Politik

Category Archives: Ekonomi

Vem är Ben Bernanke?

Published by:

Ben Bernanke. USA:s nya centralsbankschef

Ben S. Bernanke , som uttalas BernANke, är ekonomiprofessor vid Princeton University. Han har blivit nominerad av president Bush till att efterträda den legendariske Alan Greenspan som chef för USA:s Centralbank, Federal Reserve System. Bernanke kommer att ta över den 1:a februari nästa år.

Posten som chef för USA:s centralbank är ett ytterst viktig och på vissa sätt t.om ännu viktigare än posten som USA:s president. Eftersom den amerikanska ekonomin har varit världens viktigaste ända sedan andra världskriget så har legendariska amerikanska centralbankschefer som Paul Volcker och Alan Greenspan i realiteten varit världens chefsekonomer som har styrt världsekonomi bl.a. genom att sätta räntesatserna i USA. Något som t.ex. direkt påverkade de svenska räntesatserna.

 

Nya data om världens folkmängdstrend

Published by:

Världspolitiken påverkas inte endast av regeringsbeslut. Den påverkas betydligt mer av ekonomiska, tekniska och vetenskapliga trender.

En utomordentligt viktig trend är givetvis befolkningsutvecklingen i världen.

Population Reference

Bureau är en amerikansk demografiorganisation som sponsras av regeringar och privata stiftelser. Man har just publicerat intressanta data om hur världens befolkning kommer att växe under de närmaste åren.

Idag har USA en

befolkning på nästan precis 300 miljoner. År 2050 kommer USAs befolkning att vara uppe i 420 miljoner. EU, å andra sidan, kommer att ha förlorat 10% av sin befolkning och Japan hela 21% av sin.

 

Statistik om fattigdomen i USA

Published by:

Fattigdom i USA.

Den amerikanska versionen an Statistiska Centralbyrån har just rapporterat att fattigdomen i USA ökat något det sista året. Eftersom den amerikanska censusbyrån har de mest exakta siffrorna om fattigdomen i USA kan det vara intressant att titta närmare på dom.

Censusbyråns rapport är skriven

av Carmen DeNavas-Walt, Bernadette D. Proctor och Cheryl Hill Lee.

Att USA är ett rikt land

kan vi se av att medianinkomsten låg på $44,389 år 2004. Men det är inte så enkelt att man bara kan den siffran, multiplicera den med växelkursen och på så sätt göra en jämförelse med Sverige. De sociala förhållandena är så olika att det är mycket mer komplicerat än så.

En annan intressant siffra

är männens medianinkomst låg på $40.798 medan kvinnornas låg på $31.223. Vet inte hur motsvarande svenska siffror ser ut.

År 2004, det sista

året för vilket vi har statistik fanns det alltså

37 miljoner amerikaner som levde i fattigdom. Den siffran är direkt jämförbar med de amerikaner som inte har någon som helst sjukförsäkring.

 

Jobben i USA och Sverige

Published by:


En bloggare med det skönklingande

namnet Hagahäxan har skrivit ett inlägg på sin blogg där hon tar upp skillnaden mellan Sverige och USA vad jobben beträffar.

Jag har funderat på precis samma sak som hon, nämligen att det är underligt att svenska folket inte reagerar på att politikerna säger att de skall ‘fixa jobben’ när alla vet att det inte är politikerna som fixar jobben utan företagen.

Nya jobb skapas av företag – och mest av allt av småföretag – och inte av politiker, även om politikerna kan hjälpa till.

Den goda häxan citerar Janerik Larson i Svenskt Näringsliv som i ett Amerikbrev, han har tydligen inte hört tallas om RSS och bloggar, beskriver hur den amerikanska regeringen i bjärt kontrast till den svenska ser till småföretagarna som de som skapar de nya jobben.

Det här är alldeles sant, men samtidigt inte riktigt hela sanningen.

