Politik

Category Archives: Mellanöstern

Varför vill Bush och Olmert inte vinna?

Published by:

George Bush är en besynnerlig man. Å ena sidan drar han sig inte för att starta ett krig utan att någon detaljplanering och utan något klart mål. Men å den andra är han inte det minsta intresserad av att vinna kriget. han hade lätt kunnat vinna Irakkriget genom att höja skatterna och mobilisera några miljoner amerikaner.

När Churchill ställdes mot väggen av Hitler 1940 så mobiliserade han hela den brittiska nationen. Hitler däremot, liksom Bush, vågade inte införa allmän mobilisering eftersom han var risk att folket skulle resa sig mot regeringen. Så Bush sänker skatterna och mobiliserar inte, och resultatet ser vi idag i Irak. Samma sak verkar nu inträffa i Israel och som den ansedde David S. Broder skriver i Washington Post Doubling Two Bad Bets? så börjar de två krigen likna varandra.

David Broder

Frågan är om USA och Israel inte snart kommer att ställas inför ett allvarligt strategiskt dilemma. USA har redan förlorat kriget i Irak och man står nu inför ett Iran som till varje pris verkar försöka skaffa sig atomvapen. Men om Bush inte är beredd till ett storkrig så kommer Iran att göra som man vill.

Och det är Bushs dilemma. Han vill ha sina krig men han vill inte betala för dom och han planerar inte ens för konsekvenserna. Resultatet är att världen idag står inför en mycket farlig framtid.

Här är David Broder:

 

[tags] USA, Israel, Iran, Irak, Kriget mot Terrorismen [/tags]

Massivt amerikanskt stöd för fortsatt israeliskt bombkrig

Published by:

Det amerikanska stödet för Israels bomkrig i Libanon är, som de senaste opinionsundersökningarna visar, massivt. Intressant nog verkar det om något ha ökat efter den fruktansvärda massakern på kvinnor och barn i Qana i Libanon. Med massivt amerikanska stöd i ryggen kan Israel fortsätta sitt bombkrig hur länge man vill.

Resultatet har redan åstadkommit stora förskjutningar av de geologiska plattorna i området. Varje försök att få till stånd en diplomatisk överenskommelse med Iran är nu t.ex. omöjligt och den iranska oppositionen befinner sig på reträtt.

Samtidigt inser de auktoritära regimerna att de måste öka trycket på dissidenterna för att klamra sig fast vid makten. Intressant nog har därför den amerikanska regeringen gjort en helomvändning i frågan om demokrati i Mellanöstern. Vad som nu gäller inte längre demokrati utan pro-amerikanska regeringar som sedan må vara hur totalitära som helst.

De båda demokratiska partier som har vuxit fram i Mellanöstern den sista tiden, Hamas och Hizbollah, har omedelbart terroriststämplats, och alla grupperingar i området kan nu dra sina egna slutsatser om hur USA är av inhemsk demokrati.

Riskerna för ett storkrig i området är fortfarande överhängande eftersom ingen vet vad Bush-regeringen kommer att företa sig mot Iran i slutet av augusti. Amerikanska påtryckningar mot Iran kan lätt leda till att den amerikanska arméns position i Irak snabbt förvärras. Samtidigt ökar riskerna att det Libanon-kriget kan bli just den push som republikanerna behöver för att vinna i novembervalen.

Peter Wallsten och Heather Gehlert har mer i Los Angeles Times

 

[tags] USA, Mellanöstern [/tags]

Massakern i Qana får konsekvenser

Published by:

Israels urskiljningslösa bombkrig mot civilbefolkningen i Libanon har nu lett till den fruktansvärda massaker av barn och kvinnor i Qana som kommer att gå till historien med Guernica som exempel på krigets meningslösa grymhet.

Samtidig anser många bedömade här i USA att det här är en så allvarlig eskalering av bombkriget att världen nu står inför risken ökar för ett regionalt storkrig.

Bushs beslut att stödja Israels strävan att vinna en renodlad militär storseger för att sedan kunna diktera en take-it-or-leave-iti-fred mot en kuvad omvärld betyder att dödandet kommer att fortsätta i veckor om inte månader.

Världen verkar nu ha fått upp ögonen för hur långt Bush, Blair och Olmert är beredda att gå i det här kriget, för som SABRINA TAVERNISE och CHRISTINE HAUSER skriver i den mycket Israel-trogna New York Times så är den här massakern en så flagrant eskalering av kriget mot den libanesiska civilbefolkningen att USA, Israel och Storbritannien nu står isolerade mot en allt mer skräckslagen och rent illamående värld. Först nu förstår man att Bush, Blair och Olmert är beredda att utföra ett regelrätt folkmord om det är vad som behövs för att vinna ‘kriget mot terrorismen’.

