Politik

Category Archives: Utbildning

Läsning och räkning räddar skolan?

Published by:


För de som klagar över den svenska skolan
kan det kanske vara en tröst att veta att den amerikanska skolan om möjligt är ännu värre. Men de sista åren har det allt bristfälligare amerikanska skolsystemet i alla fall fått den uppmärksamhet det behöver. Även om president Bushs No Child Behind program har många brister så är det i alla fall ett försök att göra någonting för att förbättra den amerikanska skolan.


Nu, som Sam Dillon skriver i New York Times, Schools Cut Back Subjects to Push Reading and Math
så har många av skolorna i de fattigare områdena i USA börjat ett radikalt program för att lära barnen läsa och räkna. Man fokuserar alla skolans resurser på just de två ämnena och skär ner och i många fall eliminerar man helt undervisningen i andra ämnen.

Vi lär trigonometri, integralkalkyl, datavetenskap och läsning. Fast inte bokstäverna s-e-x.

SACRAMENTO — Thousands of schools across the nation are responding to the reading and math testing requirements laid out in No Child Left Behind, President Bush’s signature education law, by reducing class time spent on other subjects and, for some low-proficiency students, eliminating it.

Martín Lara, a math teacher at King Junior High, said the intense focus was paying off for one of his students, whose skills were solidifying.

 

Huvuvärk på Harvard

Published by:


Hardvard Universitets universitetskansler
den färgstarke och kontroversielle Larry Summers har plötsligt avgått efter ett allt hårdare motstånd från fakulteten. Det var Summers som orsakade en storm över hela USA när han framförde teorin att var genetiska orsaker som gjorde att det inte fanns fler kvinnor inom vetenskapen i USA. Eftersom Summer själv inte har de minsta kunskaper i genetik så framstod det här med rätta som ett mycket bisarrt uttalande. Senare anklagade han professorer för antisemitism för at de skrev under ett upprop till försvar för Palestinierna.


Men Summers ville också modernisera Harvard
, få fler av Harvards insulära studenter att studera utomlands (något som amerikanska studenter sällan gör), och ge fler yngre forskare en fast och livslång lärartjänst, s.k. tenure. Här är hur hans avgång presenterades på Harvards egen websajt.

 

Amerikanska hemskolor

Published by:

På ytan är de amerikanska och svenska samhällena och dess innevånare nästan oskiljbara. Men samtidigt skiljer de sig radikalt på sätt som inte alltid är omedelbart uppenbara för en tillfällig besökare. För att förstå hur det amerikanska samhället måste man titta under ytan för uppe på själva ytan har inte mycket förändrat sig på de sista femtio åren.


Man känner fortfarande igen den traditionella amerikanska religiositeten
och vänligheten. Det hektiska New York och de små städerna i mellanvästern ser fortfarande ut ungefär som de gjorde för en eller två generationer sedan. Men under ytan är USA idag ett helt annat samhälle. Och det är dessa djupare strömningar som – ofta osedda i vardagslivet – nu håller på att skapa ett helt nytt USA.


En djupgående trend
har beskrivits av den utmärkta BusinesWeek journalisten Michelle Conlin i en artikel från 2003: Unmarried America om hur antalet gifta amerikaner har sjunkit från 80% på 1950:talet till 50.7% idag. Det betyder att U.S.A år 2003 hade 86 miljoner ensamstående vuxna. De ogifta utgör idag 42% av USA:s arbetsstyrka, 40% av villaägarna och 35% av röstdeltagarna.


Eftersom sambobegreppet inte existerar i USA
så är det här en mycket dramatisk utveckling. Och det är en utveckling som kan förklara den Kristna Högerns alltmer desperata försök att stämma i bäcken och rädda den patriarkaliska familjen.


Michelle Conlin har en ny intressant artikel
i veckans Business Week, “Meet my Teachers: Mom and Dad. A growing number of affluent parents think they can do better than any school”, om hur idag 1.1 miljoner amerikanska barn inte går i skolan utan utbildas hemma av sina föräldrar.

 

USAs universitet

Published by:

Dagens kunskapssamhälle vilar på den kunskap som lärs och skapas på universiteten. The Economist har en mycket intressant artikel om dagens och framtidens universitet.

Man kan klassificera universitet på olika sätt men den i Economist är en bra början.

Lokalpatrioten i mig märker omedelbart att av världens 20 största universitet ligger 17 – eller 85%, i USA. Och hela sex av dessa ligger i Kalifornien.

