Politik

Category Archives: Vetenskap

Silicon Valley: genombrott för hjärnforskningen, Stanford Universitys genomskinliga hjärna!

Published by:


Not: Tyvärr går det inte att få bort den breda vita randen kring videon.

Mänskligheten står uppenbarligen på tröskeln till en helt ny tidsålder, och det gäller inte enbart tack vare IT-teknologins framsteg. President Obamas BRAIN-projekt Initiativ som står för “Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” , och som satsar $100 miljoner på att kartlägga hur hjärnan fungerar ner på neuronnivå kommer utan tvivel att förbättra våra kunskaper av hur vi som människor tänker och hur vi är funtade: Why Obama’s Brain-Mapping Project Matters. Obama calls for $100 million to develop new technologies to understand the brain.

Samtidigt med Obamas projekt så satsar EU mer än tio gånger så stora forskningsanslag på The Human Brain Project, ett projekt som syftar till att bygga en datorsimulering av en mänsklig hjärna.

Som grädde på moset kommer nu kommer nyheten att forskare vid Stanford-universitetet här i Palo Alto i Silicon Valley har skapat en genomskinlig mushjärna, och t.o.m. delar av en mänsklig hjärna, med vars hjälp dom kan kartlägga hur hjärnans nätverk av neuroner kommunicerar med varandra.

James Gorman skriver i New York Times: Brains as Clear as Jell-O for Scientists to Explore

Continue reading

För att förbli relevant måste USA satsa på globala initiativ som president Obamas BRAIN-projekt

Published by:

President Obamas Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, genom vilket USA:s regering satsar $100 miljoner för att bättre förstå hjärnans funktionalitet, har liknats vid Human Genome Project som ledde till kartläggningen av den mänskliga arvsmassan.

Ett antal institutioner samarbetar på BRAIN, närmare bestämt National Institutes of Health, the Defense Advanced Research Projects Agency och the National Science Foundation.

Privata aktörer är Allen Institute for Brain Science, the Howard Hughes Medical Institute, the Kavli Foundation, och Salk Institute for Biological Studies.

Projektet liknar mycket EU:s Human Brain Project som kommer att försöka bygga en mänsklig hjärna i en superdator.

Economist skriver i veckans nummer om BRAIN-projektet:
America’s neuroscience initiative. Mind-expanding. Barack Obama announces a long- awaited project to look at the brain

Continue reading

Från Fortran till SciPy, vetenskapen och de öppna programmeringsspråken

Published by:

Bilden är klickbar

En gång i tidernas begynnelse, mer bestämt i slutet på 1960-talet, så skapades det ett programmeringsspråk för vetenskapsmän som hette finns kvar än i dag men idag finns det betydligt modernare programmeringsspråk för den programmeringsintresserade vetenskapsmännen. Och många vetenskapsmän, och jag menar då naturvetare, programmerar. Ett förvånande antal. Man kanske kan säga att den egentliga skillnaden mellan naturvetare och humanister är att de förra programmerar betydligt oftare än de senare.

Ett av dagens i särklass populäraste datorspråk heter Python och skapades av Guido van Rossum år 1991.

Även om Python kanske mest används för att skapa program som körs på webben så är språket långt ifrån endast ett utpräglat webb-språk.

Eftersom språket är öppen kod så har entusiaster och vetenskapsmän skapat SciPy som har försett Python med vetenskapliga funktioner:
Continue reading

No bones about it, 3D-skrivare revolutionerar paleontologin.

Published by:

Jag har börjat skriva allt mer om 3D-skrivarna som gör det möjligt att skriva ut fysiska objekt från 3D-modeller i plast.

Det här är en teknologi som alla från hobbyutövare till president Obama är övertygade kommer att leda till ett uppsving för den amerikanska verkstadsindustrin, som länge har lidit under utlokaliseringar och nedskärningar.

Men det är inte bara inom verkstadsindustri som man är entusiastisk över 3D-skrivarna och deras möjligheter.

Economist skriver om hur paleontologer nu har börjat använda 3D-skrivare i sin forskning (se också videon ovan): A whale of a story. 3D printing meets palaeontology

Continue reading

Läxa för Sverige, Obama-regeringen gör federal forskning tillgänglig på webben

Published by:

Bilden är klickbar.

Det är inte konstigt att Internet och Webben gör makthavare oroliga, även i demokratier. För precis som det återigen så aktuella svenska kungahuset inte vill att skattebetalarna ska ha någon insyn i hur de kungliga festar upp deras pengar, så har regeringen och myndigheter världen över sedan länge vägrat skattebetalarna insyn i hur deras pengar spenderas, t.ex. inom forskningen.

Obama-regeringen har nu gjort två saker som även regeringen Reinfeldt bör uppmärksamma. Den första var att sätta upp en sajt på webben som heter We The People, där vem som helst kan göra en framställning till regeringen i vilken fråga som helst.