 

USAs budgetunderskott sjunker

Published by:

Eftersom den här bloggen skrivs på deltid så är det givetvis helt omöjligt att ens täcka en hundratusendel av allt viktigt som händer här i landet. Som alla bloggar är det här en persons subjektiva syn på saker som av någon anledning intressar mig. Det betyder att en massa inlägg helt saknas. Det skulle inom parentes vara intressant att komma tillbaks till bloggen om tio eller tjugo år och se vad man ansåg vara viktigt och sedan jämföra med vad man då, med facit i handen, vet verkligen var viktigt.

En sak som är viktigt är att den amerikanska ekonomin nu verkar vara på bättringsvägen. Det faktum att det ofantliga budgetunderskottet nu minskar är mycket positivt. Speciellt med tanke på de stigande oljepriserna.

 

Bernie Ebbers får fängelse

Published by:

Bernie Ebbers var chef för telekomjätten WorldCom som han personligen lurade på 11.000.000.000 dollar. En rätt ansenlig summa även för Wall Street-skandaler.

Wall Street och den amerikanska affärsvärlden är – som alla vet – drivmotorn bakom en stor del av världsekonomin. Det vimlar också av skurkar på Wall Street och Bernie Ebbers var en av de riktigt stora.

Nu har han fått sitt straff, 25 års fängelse.

Men det är långt ifrån säkert att Bernie Ebbers någonsin kommer att avtjäna sitt fängelsestraff.

Han kan överklaga straffet, och det kan komma att ta år. Och domaren har ännu inte beslutat om Ebbers kommer att få gå fri under överklagandet.

Så det här är tyvärr litet av ett spel för kulisserna.

Men den här affären har i alla fall haft ett positivt resultat: kongressen har stiftat Sarbanes-Oxley-lagen för att göra det svårare för skurkar som Bernie att lura tusentals investerare.

Företagen, och det inkluderar alla svenska företag på den amerikanska marknaden, anser dock att Sarbanes-Oxley, som populärt kallas SOX, är alltför dyr för dem att följa, och de har nu en omfattande lobbyverksamhet att tona ner lagen.

Men här tror jag att USA f.n. ligger före Sverige. Och Sverige skulle kunna lära sig mycket om SOX och förhoppningsvis kommer något liknande att introducerar i Sverige också.

 

Framgång för USAs illegala invandrare

Published by:

USA har mellan 10 och 20 miljoner illegala invandrare. Den illegala invandringen är ett av USAs stora sociala problem. Men intressant nog håller den amerikanska affärsvärlden på att lösa invandrarproblemet mitt framför ögonen på politikerna.

Det här är ett av den fria företagsamhetens stora framgångar som visar vad affärsvärlden kan åstadkomma trots alla politiska hinder.

Eftersom de illegala invandrarna i USA är så många så har USAs företag börjat intressera sig för deras ekonomiska potential.

Man har börjat inse att det finns pengar, stora pengar, att tjäna på de illegala invandrarna – om de ges möjligheten att jobba inom den amerikanska ekonomin.

Nyckeln till framgång i USA är ett personbevis, och Mexiko har gått i bräschen genom att erbjuda illegala invandrare i USA ett intyg som kallas matrícula consular. Detta intyg, som alltså inte officiellt godkänns som ett personbevis godtas ändå de facto av en mängd amerikanska företag.

Med det personbeviset kan illegala invandrare öppna sitt eget bankkonto, skaffa sig ett kreditkort, och, intressant nog, skaffa sig ett individual tax identification number, ITIN, från USAs skattemyndighet, Internal Revenue Service.

Det betyder i sin tur att de illegala invandrarna kan skaffa sig huslån och köpa ett eget hus, Allt detta trots att de alltså fortfarande befinner sig helt illegalt i USA.

Huvuddelen av de illegala invandrarna jobbar givetvis, man får inga bidrag i det här landet, och eftersom de lever mycket sparsamt så lyckas många kämpa sig upp i medelklassen.