Men notera också hur många av de ledande universiteten som är privatfinansierade. Och det verkar vara viktigt för, som Economist säger, ni kan lyssna på en intervju med Economists Washington Bureau Chief Adrian Wooldridge här, så betyder det att universitetet inte bara har en målsägare utan flera. Det gör att universiteten måste bli mer flexibla och beredda att anpassa sig till världens snabbt förändrade kunskapssamhälle.

Och även de universitet som är skattefinansierade, som de i det Kaliforniska universitetssystemet, har mer än en finanskälla.

Fler medborgare i procent av befolkningen, studerar också på universitet i USA än i många andra länder. På amerikanska universitet har också kanslern en mycket starkare position än t.ex. vid svenska universitet. Så amerikanska universitet kan agera mycket snabbare än de mer byråkratiska universiteten i Europa. Det betyder t.ex. att amerikanska universitet snabbt kan locka till sig stjärnforskare. Europeiska universitet styrs mer av ofta mycket konservativa och tröga fakulteter.

 

Skolan i det nya kunskapssamhället

Published by:

Ulrika Engström har en bra artikel i SvD om hur barn i Kina utbildas för att kunna ta sin plats i kunskapssamhället.

I stort sätt går det ut på att barnen får leka 20 minuter per dag och sedan endast studera, äta och sova.

Jag har tidigare berättat hur mina egna barn har gått i japanska s.k. cram schools och studerat på just det sättet. Dock inte lika intensivt. Men barnen har kusiner som har vuxit upp i den miljön, och det är intressant att jämföra dom med svenska ungdomar. I Kina kallas de här skolorna Buxiban , uttalas boo tji baan.

Jag har viss kännedom om båda kulturerna, och jag känner dessutom till något som Ulikra Engström inte verkar känna till, nämligen att samma utbildningssystem faktiskt har tillämpats av vissa privatpersoner även i Europa, t.ex. av John Stuart Mills pappa. Eftersom Jonh Stuart Mill har skrivit en berömd självbiografi om just den utbildning han fick så är det en mycket viktig källa för vilken effekt en sån här intensiv utbildning har på barn.

 

Snuskliteratur i USA

Published by:

Ja jag har valt den här titeln med omsorg., vänta får ni se.

Street Journal, pappersupplagan, har en mycket intressant artikel på sidan W1 , den 24:e juni, med titeln: ‘You’re Reading … What?’ This season, publishers are rolling out more volumes for teens that are full of heavy themes, from bingde drinking to incest.’

Problemet med det amerikanska samhället är att det helt schizofrent. Samtidigt som 25 miljoner är bokstavstrogna tokkristna som vill kriminalisera hela den moderna kulturen och gå till baks till Medeltiden så är ungdomskulturen fortfaranda liberaliserad, och det mycket svårt för Det Röda USA att censurera radio och TV.

Speciellt TV måste på ett eller annat sätt representera dagens ungdomskultur för att kunna tjäna pengar på reklam.

Detta har lett bokförlagen till att börja ge ut mer moderniserade böcker som dom i Gossip Girl som har börjat behandla teman som sex och alkohol och som många religiösa föräldrar finner djupt omoraliska.

Marknaden för ungdomsböcker för åldrarrna tolv och upp har vuxit 23% sedan 1999, och för att kunna konkurrera måste man tävla med de allt mer tidsenliga filmerna och TVprogrammen och skriva för dagens ungdom.

Harry Potterböckerna har fångat hela 50% av den $406 miljoner stora ungdomsboks-marknaden. Men inte alla ungdomar vill läsa om drakar.

Och böcker som Claiming Georgia Tate, Rainbow Party och Looking for Alaska är böcker som ingen rätttänkande amerikansk republikansk förälder skulle utsätta sina fromma barn för.

 

Väckelserörelser på USAs universitet

Published by:

USAs universitet är grunden till landets ställning som världens enda supermakt. Men för Den Kristna Högern måste universiteten bli Guds Boning och man har börjat en välfinansierad kampanj för att infiltrera universiteten och göra om dom till kristna universitet där endast det som står i bibeln får läras ut. USAs universitet är kanske inte hotade idag men om den här attacken fortsätter så kan USA snabbt komma att förlora sin ställning som världsledande utbildningsland.

Det är väldigt svårt att veta om den här samordnade attacken mot USA av den bokstavstrogna kristna högern kommer att göra USA till ett västerländskt Iran eller inte. Men klart är att det fria och demokratiska USA som vi alla har lärt känna under de senaste 20 åren nu för alltid har försvunnit. Precis vad som kommer i dess ställe vet vi inte än, men det står klart att om inte USAs progressiva rörelse tar upp striden så är risken stor att USA snabbt kan komma bli ett dogmatiskt religiöst samhälle som lever helt avskilt från världen utanför.