Efter tre års krig i Irak har Bush och Blair endast lyckats förvandla Irak till en öken och man är nu på väg att göra detsamma med Libanon. Men det finns en skillnad. Det land man nu förstör var ett av Mellanösterns mest demokratiska länder. Och det kommer att tära på de mest härdade nerver att dag ut och dag in få se mer barnlik grävas fram ur Libanons ruiner.

 

[tags] USA, Libanon, Israel, Palestina, USA [/tags]

Bushs nya Libanonstrategi

Published by:


Bushadministrationen håller just nu på att gräva sin egen grav in i vilken en alltid lika lydig Tony Blair har hoppat, med kläderna på.

Efter att ha försökt lappa ihop relationerna till resten av världen efter Bushs valseger i november 2004 har nu Condi Rice och Bush beslutat sig för att bryta med EU och visa sina sanna färger.

Det verkar som om man har format en trippelallians mellan USA, Israel och Storbritannien för att vinna Kriget mot Terrorismen – i Libanon. Strategin, om man nu kan kalla terrorbombning av kvinnor och barn för en strategi, verkar gå ut på att statuera ett exempel och ge civilbefolkningen i i det demokratiska Libanon så mycket stryk att landet totalförstörts och ingen kommer att våga lyfta ett finger mot Israel eller USA på flera generationer. Bombningen av Hizbollah verkar närmast vara en eftertanke.

Tony och George, together again! Det later som en gammal folkparksakt om det inte vore för att den här akten redan har visat vad man går för i Irak. Det är som Bert och Ian på turne beväpnade med massförstörelsevapen. Det är kul så länge det varar, barnen dör i hundratal och ingen lämnar Folkparken levande.

Men vad händer sedan, när man har dödat alla Libaneser? Den enda förklaringen till Bushs och Blairs nya go-it-alone strategi som har den minsta interna logik är att man inser att Irak är förlorat och att om man inte kan visa på någon seger i Kriget mot Terrorismen så kommer Bush att förlora novembervalet. Det kan var bra för libaneserna att veta att de inte dör helt i onödan.

 

[tags]USA, George Bush, Israel, Tony Blair, Libanon, Palestina, Kriget mot Terrorismen[/tags]

Israel snubblar i Libanon

Published by:

Den som startar ett krig måste vara mycket säker på hur han skall avsluta det. Den kinesiske krigsteoretikern Sun Zi ansåg att starta ett krig är nästan precis som att starta en skogsbrand. Det är något som man till varje pris måste undvika om man inte själv vill riskeras att brännas inne.

Två sinsemellan mycket olika män trodde att de kunde vinna stora politiska framgångar genom att starta lättvunna krig i området kring Persiska viken. Den ene var Saddam Hussein som startade ett storkrig mot Iran och sedan ett mot Kuweit . Den andre var George Bush d.y. som trodde att han kunde vinna en enkel machoseger mot Irak i ett krig som nu håller på att bli en katastrof för honom, Irak och för världen.

Israels brutala och tydligen helt oövertänkta invasion av Libanon håller redan på att gå snett och Israels strategiska position kan komma att påverkas. Invasionen har inget klart strategiskt eller politiskt mål och den Israeliska regeringen verkar endast ha tänkt på det första schackdraget i ett mycket långt och komplicerat schackspel.

Ian Black skriver i Guardian att

The government of the Israeli prime minister, Ehud Olmert, is facing a barrage of criticism over its handling of the war in Lebanon, with questions being raised about the decision to attack Hizbullah, mounting military losses, continuing missile strikes on northern Israel, and disquiet about Lebanese civilian casualties.

Israel has yet to confirm reports of 12 soldiers killed in heavy fighting around the south Lebanese town of Bint Jbeil, but analysts in Jerusalem said fatalities on that scale are likely to bring pressure from the army and the public for a significant change of tack.

Two weeks into the fighting, growing unease about a wide range of war-related issues has burst into the open with a series of anxious comments by politicians, former officers and leading experts and pundits.

Few Israelis are protesting against the war, as they did in their hundreds of thousands after the 1982 invasion of Lebanon. Apart from small demonstrations by Israeli Arabs and Jewish leftwingers, there is broad support for hitting back at the Shia guerrillas after their border raid and abduction of two Israeli soldiers. But what is becoming clear is the deep concern about the conduct and progress of the campaign.