Förbluffande nog ses de illegala invandrarna nu som en nyckel till USAs framtida ekonomiska tillväxt.

 

CAFTA

Published by:

Det är utomordentligt viktigt att senaten nu har godkänt CAFTA avtalet . Dvs Central American Free Trade Agreement. Det här är en fråga där jag inte håller med demokraterna, även om jag förstår deras position.

Frihandel är grunden för det moderna välståndet och CAFTA kommer förhoppningsvis att hjälpa de centralamerikanska stater som har redan har skrivit under, nämligen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Dominican Republic.

 

Kooperativ i Kalifornien

Published by:

Det är fel att se USA som ett monolitiskt land. Just nu dominerar ett gäng militanta religiösa fundamentalister men deras tid kommer förr eller senare att vara över och då kommer USA återigen att resa sig från under ruinerna.

Vad som gör USA, och speciellt Kalifornien, så spännande är att i skuggan av all nyliberalism och religiöst vansinne så finns det även rent socialistiska rörelser, som den här gruppen framgångsrika kooperativa bagerier

Det har länge funnits kooperativa rörelser här i landet, men Arizmendi bagerierna här i Kalifornien visar vägen till ett nytt slags företag. En företagsmodell utan chefer och hierarkier. En företagsmodell där alla äger företaget och där alla därför bestämmer.

 

USA och Kina

Published by:

Om Irak är USAs stora huvudvärk just nu så finns det en ännu större huvudvärk på horisonten för USA och det är Kina. Kina är minst lika nationalistiskt och ambitiöst som USA, och de två länderna är mer och mer på kollisionskurs.

Ett område är valutan och handeln. USA har de fakto devalverat dollarn för att göra sina egna exporter billigare. Genom at knyta den kinesiska Renminbin till den amerikanska dollarn har Kineserna utmanövrerat USA och kunnat undersälja amerikanska produkter världen över. Allt gällare rop har kommit från Washington om Kinas lömska valutapolitik, som alltså är en direkt kopia av USAs egen valutapolitik.

Nu verkar Kina dock vara beredd att revaluera sin valuta mot dollarn, men som chefen för USAs centralbank, Federal reserve Board, Allan Greenspan just har sagt så kommer den revalueringen inte att nämnvärt att hjälpa den amerikanska ekonomin.

Men den stora nyheten är att Kina nu har lagt bud på ett amerikanskt oljebolag, Unocal i Kalifornien.

Det budet har fått känslorna att svalla i Kongressen här i USA. Att ett statsägt kinesiskt företag har lagt bud på ett privatägt amerikanskt oljebolag är något som visar amerikanerna att deras tid som ensam supermakt är räknade.

Precis som Irakkriget mycket handlar om vem som kommer att kontrollera Mellanösterns oljeresurser så handlar det senaste kinesiska budet om att Kina också söker större kontroll över de oljeresurser man behöver för att vidareutveckla den kinesiska ekonomin.

 

Kina och Silicon Valleys riskkapital

Published by:

Utlokaliseringen av jobb till Kina och Indien har också en intressant ny aspekt. Kinesiska startupföretag som inte kan få riskkapital i Kina har börjat söka det i Silicon Valley. Det här är något som svenska startupföretag också kan lära sig av.

I dagens allt mer sammankopplade världsekonomi så flyter tjänster och teknologier åt båda hållen. Det kinesiska startupföretaget 51job.com har blivit rätt omskrivet just därför att det har hoppat över den lilla riskkapitalmarknaden i Kina och vänt sig direkt till riskkapitalet här i Silicon Valley.

Om Sverige skall kunna behålla sin ställning som en av världens främsta kunskapsnationer – i förhållande till sin storlek – så är just universitet, startupföretag och riskkapital grunden. Och här tror jag att skolan måste börja ta hand om talang mycket tidigt.