Det här är det största hotet mot de amerikanska universiteten sedan McCarthyperioden. Laurie Goodstein och David D. Kirkpatrick har mer om
de bokstavstrognas försök att ta över USAs universitet:

 

USAs allt allvarligare skolkris

Published by:

USAs skolväsen har alltid varit ett av dess akilleshälar. Skolorna här håller i snitt en mycket lägre kvalitet än svenska skolor.

En av orsakerna är att USAs skolor till stor del finansieras av lokala fastighetsskatter. Det betyder att skolorna i Silicon Valleys fattigaste områden, som East Palo Alto och Milpitas, har mycket sämre resurser än de i Palo Alto, Woodside och Atherton. USA är ekonomiskt hårdsegregerat och det sätter starka spår på utbildningsväsendet.

När man köper en villa i Silicon Valley är den första fråga man ställer sig, i vilket skoldistrikt ligger villan? De flesta rika sätter sina barn i privatskolor. Många religiösa utbildar sina barn hemma.

Bush-regeringen sade sig vilja förbättra skolorna, och stiftade en Federal lag, No Child Left Behind som skulle förbättra skolorna.


Under the act’s accountability provisions, states must describe how they will close the achievement gap and make sure all students, including those who are disadvantaged, achieve academic proficiency. They must produce annual state and school district report cards that inform parents and communities about state and school progress.

Schools that do not make progress must provide supplemental services, such as free tutoring or after-school assistance; take corrective actions; and, if still not making adequate yearly progress after five years, make dramatic changes to the way the school is run.


Det här programmet är typiskt för de flesta republikanska programmen. Det har varit en Potemkinkuliss som har lovat stort men samtidigt har dragit in de skatteintäkter som behövs för att finansiera programmet.

href=”http://www.nea.org/index.html”> USAs lärarförbund stämt centralregeringen för hur de har administrerat den här lagen.

Regeringen har tvingat delstaterna att betala för det federala programmet som enligt den amerikanska konstitutionen måsta betalas med federala skattemedel. Men de har alltså istället gått till Irak och de rika. Resultatet har blivit att No Child Left Behind har blivit All Children Left Behind.

Nu är inte lärarna helt oskyldiga heller. Den som har barn i amerikanska skolor vet att amerikanska lärare tillbringar betydligt mindre tid i skolorna än svenska lärare. Många är också ofta okunniga i de ämnen de undervisar. Glöm musiklärare, gympa och specialundervisning. Och klasser på 40+ elever och kombinationsklasser med elever från olika åldersgrupper är inte alls ovanligt.

Samtidigt kostar det idag rätt mycket att ha sina barn i en amerikansk skola. Även om undervisningen i sig skall vara gratis så måste man hela tiden betala speciella avgifter för en mängd olika saker som skolorna inte längre har råd med. Böckerna som barnen får är ärvda från tidigare årskurser, ibland består de av slitna stenciler, och givetvis måste man betala för skolmaten.

Nu är kaliforniens skolväsende ett av de sämre i USA och skolorna på östkusten är betydligt bättre. Men i snitt ligger alltså den amerikanska skolnivån rejält under den svenska.

Däremot verkar man vara litet bättre med skoldisciplinen här. Bråkiga elever relegeras, och om ens barn skulle skolka så får föräldrarna omedelbart reda på det. Och elever som inte följer skolans ordningsregler får inte följa med på skolresan.


New York Times har mer om den här viktiga frågan:


Opening a new front in the growing rebellion against President Bush’s education law known as No Child Left Behind, the nation’s largest teachers’ union and eight school districts in Michigan, Texas and Vermont sued the Department of Education today, accusing it of violating a passage in the federal law that prohibits any requirement that states spend their own money to carry out its mandates.

Some legal scholars said the union had assembled a rigorous complaint, thoughthey said it was difficult to judge the suit’s prospects because the case has few close precedents. But it was clearly another headache for Secretary of Education Margaret Spellings, who is trying to quash a federal-state conflict that has taken on several new forms in recent days. Hours before the suit was filed, Utah’s Republican-dominated Legislature approved the most far-reaching legislative challenge to President Bush’s signature education law.


USAs ekonomiska tillväxt beror till en stor del på subventioner från bl.a. svenska skattebetalare. Så länge som man kan man attrahera högutbildade immigranter gör det inte så mycket att USAs egna skolor inte håller måttet.