 

[tags] USA, Israel, Libanon, Hizbollah [/tags]

Massivt amerikanskt stöd för offensiven i Libanon

Published by:

Bush-regeringen får massivt stöd från det amerikanska folket för sitt resoluta agerande under den israeliska offensiven i Libanon. Under helgen, som Teresa Watanabe och Valerie Reitman skriver i Los Angeles Times, har demonstrationer för Israel bl.a. ägt rum i Los Angeles ledda av Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger och Los Angeles borgmästare Antonio Villaraigosa.

Det här kriget har blivit så populärt här i USA att det kanske t.o.m. kan hjälpa republikanerna vinna novembervalen. Alla 100 senatorer har röstat för att ge Israel carte blanche i Libanon och Palestina och amerikanska laserstyrda bomber har skickats till Israel för insats i Libanon och Gaza. Och vem kan kritisera Kriget mot Terrorismen idag?

Entusiasmen för den nya fronten i George Bushs ‘Krig mot Terrorismen’ får ses mot bakgrunden av det katastrofala Irakkriget där endast en liten skara av de trognaste Bushanhängare idag tror på den stora slutsegern som skall rättfärdiga alla döda amerikanska soldater och USA:s skamfilade rykte.

 

[tags] USA, Israel, EU, Libanon, Hamas, Hizbollah [/tags]

Mellanöstern genom vems ögon?

Published by:

När Folkpartisten Lars Drake kritiserade Israels politik i Palestina för ett tag sedan fick han svar av Folkpartiets talesman för Mellanöstern, Cecilia Wikström under titeln:Lars Drake bedriver grotesk agitation som började med: Det är stötande att Lars Drake på 66-årsdagen av Kristallnatten demoniserar Israel, världens enda judiska nation, framsprungen ur ruinerna efter andra världskriget och Förintelsen.

Cecilia Wikströms svar visar hur många i Europa och USA aldrig kommer att kunna förstå – om de ens är det minsta intresserad av – den historiska omvälvning som just nu sker i den islamska Mellanöstern. Genom att endast se Mellanöstern som en förlängning av Förintelsen i Europa för 60 år sedan så förlorar man all insikt om, och allt inflytande över, den revolution som kommer att påverka hela världen.

Unga professionella i Palestina, Libanon, Egypten, Jordanien och Irak är precis lika ointresserade av Cecilia Wikströms engagemang för Förintelsen som Cecilia Wikström är för den armeniska Förintelsen eller för modern arabisk och iransk historia. De ser, med rätta, framåt och inte bakåt.

När George Bush beslutade sig för att anfalla Irak så startade han en chockvåg bland de förtryckta Shiamuslimerna och bland alla de människor som har levt under diktaturer eller kolonialmakt så länge någon kan minnas. När Shiamuslimerna i Irak nu har tagit makten i ett demokratiskt Irak så ser vi början av en gigantisk tsunamivåg som ingenting kan hejda, minst av allt en alltmer förfärad George Bush.

För de senaste årtiondena har befolkningen i Mellanöstern fått tillgång till bättre utbildning, modern IT-teknologi och Al-Jazeera. De gamla potentaterna som Hosni Mubarak i Egypten kan inte längre bestämma vad medborgarna ser och hör, och de kan inte fortsätta att klamra sig fast vid makten i all evighet, folket kräver demokrati.

Men det kommer inte att bli den demokrati som Cecilia Wikström , Per Ahlmark, Frederik Federleyoch George Bush vill ha. Det kommer att bli en en islamisk demokrati anpassad till Islamska förhållanden precis som den amerikanska demokratin är anpassad till den amerikanska Kristna Högern.

 

[tags] USA, Mellersta Östern, Israel, Folkpartiet, Islam, Hizbollah, Hamas, Palestina, Libanon [/tags]

Vinner Hizbollah?

Published by:

Wall Street Journal rapporterar idag att trots flera dagars våldsamt bombardemang i Libanon så har man inte lyckats krossa Hizbollah och förstöra dess raketarsenal. Jay Solomon, Mariam Fam, Karby Legget, Neil King: Israel Weighs Offensive in South Lebanon

Som jag skrev för några dagar sedan så jagar man inte myggor med bombplan. Sovjetunionen lärde sig precis samma sak i Afghanistan. Gerillan bara smälter bort och Israel står idag därför inför samma dilemma som Bush-regeringen har stått inför i Irak de senaste tre åren. Man kan bomba civilbefolkningen hur mycket man vill men om civilbefolkningen stöder gerillan så finns det slutligen bara en lösning kvar, och det är ett regelrätt folkmord.

