Politik

Category Archives: Universitet

Bilden på de amerikanska elituniversiteten och deras studenter förändras

Published by:

excellent sheep

Med namn som Harvard, Yale, Stanford, Berkeley och MIT är de amerikanska universiteten världsledande och nyckeln till USA:s mjuka makt.

Men trots att ingen kan ta ifrån USA dess elituniversitet, så är bilden mer komplicerad en den gängse. För medan elituniversiteten är världsledande som forskningsuniversitet som producerar fler nobelpristagare än några andra, så är deras ställning som utbildningssäten för studenter inte alls lika framträdande. Något som de sista PISA-undersökningen visade.

William Deresiewicz är en Columbia University-utbildad amerikansk författare som har varit lärare i engelska på Yale University från 1998-2008. Så han kan sina elituniversitet in på bara skinnet.

Han lämnade Yale 2008 med en smäll, och smällen bestod av en artikel The Disadvantages of an Elite Education. Our best universities have forgotten that the reason they exist is to make minds, not careers.

En artikel som är väl värd att läsa, och som han nu har utvidgat till en bok.

Anthony Grafton recenserar William Deresiewiczs intressanta bok i New York Times: The Enclosure of the American Mind
‘Excellent Sheep,’ by William Deresiewicz

Continue reading

Myten som sprack, PISA och PIAAC, nej, USA har inte världens bästa universitet!

Published by:

Stanford arches

Stanford-universitetet i Silicon Valley.

Alla som vet något om USA vet att de amerikanska skolorna i snitt är bland västvärldens sämsta men att de amerikanska universiteten utan diskussion är världens absolut bästa. De flesta undersökningar av världens ledande universitet ger USA i det närmaste en walk-over. Mellan 80 och 90 procent av världens ledande universitet ligger i USA.

Det enda problemet med de siffrorna är att dom inte är sanna. Inte alls.

Innan någon undrar om jag har blivit vansinnig eller fått fnatt i värme böljan här i Silicon Valley så vill jag bara påpeka att det här inte är något som jag har hittat på.

Som David Leonhardt skriver i New York Times, så gäller det att vara noggrann med vad vi säger. Ingen tvivlar på att USA har ett stort antal av världens största forskningsuniversitet som årligen brädar de flesta andra universitet i kampen om Nobelpris och vetenskapliga lagrar.

Men om man mäter studenternas kunskaper, som man nu har börjat göra på samma sätt som man har gjort med Programme for the International Assessment of Adult Competencies Piaac, som liknar PISA-undersökningen för de lägre stadierna, så blir resultatet ett helt annat. De amerikanska universitetsstudenterna är inte alls bäst i världen, dom hamnar långt ner på skalan i jämförelse med studenter från andra länder: Americans Think We Have the World’s Best Colleges. We Don’t.

Continue reading

MOOC: Kan webbaserade kurser rädda det amerikanska universitetsväsendet?

Published by:

IMG_8820

Udacitys Sebastian Thrun, MOOC-rörelsens skapare.

För dom för vilka USA fortfarande är framtidslandet så är de amerikanska universiteten ett argument de ständigt och med viss rättvisa drar fram. Är inte ett överväldigande antal av världens 50 ledande universitet amerikanska? Vill inte alla studenter som överhuvudtaget finns i världen studera på amerikanska universitet om dom bara hade bra nog betyg.

Continue reading

Nej Emil Källström,Fredrik Lagergren och Per Ödling, ett MOOC-baserat “University of Sweden” är tyvärr dödfött.

Published by:

Udacitys Sebastian Thrun

MOOC-rörelsen fick sin början på hösten 2011 när Googles forskningschef Peter Norvig och hans kollega Sebastian Thrun gav en kurs i artificiell intelligens på Stanford. Det nya var att kursen också sänder på webben och följdes av 100 000 studenter från hela världen.

