerikanerna från att se. Irakierna ser det redan dagligen och människorna runt om i Mellanöster har också sedan länge sett bilder från kriget. Endast det amerikanska folket måste hållas ovetande om hur kriget verkligen ser ut.

Istället för de bilder på leende irakier som välkomnar amerikanska soldater som man kan se på de officiella amerikanska websajterna börjar nu alltfler amerikaner nu få se videon som den här:

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern, YouTube [/tags]

John Abizaid och John Murtha

Published by:

Bob Woodwards viktiga nya bok om Irakkriget, ‘State of Denial’ som jag har skrivit om här och här innehåller mängder med intressanta och pikanta detaljer som kastar nytt ljus över kriget och dess amerikanska aktörer.

En av de mest intressanta insikterna om hur kriget förs kommer när Bob Woodward beskriver hur USA:s högste befälhavare i Mellanöstern och Centralasien, den allmänt respekterade John Abizaid, ser på sitt jobb och på försvarsminister Donald Rumsfeld.

I vad som säkert är en ögonöppnare för många så anser inte Abizaid att det inte ankommer på honom att utforma den strategi som de amerikanska styrkorna skall följa i Irak, det åligger på försvarsminister, utrikesminister och presidenten! Även om det formellt är riktigt att de politiska målen måste bestämmas av regeringen så har alla amerikanska generaler från John J. Pershing i Första Världskriget till George C Marshall och Dwight Eisenhower i det andra och William Westmoreland under Vietnamkriget alla formulerat den strategi som har tillämpats för att nå de politiska målen.

Och när de inte har haft de resurser som har behövts eller när de har förstått att man inte kan nå de politiska målen så har de aldrig dragit sig för att klart och tydligt informera regeringen. De stora amerikanska generalerna skulle aldrig tro sina öron om de hade hört John Abizaid idag.

Lika viktigt är det faktum att John Abiziaid helt klart anser att kriget är förlorat och att USA bör dra tillbaks trupperna, men att han ljuger om det för Kongressen och de amerikanska folket. Det är oklart om han ens har bett om truppförstärkningar.

Mitt i ett av avsnitten i Bob Woodwards bok, som finns återgivet i Washington Post, se länken nedan, så finns ett guldkorn som visar att Abizaid har en lika enkel som skakande insikt som alla krigsivrare har missat. Abizaid som talar arabiska förstår att varje gång som amerikanska soldater slår in en dörr till ett hus i Irak och beordrar ut de irakiska männen medan de går igenom de irakiska kvinnornas ägodelar så skapar de automatiskt ett dussin nya gerillasoldater.

Innan någon MUF- eller LUF-anhängare protesterar så låt mig påminna om att detta är Abizaids egna ord, inte mina, se nedan.

Så vi har en befälhavare som inte tror på sin uppgift, en regering som lever i sin egen bubbla, och ingen reträttplan. Och presidenten får endast positiva nyheter från Irak.

Men Condi Rice då, hon är ju i alla fall intelligent, berättar inte hon sanningen för presidenten?

Bret Stephens på Wall Street Journal (höger om höger) har just intervjuat Condi Rice och vi kan själva se vad hon berättar för presidenten: (Läs hela den intervjun, den är mycket intressant)

Finally, inevitably, there is Iraq: “The strategic direction is set,” she insists. She points to successes, such as the killing of Abu Musab al-Zarqawi and military operations in the Euphrates Valley to stop infiltration from Syria, as well as the need to “get some of the militias under control.” She acknowledges the possibility of error: “If there are adjustments that you can make, if there are things that are not being pressed hard enough, if there are some alternative ideas, by all means, I think we’d be delighted to have them,” she says in reference to former Secretary of State James Baker’s Team B-style exercise on Iraq strategy.

What she doesn’t repeat, however, is a story I heard her tell at a previous meeting with Journal editors last year, when she said that she had telephoned George W. Bush as she flew out of Baghdad on her (then) most recent visit: “Mr. President,” she said (and I quote from memory) “this is going to be a great country.”

Perhaps she feels that way still: It would be distressing indeed if she did not.

 

[tags] USA, Irak, John Abizaid, Mellanöstern, John Murtha [/tags]

Skräckbild bakom förlåten till Vita Husets Irakkrig

Published by:

Den tidigare så Bushvänlige journalisten Bob Woodward har alltså skrivit sin tredje bok om George Bush och hans Krig mot Terrorismen: State of Denial: Bush at War, Part III , och den bild han målar av presidenten och hans närmaste män är inte längre lika positiv som tidigare. Tvärtom, vi ser i det närmaste ett skräckscenario av en grupp män som mest liknar en mentalt rubbad Jönssonliga beväpnade med massförstörelsevapen som startade ett storkrig bara för att de tyckte att det var kul och som nu inte har en aning om vad de skall ta sig till.

Det blir nu allt klarare att Irak snabbt går mot en blodig klimax nästa år och att presidenten och militärledningen säger det rakt motsatta till det amerikanska folket.

Det faktum att Henry Kissinger, av alla olämpliga människor, har blivit en av presidentens rådgivare bör ge oss alla mardrömmar.

Klicka på länken för att se en video där Bob Woodward talar om sin nya bok

Så kommer den här boken att skada Bush och öppna amerikanernas ögon för att man för länge sedan har förlorat Irakkriget?

Svaret är tyvärr ett rungande nej. Bushs anhängare läser inte New York Times eller Washington Post, de lever i sin egen bubbla med George Bush och Jesus och de kommer att stödja presidenten så länga han sitter kvar vid makten, oavsett hur situationen utvecklas i Irak. Men Woodwards bok är ändå viktig på grund av att han till skillnad från Seymour Hersh har haft tillgång till männen kring Bush och för att den bild den förmedlar alltså är baserad på förstahandsinformation.

Woodwards bok visar också med all tydlig klarhet att USA och världen nu står inför en blodig katastrof i Irak, en katastrof som Bush i dagarna har gjort ännu värre genom att få Kongressen att gå med på tortyr och skenrättegångar mot muslimska fångar. Bush och männen kring honom är antingen helt förvirrade eller också försöker de med berått mod driva fram ett gammaltestamentligt Armageddon i Irak nästa år. Det kommer i så fall att bli ett gigantiskt blodbad som också kommer att spilla över till Iran.

 

[tags] USA, Irak, George Bush, Mellanöstern, Bob Woodward, State of Denial[/tags]