USA och Israel har samma strategiska mål i Mellanöstern, men det är inte klart att man har de resurser som behövs för att nå målen. Israels omedelbara mål – enligt Wall Street Journal – är att få den Libanesiska armén att anfalla Hizbollah och på så sätt hjälpa Israel och USA att krossa Hizbollah. Men det skulle bli starten till ett förödande inbördeskrig som skulle förstöra hela Libanon.

 

[tags] USA, Israel, Libanon, Gaza, Palestina, Mellersta Östern [/tags]

Bush: Krossa Hizbollah!

Published by:

Bush-administrationen har, enligt dagens Wall Street Journal givit den israeliska regeringen grönt ljus att krossa Hizbollah, kosta vad det kosta vill. Som Neil King, Karby Leggett och Jay Solomon skriver på förstasidan i dagens WSJ: “Hands-Off Bush’s Risky Mideast Strategy: Seek Change, Not Quick Peace” så vägrar Bush t.o.m. att hålla överläggningar med Syrien, Hamas eller Iran. Istället kommer Israel att få full frihet att krossa Hizbollah militärt, hur långt eller fördödande ett sådant krig än kommer att bli. Civila dödsoffer är inget problem. Eftersom en halv miljon libaneser redan är på flykt så står världen redan inför en humanitär katastrof.

Bush-administrationen ser kriget som en chans att att förlama Syrien och Iran och många i Washington oroar sig över att Israel, med USA:s stöd, kommer att bomba Syrien och kanske även Iran. De neokonservativas planer på regimförändring i Syrien och Iran kan plötsligt bli verklighet.

 

[tags] USA, Libanon, Syrien, Israel, Hizbollah [/tags]

USA:s arméchef om Irakkriget

Published by:

Det amerikanska försvaret leds av försvarsministern som nu heter Donald Rumsfeld. Men eftersom den amerikanska presidenten officiellt har titeln ‘Commander in Chief’ så är det egentligen han som har rätt att fatta de stora besluten. USA har alltså ingen militär ÖB. George Bush älskar som alla vet krig och det militära men han har överlåtit åt Rumsfeld att sköta Irak- och Afghanistankrigen och begränsar sin roll till att ständigt flyga runt till olika militärbaser och motta soldaternas jubel.

Om vi använder kameler istället för stridsvagnar så kommer gerillan inte att ha en chans

Under Rumsfeld kommer the Joint Chiefs of Staff som representerar den högsta militärledningen. Men JCS har inga operativa befogenheter. Så Irakkriget leds av chefen för Centcom, general John Abizaid som rapporterar direkt till Rumsfeld. Under Abizaid lyder sedan general John Casey som är chef för Operation Iraqi Freedom.

Den högste generalen i den amerikanska armén, som alltså inte innesluter flygvapnet, flottan eller marinkåren, heter Peter Schoomaker och sitter på The Joint Chiefs of Staff.

 

[tags] USA, Irak, Joint Chiefs of Staff, US Army [/tags]

Inträdesbiljett till diskussionen

Published by:

Efter de sista dagarnas – skall vi säga intensiva – diskussioner kan det vara värt att påpeka det uppenbara: Som alla bloggar så representerar den här bloggen en viss ståndpunkt. Det är därför den heter ‘Det Progressiva USA’. Det är inte bara något som jag tog ur tomma luften.

Så om någon är intresserad av progressiv politik, IT, bilder och reportage från Silicon Valley så har ni kommit rätt. Bloggen representerar de progressiva strömningar som man finner i San Francisco, på Berkeley och i det integrerade samhället här i Silicon Valley. Det enda som gäller här i dalen är vad man har i huvudet. Ingen bryr sig om du är Palestinier, Israel, Indier, Pakistanier, Kristen eller Muslimsk fundamentalist eller hetero, trans- eller homosexuell, svart, gul, vit, blå eller randig. Jag har vänner som är alla de här sakerna, ja utom randig kanske, och dock inte samtidigt, och ingen bryr sig.

 

[tags] USA, Bloggosfären [/tags]

På västfronten intet nytt

Published by:

Erich Maria Remarques krigsroman På Västfronten intet nytt kan tjäna som titel till de allt våldsammare attackerna mot civilpersoner – däribland barn – i Libanon. Ytterligare ett tjugotal barn dödades idag, inget nytt, knappast ens en fotnot.

Som Dan Murphy skriver i dagens Christian Science Monitor: Escalation ripples through Middle East så stöds de israeliska attackerna mot civilbefolkningen idag av både USA och EU.

Det här är något helt nytt, ett ursinnigt bombkrig mot tättbefolkade libanesiska områden som förs med EU:s och USA:s goda minne och där nu speciellt barn nu dödas varje dag.