Continue reading

Som ett nytt månprogram, President Obamas ambitiösa Brain Activity Project ska kartlägga hjärnan

Published by:

Som den stormakt man är så ligger USA:s styrka på att satsa på gigantiska projekt som mindre länder helt enkelt inte har nog med resurser att satsa på. Ett sånt program var Apolloprogrammet som satte en man på månen, ett annat Human Genome Program, är ett stort internationellt projekt vars mål är att kartlägga hela den mänskliga arvsmassan.

Nu vill president Obama satsa på ännu ett gigantiskt vetenskapligt projekt, som har till målsättning att kartlägga den mänskliga hjärnan.

Ett sådant projekt skulle hjälpa den amerikanska vetenskapen i i förlöngningen den amerikanska ekonomin.

Human Genome Project kostade $ 3,8 miljarder och bidrog med $ 8 miljarder till den amerikanska statskassan.

John Markoff skriver i New York Times om Obama-regeringens ambitiösa initiativ, som ännu inte har presenterats offentligt: Obama Seeking to Boost Study of Human Brain

Continue reading

Dinosaurier i Grand Canyon? Amerikanska geologer strider om Grand Canyons ålder

Published by:

Det finns få saker som är så populära som dinosaurierna i USA. Och när en grupp amerikanska geologer nu påstår att Grand Canyon, som man hittills trott är omkring sex miljoner år gammal, är 70 miljoner år gammal, dvs gammal nog för att kanske ha setts av dinosaurierna som dog ut för 65 miljoner år sen, när en gigantisk komet slog ner på Yucatan-halvön i dagens Mexiko och utplånade dinosaurierna och en stor del av det dåvarande livet på jorden. Läs Walter Alvarez underhållande och vederhäftiga T. rex and the Crater of Doom om den rafflande historien.

John Noble Wilford skriver i New York Times om den hetsiga kontroversen mellan de geologer som tror på en ung Grand Canyon och de som tror på en mycket gammal Grand Canyon, som alltså kanske kan ha setts av levande dinosaurier: 60-Million-Year Debate on Grand Canyon’s Age

Continue reading

NASAs Curiosity på Mars, dramatiska bilder från Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien

Published by:

För den som minns USA:s rymdprogram och speciellt kanske månlandningarna så är videon här ovan nostalgisk för en nu svunnen tid.

På 1950-talet och in på 60-talet var privatuniversitetetCalifornia Institute of Technology, Caltech i folkmun centrum för kosmologin och europeiska och speciellt brittiska fysiker som den välkände Fred Hoyle flög över till Los Angeles för att besöka Caltech i Pasadena, som på den tiden var synonymt med kosmologi och rymdforskning. Den som har läst Hoyles intressanta science fiction-bok Det Svarta Molnet kan läsa om Caltech och Pasadena.

Även Hannes Alfvén var en av de europeiska fysiker som flockades till södra Kalifornien, även om Alfvén aldrig fick någon tjänst på Caltech utan fick nöja sig med det likaledes prestigefyllda University of Californina at San Diego, där min dotter har studerat. Alfvén var även på det privata University of Southern California.

Continue reading

Marslandaren Curiosity, liv i universum, exoplaneter och Caleb Scharfs viktiga bok Gravity’s Engines

Published by:

Det är nu bara några timmar kvar tills Nasas rymdsond Curiosity landar på Mars, förhoppningsvis intakt, för att undersöka om det någonsin kan ha funnits liv på Mars, kolla den här länken från NASA för att följa själva landningen som kommer att ske halv åtta på måndagsmorgonen svensk tid.

I det här sammanhanget är det tillfälle att nämna Caleb Scharfs viktiga bok Gravity’s Engines om svarta hål och deras plats i dagens kosmologi. Scharf är föreståndare för för Astrobiologi-fakuluteten vid Columbia i New York så han vet vad han talar om.

John Gribbin, som själv har skrivit ett antal mycket läsvärda populärvetenskapliga böcker om kosmologi och universum recenserar Scharfs bok i Wall Street Journal: Book Review: Gravity’s Engines – WSJ.com

Continue reading

Ontologi för oss alla, måste läsas, Jim Holts högintressanta bok Why Does the World Exist?: An Existential Detective Story

Published by:

Ontologi, en del av filosofin, handlar om fundamentala frågor om världens existens. Frågor som små barn, buddhistmunkar, kvantfysiker och filosofer brukar ställa men sällan kunna besvara.

Men trots att det inte är en fråga som vi någonsin kommer att kunna få ett svar på så är det en fråga som vi måste kunna ställa och diskutera, om vi vill kalla oss människor.

Jag har tidigare skrivit om Jonah Lehrers spännande bok Proust Was a Neuroscientist, en oerhört spännande och stimulerande – och dessutom kort – bok som man inte kan lägga från sig och som man helt enkelt måste läsa om man är intresserad av västerländsk kulturhistoria med namn som Gertrude Stein, Walt Whitman, Paul Cézanne, Igor Stravinskyunder och Marcel Proust.

Nu kommer alltså Jim Holt med en bok i samma slags generella genre. Holt har skrivit om filosofi, matematik och vetenskap för New York Times Book Review och New York Review of Books. Han bor i New York City.

