Politik

Category Archives: Samhälle

Bill Bishops uppmärksammade bok The Big Sort: Hur USA är på väg att splittras

Published by:


Klicka på boken

USA har aldrig varit ett homogent samhälle på samma sätt som det betydligt mindre Sverige. Trots den glödheta nationalismen och patriotismen så är vad som skiljer amerikanerna åt ofta betydligt viktigare än vad som förenar dom.

Det blodiga amerikanska inbördeskriget från 1861-1865 är bara ett exempel på de djupa sprickor som alltid har existerat i det amerikanska samhället. Ett krig som f.ö. egentligen fortsatte ytterligare 100 år innan Apartheidlagarna i sydstaterna slutligen avskaffades i mitten på 1960-talet.

En intressant utveckling i USA de senaste åren är att splittringen inom det amerikanska samhället tilltar och att vi håller på att få två helt disparata samhällen. Ett Europeisk-liknande samhälle på de båda kusterna och på isolerade platser i sydstaterna och sedan Jesuslandet i resten av USA.

Jag är själv alltmer övertygad om att Internet faktiskt har hjälpt till att splittra USA och kanske kommer att ha samma effekt på det svenska samhället.

Vi har inte längre några gemensamma kontaktytor som vi hade när vi alla tittade på samma TV-program med Lennart Hyland och lyssnade på samma radioprogram.

Valfriheten i dagens medier leder paradoxalt till ökad social splittring, något jag ser i min egen familj där alla sitter framför sin egen dator och inte längre vill titta på samma TV-program, ens på weben.

Den amerikanska journalisten Bill Bishop har skrivit en bok på det här temat tillsammans med sociologen Robert Cushing: The Big Sort.

 

Läs fler inlägg om Böcker

2008-04-05 San Francisco-författaren Scott Siglers innovativa sätt att marknadsföra sina böcker på webben
2007-12-16 Fyra böcker om USA, lagom till Jul. Fyra hårda USA-paket.
2007-12-11 Palestinaböcker: Sandy Tolan: The Lemon Tree. Flykt och saknad i Palestina.
2007-12-10 Palestinaböcker: Amy Dockser Marcus viktiga bok: Jerusalem 1913
2007-11-30 Årets hundra bästa böcker i USA: ett samhälle speglat i dess literatur. 2007 års amerikanska bästsäljare
2007-08-26 Bloggskolan: Hur man bloggar om böcker med Amazons gränssnitt

[tags] USA, Samhälle, Bok, The Big Sort, Bill Bishop, USA, Det amerikanska samhället[/tags]

The Best Practice: hur aktivister försöker förbättra den amerikanska sjukvården

Published by:

Med 800 000 läkare, mer än två miljoner sjuksköterskor och flera miljoner annan sjukpersonal borde den privatiserade amerikanska sjukvården, som den svenska Alliansen vill införa i Sverige, vara den bästa i världen.

Så är det nu inte utan den ineffektiva och oförklarligt kostsamma amerikanska sjukvården har länge varit ett av landets problembarn.

Så sent som i slutet på 1990-talet var felaktiga rutiner och diagnoser den femte vanligaste anledningen till dödsfall här i USA.

En bidragande orsak till alla problem inom den amerikanska sjukvården är just att den i så stor utsträckning är privat. Det betyder att det inte finns någon offentlig insikt i hur sjukhusen sköter sig eller något incitament för sjukhusen att samarbeta, lära sig av varandra och utveckla s.k. best practices.

Vi har själva varit med om hur sjukjournaler försvinner ut i tomma intet. När min äldste son för ett par år sedan skar sig i tån frågade dom oss om han hade blivit immuniserad för stelkramp.

Ja men kan ni inte se det själva frågade jag förbluffat, ni har ju hans sjukjournal? Nej det kunde de inte för journalen fanns endast i pappersform och låg på en annan filial.

Större insikt utifrån, standardiserade rutiner, best practices, det är så som tusentals kvalitetsaktivister över hela USA nu försöker modernisera den tröga amerikanska sjukvården, bl.a. genom att införa moderna datasystem.

Ett bra exempel som jag själv har varit inblandad i är att koppla alla medicinska instrument som röntgenapparater och hjärt-lungmaskiner till webben (bakom sjukhusets brandvägg) så att man kan digitalisera och automatisera datahanteringen.

Det var i slutet av 1990-talet som läkare som Paul Batalden och Don Berwick började studera de kvalitetskoncept som länge tillämpades på Toyota och NASA i ett försök att modernisera den amerikanska sjukvården.

 

Läs fler inlägg om SjukvÃ¥rd

2008-05-19 Kommer Google Health att förbättra sjukvården?
2008-05-04 I globaliseringens fotspår: sjukvårdsturismen ökar snabbt i USA
2007-08-14 Kan Microsoft, Google och Web 2.0-tekonolgin reformera den amerikanska – och svenska – sjukvården?
2007-08-01 En söndag i Haight-Ashbury i San Francisco. Haight Ashbury Free Clinic, fri sjukvård för alla
2007-07-23 Nytt grepp för att få bukt på USA:s katastrofala sjukvårdsisuation: billigkliniker på snabbköpet för de fattiga.
2007-06-29 Vad USA:s krisdrabbade sjukvård kan lära sig av Frankrike och Sverige

[tags]Sjukvården i USA, Sjukhus i USA,The Best Practice, Chafrles Kenney, Sjukvård i USA, Hospitals in the United States [/tags]