MOOC, som står för Massive Open Online Courses eller webbaserade kurser helt enkelt, tog världen med storm. Plötsligt skulle lärare från USA:s ledande universitet kunna undervisa hundratusentals studenter från jordens alla hörn, helt gratis. Bara tanken fick riskkapitalet att ta notis och pumpa $20 miljoner i startupkapital i Udacity och hela $65 miljoner i dess systerföretag Coursera, också det från Stanford.

Men det gick inte riktigt så som man hade hoppats: Är MOOC-eran redan över? Webb-baserade kurser på nätet får välbehövlig konkurrens.

De allra flesta av studenterna som började en kurs hoppade snart av, jag har själv talat med dom som har gjort det. Formatet är tråkigt, opersonligt, nätuppkopplingen är inte alltid den bästa, speciellt inte i det bredbandshämmade USA, och till skillnad från riktiga universitet så har man ingen att diskutera vad man håller på att lära sig med.

Och bakom hela hajpen låg den stora frågan. Hur skulle riskkapitalet tjäna pengar på de här kurserna som skulle vara gratis?

Nu har Emil Källström, riksdagsledamot (C), Fredrik Lagergren, vd KTH Executive School och Per Ödling, professor vid Lunds Universitet skrivit en artikel på DN Debatt om att de vill att Sverige ska satsa på
MOOC: Starta University of Sweden – ett svenskt nätuniversitet
Continue reading

Silicon Valley: minskat intresse för humaniora på Stanford University

Published by:

Det spansk-inspirerade Stanford i Palo Alto i Silicon Valley.

Vi lever i en helt ny värld, där IT, naturvetenskap, ekonomi, statistik bioteknologi mm ger jobb och framgång, medan jobben är få och dåligt betalda för dagens humanister. Så det är inte konstigt att även ledande universitet som Stanford här i Silicon Valley ser hur antalet studenter på de humanistiska fakulteterna nu faller och faller.

Tamar Lewin skriver i New York Times: As Interest Fades in the Humanities, Colleges Worry

Continue reading

Bör Sverige låta främst amerikanska privatuniversitet etablera sig i Sverige och i så fall vem betalar?

Published by:

Stanford University i Silicon Valley. Som inte har något direkt med artikeln att göra.

I en debattartikel på DN Debatt trycker Tobias Krantz och Maria Rankka på för att utländska, läs främst amerikanska, privatuniversitet ska ha rätt att etablera sig i Sverige. Men man nämner inte ett ord om hur denna etablering ska finansieras och vem som ska betala kalaset, till en del i alla fall från svenska skattebetalare, eller varifrån fakulteterna ska rekryteras, läs från existerande svenska universitet: Släpp in internationella toppuniversitet i Sverige

Continue reading

Big Data och Silicon Valleys CourseSmart analyserar om och hur eleverna läser sina läroböcker

Published by:

När böckerna blir digitala så kan lärarna också kolla om och hur ofta och vilka sidor du läser i dina läroböcker. Dom kan se hur ofta du läser om en sida och om du tar noter eller märker texten med en digital gul penna. Lärarna vet allt om hur du studerar, i alla fall om du använder elektroniska läroböcker från Silicon Valley-företaget CourseSmart

Och det är bara början.

Digitaliseringen av alla läromedel och alla böcker och tidningar som vi läser från barnsben kommer att bli en del av Big Data-rörelsen där vi kan samla in och analysera data om hur vi konsumerar den digitala informationen.

Och inte bara läroböcker. Det är lätt att tänka oss samma slags analys av hur vi läser deckare, tantsnusk eller faktaböcker. Så om onkel Hugo somnar redan vid förordet av den 800-sidiga Julklappsboken om fårskötsel på Gotland i slutet a 1800-talet, så får författarna omedelbart veta vad som har hänt. Och får en chans att spetsa till bokens nästa upplaga: Fårskötsel och Zombies på Gotland.