Det betyder inte elitskolor, men det betyder att de som har speciell talang i t.ex. matematik måste tas om hand utomordentligt tidigt. I det nya kunskapssamhället är de individerna värda sin vikt i aktieoptioner. Och om inte Sverige tar hand om dom så kommer något annat land att göra det. Min älste son testades i första klass och fanns vara ‘gifted and talented’ och fick speciellektioner vid sidan om den reguljära skolgången.

Idag finns också japanska s.k. cram schools över hela Silicon Valley och alla mina barn har gått på dom. Kumon kommer till Sverige också förr eller senare och dagens egalitära skola kommer att försvinna. Frågan är bara vad som kommer att komma i dess ställe.
Här är mer information om den intressanta kombinationen av kinesiska startupföretag och Silicon Valley riskkapital:

 

Vad sjutton är Sarbanes-Oxleylagen?

Published by:

Sarbanes-Oxley lagen är en utomordentligt viktig lag som påverkar den amerikanska affärsvärlden, men också alla svenska företag på den amerikanska marknaden.

Lagen stiftates 2002 till följd av de gigantiska skandalerna på Wall Street, främst Enron och Worldcom skandalerna. Lagen har till syfte att göra det omöjligt för storföretag att vilseleda investerare om företagens ekonomiska situation.

Lagen är mycket viktig inte bara för att återställa amerikanska investerares förtroende för storföretagen, men också för att den tvingar företagen att spara en stor mängd elektronisk information under flera år.

Det här betyder att ett företag inte bara måste ha ett klart dokumenterat regelverk, man måste också dokumentera hur man följer det, och man måste spara elektronisk information som kommer att göre det möjligt att verifiera att man verkligen följer regelverket. Intressant nog kommer det också att göra utlokalisering till bl.a. Indien och Kina betydligt dyrare än det är idag.

Det skulle vara intressant att veta om Sverige eller EU har någon liknande lag.

Det här är en sån där nyhet som borde uppmärksammas även av de som inte verkar inom företagsvärlden. USA kan bara förstås om man går ner en nivå från den nivå uppe i stratosfären som de svenska USAkramarna verkar befinna sig på.

När de har predikat om demokratin och friheten i USA så brukar de snabbt få något flackande i blicken och tystna. Nästa gång ni träffar en riktig USAkramare be dom att redogöra för SOX, vilket är vad Sarbanes-Oxley kallas, speciellt sektion 404. Och ja, den svenska affärsvärlden känner till Sarbanes-Oxley.

 

Finansdistriktet i San Francisco

Published by:

Foto Det Progressiva USA. Finansdistriktet i San Francisco.
9/5/2005.

 

San Francisco är en modern stad. Den grundades så sent som i slutet på

1700-talet av en grupp spanska kolonister
. Sedan förstördes
staden
i den fruktansvärda jordbävningen 1906
.

Vad som ger staden dess charm är givetvis främst havet men även
det faktum att stora delar av staden fortfarande är som
en småstad ett idylliskt amerikanskt Söder om man så vill.


Finansdistriktet
kring Market Street däremot är toppmodernt och
med sina opersonliga höghus i glas och stål kan det ligga var som
helst.

San Francisco är en stad för fotgängare. Trots att man kan ta sig in och ut med det utmärkta
Bay Area Rapid Transit och
givetvis de nostalgiska kabelvagnarna, så bör man absolut gå runt i staden.

Utefter den vackra Embarcadero, genom China Town, i de små
kvarteren runt Coit Tower, men även som här, utefter Market Street och dess sidogator.

Man kan gå runt större delen av stan på en eftermiddag. Det är en underbart vacker vandring utefter
San Francisco Bay och sedan Stilla Havskusten ner mot Zoo och sen tillbaks utefter Market Street.

