Politik

Category Archives: USA storhetsperiod

Cuba, Pluto, Iran, USA ger järnet och befäster ställningen som världens supermakt

Published by:

Medan Netanyahu-regeringen går genom taket och nu med hjälp av republikanerna och Sunnidiktaturerna i Mellanöstern startare ännu en bärsärkagång mot president Obama så hurrar resten av världen. Precis som president Nixon öppnade mot Kina 1972 så lovar öppningen mot Iran att skaka om rejält i Mellanöstern och förvandla Iran till en ny regional supermakt ungefär som Tyskland i EU. Ett tecken på att USA fortfarande är det enda land som kan driva igenom ett sånt här diplomatiskt initiativ.

New York Times skriver på ledarplats: An Iran Nuclear Deal That Reduces the Chance of War

Läs fortsättningen här!

Digital imperialism? Tappar supermakten USA mark eller är man starkare än någonsin?

Published by:

Inside Google HQ

På Google i Mountaiun View i Silicon Valley

Det har talats och skrivits spaltkilometer om supermakten USA:s nedgång och kanske också fall. En modern version av Edward Gibbons mästerverk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire . Men själv har jag alltid varit aningen skeptisk inför alla domedagsprofetiorna. För samtidigt som USA onekligen har tappat ekonomiskt, politiskt, kulturellt och militärt inflytande till konkurrenter som Kina och EU, och även på sikt mot Latinamerika och t.om. Afrika, så har utvecklingen gått åt motsatt håll inom IT-industrin. Speciellt på webben så har USA idag en makt som är så nära total som man kan tänka sig.

Andreas Nordström skriver initierat i DN om den amerikanska digitala “imperialismen”: Nätjättarna tar över den digitala världen
Läs fortsättningen här!

Oktober 17 och USA:s fiskala stup, konsekvenserna för världen av att USA går i konkurs

Published by:

Det verkar allt troligare att USA verkligen kommer att falla huvudstupa ner i det fiskala stupet den 17:e oktober. Även om USA inte kommer att bli bankrutt just den 17:e därför att USA:s finansdepartement kommer att ha en mindre summa pengar i reserv, så kommer det att inom bara några dagar bli en smäll som kommer att höras över hela världen. Och som kommer att få historiska konsekvenser för USA, som administrerar dollarn, världens viktiga reservvaluta, en nation om världen nu inser man inte längre kan lita på.

Michael Schuman skriver i Time Magazine: Debt-Ceiling Standoff Threatens America’s Global Leadership. Even talk of a U.S. default is bad for the world economy and America’s standing within it.

Continue reading

Vadå USA på dekis? Glöm Kina, är vi redo för USA 2.0, USA:s nästa storhetsperiod?

Published by:

USA:s första glansperiod varade från slutet av det amerikanska inbördeskriget 1865 till första världskrigets utbrott 1914. Det var en period när hela 25 miljoner människor strömmade in i USA för att odla de väldiga jordbruksområdena som man nyligen tagit från indianerna, och utnyttja de väldiga naturresurser som fanns gömda under marken i USA.

USA:s andra storhetsperiod varade från Franklin D Roosevelts New Deal från 1933 till 1936, och sen vidare under hela Andra Världskriget och inpå efterkrigstiden.

Precis när USA:s ställning som världens enda supermakt började naggas i kanten, ja om det tvistar de lärde. Att Sovjet aldrig utgjorde något reellt hot vet vi sedan länge. Kanske Berlinmurens fall den nionde November 1989 är ett bra datum, kanske Deng Xiaopings ekonomiska reformer i Kina med början 1978 är ett ännu bättre datum. Eller kanske vi kan lägga skulden på den republikanska högervåg som började med Richard Nixon 1969 och med korta uppehåll varade fram till 1993 och Bill Clinton. För att sen katastrofalt fortsätta med George Bush. Ett annat möjligt datum är den första november 1993, när EU grundades och skapade en konkurrerande marknad till den amerikanska.

Och när USA:s unika ställning som världens största marknad utsattes för växande konkurrens på 2000-talet, så var det inte så konstigt om USA också började förlora sin stormaktställning.
Continue reading