David Streitfeld skriver i New York Times om CourseSmarts nya teknologi: Teacher Knows if You’ve Done the E-Reading

Continue reading

För att förbli relevant måste USA satsa på globala initiativ som president Obamas BRAIN-projekt

Published by:

President Obamas Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, genom vilket USA:s regering satsar $100 miljoner för att bättre förstå hjärnans funktionalitet, har liknats vid Human Genome Project som ledde till kartläggningen av den mänskliga arvsmassan.

Ett antal institutioner samarbetar på BRAIN, närmare bestämt National Institutes of Health, the Defense Advanced Research Projects Agency och the National Science Foundation.

Privata aktörer är Allen Institute for Brain Science, the Howard Hughes Medical Institute, the Kavli Foundation, och Salk Institute for Biological Studies.

Projektet liknar mycket EU:s Human Brain Project som kommer att försöka bygga en mänsklig hjärna i en superdator.

Economist skriver i veckans nummer om BRAIN-projektet:
America’s neuroscience initiative. Mind-expanding. Barack Obama announces a long- awaited project to look at the brain

Continue reading

President Obamas historiska Brain Activity Map-projekt, ett vetenskapligt omöjligt politiskt utspel, eller nyckeln till mänsklighetens framtid?

Published by:

Obama-administrationens oväntade utspel, om man nu kan kalla det för ett utspel eftersom det ännu inte har lanserats, om ett gigantiskt tio-års projekt som väntas gå under namnet Brain Activity Map-initiativ, har orsakat braskande rubriker men har samtidigt tagit forskarvärlden med överraskning. Tio år för att skapa en heltäckande karta över hjärnans aktiviteter på neuron-nivå verkar vara helt orealistisk.

Men iden om ett gigantiskt projekt likt Human Genome Project om än oändligt mycket större, som skulle kosta $300 million per år i tio år har onekligen fångat vetenskapsintresserade amerikaners intresse. Och fått tepåserepublikanerna att se hela planen som ett sätt för Obama-regeringen att införa hjärntvätt på nationell nivå.

Precis vad handlar Brain Activity Map-initiativet om?

R. Alan Leo har talat med George Church, som är professor i Genetik vid Harvard Medical School: What Is the Brain Activity Map? A Q&A with George Church Continue reading

USA 2.0 och dess exempellösa mjuka makt: Datormoln och MOOC vänder upp och ner på världen

Published by:

Klicka på bilden.

Samtidigt som USA backar internationellt så ökar landet samtidigt sitt globala inflytande på ett mycket sensationellt och positivt sätt. Fortsätter det så här så kan USA 2.0:s mjuka makt leda till ett betydligt större globalt inflytande än USA 1.0 någonsin hade.

Man kanske kan säga att USA 1.0 övergick till 2.0 någon gång kring Berlinmurens fall. Om jag skulle ange ett datum skulle ett bra sådant vara den 13:e oktober 1994, när Jim Clark and Marc Andreessen släppte den första versionen av sin webbläsare Netscape på Castro Street i Mountain View här i Silicon Valley, och startade den helt nya webb-åldern. Som skulle komma att förändra världen mer än den har förändrats sedan stenåldern.
Continue reading

Ett helt nytt USA: möt den moderne Stanford-kaplanen John Figdor, som är ateist

Published by:

De flesta amerikanska universitet har kapell och kristna kaplaner som har ansvaret för studenternas “själavård”.

För den som inte riktigt har koll på termerna så är en kaplan i Svenska kyrkan en biskops medhjälpare eller en präst med särskilt ansvar, en fältpräst, sjukhuspräst eller skolpräst t.ex.

Stanforduniversitetet i Palo Alto här i Silicon Valley har en mycket vacker kyrka på campus, se bilden och hela 18 kaplaner knutna till Stanford University Office for Religious Life.

John Figdor från Harvards Humanist Community Project är en nyanländ, ung och dynamisk kaplan som inte riktigt passar in i den amerikanska kristna universitetsrörelsen. Trots att han är utexaminerad teolog från Harvard så är han nämligen ateist!