Den som vill ta en virtuell tur runt finansdistriktet bör kolla
den här länken

Läs fler inlägg om San Francisco

2008-07-23 Kors vad det vimlar av segel idag: San Franciscos Frestival of Sail
2008-07-22 Blogher: Tjejbloggare träffas i San Francisco
2008-07-17 San Francisco protesterar Bushs kloakpolitik på sitt eget sätt
2008-07-17 San Francisco USA:s mest gåvänliga stad
2008-07-12 San Franciscos innovativa plan att tagga alla parkeringsplatser
2008-07-12 Mat i San Francisco: Berettas superba restaurang och bar på Valencia Street

[tags] Silicon Valley, Kalifornien, California, San Francisco, Cupertino, Sunnyvale, Palo Alto[/tags]

USAs finansminister ute och luffar

Published by:

USAs finansminister, Secretary of the Treasury , heter John Snow. Att vara USAs finansminister brukade vara ett av de viktigaste jobben man kan få i Washington. Men som vi kan läsa i en av de viktigaste böckerna som har skrivit om Bush-administrationen, The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul ONeill så är Bush-regeringen en mycket centraliserad regering som mest påminner om Lenins regering.

Los Angelet Times har en ögonöppnare om hur John Snow inte längre har något egentligt med USAs finanspolitik att göra. Istället reser han land och rike runt och talar om Bishs pensionsförsäkringsförslag på Rotaryklubbar och skolor

I och för sig inte speciellt intressant kanske utom att det visar hur overklig Bush-regeringen är. Många departement har fråntagit sina uppdrag som istället sköts i största hemlighet av Vicepresidentens stab.

Den amerikanska budgeten för 2006

Published by:

USAs budet för år 2006 är nu klar. Budgeten innehåller skattesänkningar på 106 miljarder dollar och ett budgetunderskott på 382 mijarder dollar.

Burgeten kommer också att hjälpa till att finansiera den oljeborrning i Alaskas Arctic National Wildlife Refuge, något som Vita Huset hoppas kommer att göra det möjligt för amerikaner att fortsätta att konsumera lika stora mängder olja som tidigare.

Budgeten röstas fram separat i representanthuset och senaten och de två versonerna jämkas sedan.

Samtidigt som stora belopp överförs till de redan rika så skärs de sociala programmer mer och mer, speciellt nu Medicaid, det program som hjälper till att betala sjukhuskostnaderna för de allra fattigaste.
Det programmer kommer att skäras ner med tio miljarder dollar, pengar som de rikaste säkert kommer att få stor använding av.

Samtidigt skärs stödet till de amerikanska bönderna.
Den här tabellen ger en ungefärlig ide om hur den amerikanska budgetn ser ut.


$446.11 billion …. Military Spending
$111.85 billion …. Iraq War and Afghanistan Operations
$115.48 billion …. Veterans & Retired Military Pensions and Services
$31.59 billion ….. International Affairs
$23.97 billion ….. General Science, Space, and Technology
$2.12 billion …… Non-Defense Energy Spending
$31.16 billion ….. Natural Resources and Environment
$26.02 billion ….. Agriculture
$70.67 billion ….. Transportation
$19.1 billion …… Community and Regional Development
$64.07 billion ….. Education
$47.81 billion ….. Training, Labor and Unemployment Programs
$253.32 billion …. Non-Medicare Health Spending
$345.75 billion …. Medicare
$71.94 billion ….. Civilian Retirement (Social Security excluded)
$206.77 billion …. Aid to Low-Income Families
$25.62 billion ….. General Family Support
$6.82 billion …… Commerce and Housing Loan Programs
$544.82 billion …. Social Security
$43.1 billion …… Administration of Justice
$17.75 billion ….. General Government Administration
$211.08 billion …. Net Interest
$-44.37 billion …. Undistributed Offsetting Receipts and Allowance

Den här länken har mer information om den amerikanska budgetprocessen.

Det finns faktiskt en mycket intressant budgetsimulator på Internet som är värd ett besök.