Våldet kommer att krossa Libanon och kriget kommer säkert att utvidgas till Syrien och kanske också Iran.

Men till skillnad mot de allt blodtörstigare europeiska och amerikanska politikerna så är amerikanska och israeliska militäranalytiker inte alls så säkra att det här kriget kommer att sluta väl, ens för Israel.

Israel kan inte krossa Hizbollah utan att samtidigt krossa Libanon och döda tiotusentals civilpersoner. Att EU inte opponerar sig mot ett sådan barbari bådar inte gott inför framtiden.

För arabiska och iranska medier håller sina medborgare underrättade om vad som händer dag för dag och timme för timme . Med den amerikanska armén fast i både Irak och Afghanistan kan det här nya kriget bli svårhanterligt även för de mest blodtörstiga neokonservativer. Och glöm den amerikanska ekonomin, Wall Street är redan vettskrämd. Barbarernas återkomst. Men idag är dom mitt bland oss. Barbarena är vi själva.

 

[tags] USA, Libanon, Israel, Palestina, Syrien [/tags]

Varför engagera sig för Israel?

Published by:

Vissa människor är så lyckligt lottade att de har starka band till andra länder och kulturer. Jag själv har starka band till både USA, Kina och Ryssland, liksom litet mindre starka band till Japan, Island och Brasilien.

Det är alltid stimulerande att träffa människor som har en passion för ett annat land eller en annan kultur. De älskar kanske som jag rysk litteratur, rysk konst eller japansk film. Orsaken till deras engagemang är sällan ett mysterium.

Men det märkliga med de som är passionerade, och ofta mycket passionerade, för Israel är att de aldrig riktigt verkar visa det minsta intresse för den israeliska kulturen eller för hebreiskan. De verkar aldrig ens kunna förklara varför de engagerar sig så passionerat för just den israeliska staten utan att samtidigt också omfamna den levande israeliska kulturen. De påminner nästan på pricken de gamla svenska kommunisterna som kramade Sovjetunionen som en abstrakt modell utan att ha det minsta intresse för det artritiska sovjetiska samhället.

Jag har ibland träffat människor som är passionerade för Turkiet eller Island eller Japan eller andra länder men då har de alltid pratat om litteratur, musik, teater eller deras senaste resa dit.

Men i fallet Israel är banden till landet ofta mycket diffusa. Per Ahlmark t.ex. som har levt hela sitt liv för Israel har aldrig vad jag vet förklarat varför han har vigt sitt liv till just det landet. Ingen verkar heller ha kommit på att fråga honom. Talar Ahlmark hebreiska? Ser han på israelisk film, läser han israeliska romaner, lyssnar han på israelisk musik?

 

[tags]Israel, Mellanöstern, Hebreiska, Arabiska, Palestina, Gaza[/tags]

Inte din farsas bondjävlar

Published by:

En gång i tiden var Sverige smockfullt med bönder och Bondeförbundet var ett viktigt och starkt riksdagsparti. Vem känner inte till Axel Pehrsson-Bramstorp som t.o.m. blev statsminister efter att ha lovat att inte ha laggårdstövlarna på i Riksdagen.

Sen kom Gunnar Hedlund som insåg att bönderna höll på att ta slut så han bytte namn på partiet till Centerpartier, eftersom Höger- och Vänster- redan var tagna. Hedlund utgjorde antagligen partiets zenit. Han var en smart fan och tuff som bara den.

Federley på fritiden

 

[tags]Centerpartiet, Federley, Sverige, Palestina[/tags]

Syrien nästa!

Published by:

När vi har slutat heja på de israeliska trupperna i Libanon och Palestina – Centerns Ungdomsordförande har blivit så upphetsad att han skickar pengar till Israel – så kan det vara värt att begrunda vart världen nu är på väg.

Syrien och Iran står nu i Israels och USA:s skottglugg. Det är inte helt ologiskt eftersom båda staterna stöder Hezbollah och därför hotar Israels position som Mellanösterns enda supermakt. Bush-regeringen vill väldigt gärna störta regeringarna i båda länderna men man är inte riktigt lika ivrig på en invasion så länge som Irakkriget varar. Så Israel kommer återigen att bli indraget i ett långt guerillakrig i Libanon.

Den som vill läsa mer om Syrien bör kolla Josh Landis utmärkta Syria blog

Josh är Assistant Professor of Middle Eastern Studies vid School of International and Area Studies at the University of Oklahoma. Och han kan Syrien som få andra.

 

[tags]Libanon, Israel, Syrien[/tags]