Nanette Asimov tar upp tråden i San Francisco Chronicle: Stanford gets a chaplain for atheists

Continue reading

Varning från Stanforduniversitetet i Silicon Valley: humanioran backar I dagens naturvetenskaps och IT-baserade samhälle

Published by:

Att humanioran får allt svårare att överleva i dagens IT och naturvetenskapsbaserade värld är knappast konstigt. För hundra år sen, och långt senare, när naturvetenskapen redan stod högt på himlen så var det fortfarande latin och grekiska som gällde, i alla fall för högreståndsungdomarna i den tidens Storbritannien.

Idag erbjuder en humanistisk utbildning allt färre arbetstillfällen, speciellt eftersom vi idag redan kan se att ett växande antal områden inom humanioran, som t.ex. översättare, lärara, konstvetare, journalist, bibliotekarie, museitjänsteman, arkivarie, tolk, psykolog, socionom, osv, snart kommer att utföras av datorer.

Att humaniorans fall har varit snabbt och brutalt syns kanske speciellt på världens mest framstående IT-universitet, nämligen Stanforduniversitetet i Palo Alto här i Silicon Valley:

Who needs the Humanities at Startup U?

Continue reading

Är MOOC, Massive open online courses, framtidens skola, eller bara en ny version av korrespondenskurser?

Published by:

Klicka på Udacity

Det var Googles och Stanfords universalgenius Sebastian Thrun som skapade en av dagens hetaste nya trender inom utbildningsväsendet, nämligen MOOC eller Massive open online courses.

Det stora genombrottet kom hösten 2011 då över 160.000 människor från världens alla hörn anmälde sig till en gratiskurs på Stanford i artificiell intelligens, som gavs av två AI-experter från Google, nämligen Sebastian Thrun och Peter Norvig.

Att ett amerikanskt privatuniversitet skulle lansera något så otypiskt som gratiskurser verkar först helt ologiskt, tills man inser att vad Sebastian Thrun (som också är skaparen av Google självstyrande bil) och Peter Norvig, Googles forskningschef, såg något som alla andra hade missat. Nämligen att dagens universitetsmodell med små klasser och skyhöga avgifter omöjligt kan tillfredsställa USA:s och västvärldens behov på miljoner nya vetenskapsmän och IT-ingenjörer. Så varför inte använde den moderna IT-teknologin för att skapa en helt ny lösning, ungefär som Googles självstyrande bil.

Continue reading

Framåt för MOOC, massiva öppna webbkurser allt populärare i USA

Published by:

Klicka på Audacity

Jag har skrivit rätt mycket om en helt ny och revolutionerande utbildningsvåg i USA, s.k. MOOC eller Massive Open Online Courses: Massive Massiva Öppna Webbkurser, dvs gratis-kurser som läggs ut på webben från några av USA:s ledande universitet.

MOOC är ett exempel på det entreprenöriska tänkandet i Silicon Valley med Stanford och Google i täten.

Nu skriver Tamar Lewin i New York Times om hur en av de ledande aktörerna på den här området, Coursera utökar sitt utbud av kurser: Education Site Expands Slate of Universities and Courses

Continue reading

MOOC, Codeschool och Code Academy, webbaserade kurser konkurrerar mot traditionella skolor och universitet

Published by:

Klicka på bilden

Ett bra tecken på att något nytt inom utbildningsväsendet är i faggorna är att den alltid lika koleriske rottingmajoren Jan Björklund går upp i limningen över att svenska skolbarn får lära sig använda iPaddar.

Och det är verkligen något stort som är på gång och som på sikt kommer att vända upp och ner på både skolan och universiteten.

Khan Academy här i Silicon Valley, är den kanske mest kända, men nu kommer något som jag redan har skrivit spaltmetrar om, nämligen MOOC, dvs massiva öppna online-kurser på nätet för tiotusentals elever från hela världen, som började på Stanforduniversitetet här i Silicon Valley,även om MIT hade liknande kurser ännu tidigare.

Continue reading