Politik

Tag Archives: A.W.S. Lambda

Microslicing, A.W.S. Lambda, IBMs Bluemix och OpenWhisk

Published by:

Datormolnen gör det möjligt för vem som helt med ett kreditkort att hyra datorer på en timme, månad eller ännu längre. Ja det är egentligen inte en fysisk dator man hyr utan en s.k. virtuell avbildning som uppför sig som en fysisk dator.

Och det här är en en mycket stor grej för det betyder att man inte längre behöver ha en massa hårdvara i källaren.

Men som Quentin Hardy skriver i New York Times så håller datormolnen nu på att gå in i en ny fas där man inte längre hyr virtuella datorer utan
mikrotjänster som körs på datorerna i segment på 100 millisekunder.
Och ledaren här är Amazons Lambda.

Billing by Millionths of Pennies, Cloud Computing’s Giants Take In Billions

Läs fortsättningen här!