David L Ulin i Los Angeles Times recenserar Jim Holts viktiga bok: Jim Holt’s compelling ‘Why Does the World Exist?’: Book review – Los Angeles Times

Continue reading

KELT, Kilodegree Extremely Little Telescope, billigt teleskop skördar oväntade astronomiska framgångar

Published by:

Det har alltid funnits amatörastronomer med amatörteleskop, min pappa var en av dom. Amatörastronomer som ofta har gjort perifera men ändå intressanta upptäckter i skuggan av de stora killarna och deras gigantiska teleskop i miljardklassen.

Size matters som man säger när man inte har något annat att säga, men en mycket spännande teleskopteknisk uppfinning Vanderbilt University i Nashville i Tennessee har lett till ett toppmodernt teleskop som kostar så litet som av $75 000! Ett teleskop som nu kan användas till att göra riktiga astronomiska upptäckter, som något så sensationellt som två nya planeter.

Sindya N. Bhandoo skriver i New York Times: om det sensationella teleskopet: Small Telescope Helps Make Big Discovery

Continue reading

Parallella universa, mörk materia, universums expansion och USA:s vetenskapliga kontraktion

Published by:

Det är inte varje dag som den tidigare så stolta nyhetstidskriften Newsweek, nu förvandlad till kändis-tabloid i värsta Stureplansstil, kör en artikel om mörk materia och universums expansion. Ett ämne som intresserade den kände svenska astrofysikern Hannes Alfvén, f.ö. fader till Inger Alfvén, några av vars böcker jag råkar ha läst.

Problemställningen är att gravitationen borde få universums expansion att sakta ner allteftersom det expanderar. Istället sker det motsatta. Den stora frågan, som berör berör oss alla, är varför, och lösningen ligger begravd någonstans i universums mörka materia.

Columbia-professorn Brian Greene skriver lättläst och medryckande i Newsweek om universums mörka materia, universums expansion och hypotesen om parallella universa, s.k. multiversa: Brian Greene: Welcome to the Multiverse

Continue reading

Liv i universum? Kosmologerna kartlägger möjliga planeter.

Published by:

Om vi får tro Timo Vuorensolas superba film Iron Sky så finns det nazister på månens baksida. (lyssna på videon ovan). Men finns det litet mer seriöst liv på andra platser i universum?

Astrobiologen och PaleontologenPeter Ward är en av mina favoritförfattare. Hans bok Rivers in Time om de stora Massutdöendena i jordens historia är superb. Få forskare kan göra paleontologi lika spännande som Peter Ward, som är professor vid University of Washington i Seattle.

Ward har också skrivit en annan populärvetenskaplig bok som är värd att läsa: Rare Earth. Why Complex Life is Uncommon in the Universe.

Man tror nu att universum fullkomligt svämmar över med enkla s.k. Prokaryota celler medan det är ovanligt att dessa utvecklar till mer komplexa Eukaryota celler. Och ännu ovanligare att Eukaryota celler utvecklas till mer komplexa organismer och ännu ovanligare att komplexa organismer utvecklas till intelligent liv.

M.a.o. det kan vara helt möjligt att jorden faktiskt är den enda planeten i hela universum med vad vi kallar intelligent liv.

Nu, som Robert Lee Hotz skriver i Wall Street Journal så försöker astronomer sätta upp kriterier för vilken slags planeter som skulle kunna ha intelligent liv, som man sen kan använda till grund för en metodisk undersökning av de mest troliga kandidaterna: Searching a Billion Planets for Life
Astrobiologists Create Indexes to Grade Candidates in Earth’s Home Galaxy

Continue reading

Neuron-styrda robotarmar, vad händer när vi kan koppla upp hjärnan till en datoriserad robot?

Published by:

Går det att koppla upp hjärnan till en datoriserad robot och sen få roboten att röra en robotarm med en vattenflaska så att en helt förlamad person själv kan dricka?

Det häpnadsväckande svaret är ja, och med tanke på att den här i sanning revolutionerande upptäckten står omskriven i den brittiska vetenskapliga tidskriften Nature så rådet det inget som helst tvivel om att den är sann: Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm

New York Times Benedict Carney skriver om det sensationella vetenskapliga genombrottet:Paralyzed, Moving a Robot With Their Minds

Continue reading

1992, året när USA började sitt fall från sin position som världens enda supermakt

Published by:

Infrastrukturen på CERN

Ett av de allra viktigaste årtalen i USA:s historia, 9 november 1989, handlade inte ens om något som inträffade i USA, utan i Europa, Berlinmurens fall.

Helt plötsligt var USA:s och västvärldens främsta motståndare, Sovjetunionen dödligt sårad, och USSR upplöstes sedan den 26 december 1991, aningen över två år senare.

Idag, 22 år senare är USA:s position världen över utsatt för allt större motstånd. Ny senast i veckan tvingades en motvillig Obama-regering att gå med på japanska krav att förflytta tusentals trupper på Okinawa, en ö som invaderades 1945 och där man halsstarrigt har bitit sig fast ända tills nu. Och kommer att fortsätta att bita sig fast, för flera tusen amerikanska trupper kommer att fortsätta att vara baserade på ön.

Men när började USA:s reträtt från sin position längst upp på prispallen?

Continue reading