Politik

Category Archives: Mellanöstern

Vad orsakar terrorism?

Published by:

För att kunna bekämpa terrorism och politisk extremism av alla de slag så måste vi förstå vilka faktorer det är som ligger bakom terrorismen, som ger den grogrund och får den att vinna anhängare.

Professor Juan Cole har en bra liten essä i frågan som alla som är intresserade av den här frågan bör läsa. Svaret är inte det man kanske skulle vänta sig. Men Juan Cole är expert på Mellanöstern och hans blogg är en av de allra mest lästa i USA och runt om i världen.


You want to end terrorism? End unjust military occupations. By all means have Syria conduct an orderly withdrawal from Lebanon if that is what the Lebanese public wants. But Israel needs to withdraw from the Golan Heights, which belong to Syria, as well.

The Israeli military occupation of Gaza and the West Bank must be ended. The Russian scorched earth policy in Chechnya needs to stop. Some just disposition of the Kashmir issue must be attained, and Indian enormities against Kashmiri Muslims must stop.

The US needs to conduct an orderly and complete withdrawal from Iraq. And when all these military occupations end, there is some hope for a vast decrease in terrorism. People need a sense of autonomy and dignity, and occupation produces helplessness and humiliation. Humiliation is what causes terrorism.

Notis: Vad händer i Libanon

Published by:

Juan Cole har en mästerlig essä om Libanons kulturella och politiska historia. Om de fossiliserade arabstaterna med Egypten i spetsen skulle moderniseras så skulle hela arabvärlden kunna bli en ekonomisk och politisk stormakt.

Det skulle drastiskt förändra hela den politiska och ekonomiska ekvationen i mellanöstern eftersom det snabbt skulle marginalisera Israels ekonomiska position. Med 76 miljoner innevånare skulle Egypten kunna bli ett Mecka för utlokalisering, om ni ursäktar vitsen. Men Egypten har också en lång lärdomshistoria, liksom f.ö. Syrien och hela arabvärlden. En moderniserat arabvärld skulle kunna bli en ekonomisk stormakt.

USAs dilemma i Iran

Published by:

BusinessWeek har en bra artikel om USAs dilemma i Iran i veckans nummer. Det råder knappast något tvilvel om att Iran håller på att utveckla atomvapen. USAs neokonservativa tror att om de bara kan störta de iranska mullorna så kommer folket att resa sig som en muslim, överge Islam, börja konsumera de senaste amerikanska varorna och – överge sitt atomprogram.

Businessweek påpekar att här har de neokonservativa fel. Även dagens unga iranien ser Irans atomprogram med nationell stolthet. Så även om Bush-regeringen skulle lyckas störta den Iranska regeringen, något som man redan jobbar hårt med, så skulle det knappast ändra det iranska atomprogrammet.

Mullorna tror heller inte att USA och Israel vågar starta ett krig mot Iran.

Och, som BusinessWeek påpekar, det faktum att USA vägrar att delta i EUs fredliga framstötar till Iran ställer den amerikanska regeringen i en mycket svår position.

En USA-invasion av Iran?

Published by:

Någonting är på gång i Pentagon. Det verkar rätt säkert att USA just nu lägger planerna för att angrepp på Iran. Men att planera är en sak, att starta ett krig är en annan sak.

Vad kan vi säga om hur ett USA-angrepp på Iran skulle se ut? Huvudmålet verkar vara det iranska atomprogrammet, som Israel anser måste stoppas till varje pris.

Så om vi vet krigsmålet så kan vi också fylla i en del detaljer.
Iran har en befolkning på 69 miljoner mot Iraks 25. USA ockuperar idag Irak med omkring 150.000 man. Det skulle betyda att man behöver omkring 400.000 man för att ockupera Iran. Medan Irak har en yta på totalt: 437,072 kvadratkilometer så har Iran en yta på 1.648 miljoner kvadratkilometer, alltså fyra gånger större än Irak.
Siffrorna kommer från CIA .

Den amerikanska armen har idag stora problem med att mobilisera de styrkor som behövs för att slå ner den Irakiska gerillarmén på kanske 20.000 man.

Det är helt omöjligt för USA att ockuperabåde Irak och Iran med en frivilligarmé.

Detta betyder att regeringen med berått mod skulle mobilisera en halv miljon man för ett angrepp på Iran. Men det skulle inte räcka till. Kriget skulle vara minst lika länge som Irak-kriget, dvs flera år, och man anser idag att soldaterna inte bör vara i fält längre än 6 månader. Det skulle betyda att man inom 6 månader måste mobilisera en miljon man, många av dom från universiteten.

Ett angrepp på Iran skulle också få oanade konsekvenser för den amerikanska ekonomin.

Mycket troligare är då ett luftangrepp av USA och Israel på Irans atomanläggningar.

Ett sådant angrepp skulle vara mycket billigt, det skulle orsaka stor förödelse och det skulle inte vara mycket som Iran skulle kunna göra åt det

Men, det verkar inte vara så som de neokonservativa tänker just nu. De verkar tro att ett USA-angrepp med små styrkor skulle leda till ett folkligt uppror mot ayatollorna och ett regimskifte.

Om ett angrepp kommer så kommer det antagligen om ett år. Då hoppas man ha slagit ner guerillan i Irak. Ett angrepp på Iran skulle vara utomordentligt farligt och det skulle få återverkan över hela världen. Det skulle med rätt stor säkerhet bli början till slutet för USA som världsmakt.

Men det faktum att dessa planer just nu diskuteras på fullt allvar i Pentagon, och det faktum att CIA marginaliseras just för att det ses som alltför försiktigt, bör göra oss mycket oroade.

Den Israeliska fredsrörelsen: Machsom Watch

Published by:

Det finns en stark och växande Israelisk fredsrörelse som aktivt kämpar för en fred som inte bara gagnar Israel utan också Palestina. Orsaken är enkel. Israel kan aldrig få fred utan att Palestina får det och vice versa.

Machsom Watch är en israelisk fredsorganisation med ett enkelt syfte: att sätta ut observatörer vid de övergångsställen som palestiner måste passera för att gå från ett inringat palestinskt område till ett annat.

Observatörena, som alla är israeliska civilpersoner, försöker på ett mycket praktiskt sätt ge palestinerna en liten garanti för att de inte skall bli misshandlade. Den israeliska armen är betydligt mindre benägen att trakassera palestiner framför ögonen på dessa observatörer.

Det är mycket farligt att inte uppmärksamma den israeliska fredsrörelsen som med stort mod kämpar emot Sharon och Bush-regeringens politik i mellanöstern. Anti-semitismen och hatet får grogrund när folk kan påstå att “alla israeler hatar palestinerna ” eller vice versa.

De svenskar, inklusive de inom den svenska bloggosfären, som engagerar sig för Israel borde ge sitt aktiva stöd till den israeliska fredsrörelsen som faktiskt försöker skapa fred för alla människor i området.

Det finns mycket skrivet om Machsom Watch och det här är en organisation som jag hoppas att t.ex. Folkpartiet aktivt stöder.

Mother Jones har mer om Machsom Watch-organisationen