Politik

Tag Archives: Artificiell intelligens

Maskinlärning, Artificiell Intelligens, Cognitive Computing, Data Mining populära teknologier på Hackathon i USA

Published by:

Här har vi en handfull med teknologier som alla är enormt populära just nu:Maskinlärning som handlar om datorsystem som lär sig av erfarenhet, Artificiell Intelligens handlar om att få datorer att kunna resonera och fatta beslut, Data Mining som handlar om att utvinna användbar information från data, Deep Learning som är en gren av maskininlärning och som ‘r baserad på en uppsättning av algoritmer som försöker modellera abstraktioner i data på hög nivå och slutligen Cognitive Computing handlar självlärande system som använder data mining, mönsterigenkänning och naturligt språk för att efterlikna hur den mänskliga hjärnan fungerar.

Vad dom alla har gemensamt är att dom handlar om att analysera och utvinna information från data.
Läs fortsättningen här!

Artificial Intelligence is back: Toyota investerar $1 miljard i Silicon Valley!

Published by:

Toyota

Artificiell Intelligens var en viktig trend inom IT-världen från 1960-talet och fram till 1980-talet som sen plötsligt kollapsade. Förhoppningarna var att man skulle kunna bygga intelligenta datorsystem som som skulle kunna analysera data och hjälpa människor att fatta beslut. Som att analysera ormbett i Australien och hjälpa läkarna där avgöra om ormen var giftig eller inte.

Men systemet visade sig inte hålla måttet, och det är först nu på senare tid och ledd av Googles Peter Norvig som en av ledarna, som en ny generation av AI-experter har återupplivat AI-rörelsen.

John Markoff skriver i New York Times om hur Toyota nu sänker satsa hela en miljard dollar på AI i Silicon Valley, säkerligen för att ge sig in i kampen om den förarlös bilen: Toyota Invests $1 Billion in Artificial Intelligence in U.S.

Läs fortsättningen här!

Intelligenta Avatarer, datoriserad talspråksigenkänning går mot nya höjder. Vad skulle Strindberg ha sagt?

Published by:

Siri

Idag kan röstigenkänningssystem som dom som används i telefonappar förstå individuella ord och korta, mycket korta meningar. Men nu jobbar IT-företagen här i Silicon Valley med system som är betydligt mer avancerade och som på sikt kommer att kunna förstå komplicerade meningar och hela texter. Något som kommer att öppna för helt nya appar. Nu kommer det här att ta tid, neuronnät, som används för såna här appar användes redan för 25 år sen. Men utvecklingen har tagit fart, bl.a. med Google högintressanta Word2Vec och resultaten ser mycket lovande ut.

Cade Metz skriver i Wired Magazine: AI’s Next Frontier: Machines That Understand Language

Läs fortsättningen här!

Artificiell Intelligens och kvantdatorer, vän eller fiende, på tröskeln till en ny värld?

Published by:

Artificial Intelligence

Låt oss börja med artificiell intelligens. Datormolnen och Big Data-rörelsen parad med robotar, automatiserade datasystem och massavlyssning håller på att förändra samhället framför våra ögon.

Men är utvecklingen positiv eller negativ eller båda delarna på samma gång?

Det är inte en fråga som är lätt att svara på. Lika litet som det är lätt att svara på frågan vad som är artificiell intelligens. En sak är dock klar när man lyfter på stenarna och kollar. Som jag har skrivit om här på bloggen är autopiloten, en av dagens paradexempel, ett system som kontinuerligt programmeras av livs levande piloter under själva flygandet. Autopiloten sköter själva det fysiska flygandet, men måste kontinuerligt matas med information om ändrad färdriktning och höjd av traditionella piloter. På samma sätt kommer den förarlösa bilen, när den nu kommer i allmänt bruk, vilket säkert kommer att ta ett par decennier, också den att fungera på samma sätt. Dvs den kommer att matas med information av föraren.

Economist skriver: The dawn of artificial intelligence Powerful computers will reshape humanity’s future. How to ensure the promise outweighs the perils

Läs fortsättningen här!

Se upp mänskligheten, datorprogram vinner i Texas Hold ‘Em poker. Framåt för artificiell Intelligens

Published by:

Datorprogrammen blir allt intelligentare, eller i varje fall allt bättre på att utföra komplicerad problemlösning. Det senaste beviset är att datorprogram nu kan vinna Texas Hold ‘Em poker, världens populäraste pokerspel.

Det framsteg som man har gjort i en gren av matematiken som heter “computational mathematics” kommer nu att användas på andra områden, som Robert Lee Hotz skriver i Wall Street Journal:Computer Conquers Texas Hold ‘Em, Researchers Say Advances in Artificial Intelligence Allow Program to Play Poker Almost Perfectly, New Paper Asserts Läs fortsättningen här!

Långtidsstudie om artificiell intelligens studerar samhällseffekterna av autonoma datorsystem

Published by:

Artificial Intelligence, Learning, Information

Artificiell intelligens är en bransch av datavetenskapen som sysslar med datorsystem som kan se och förstå vad den ser, förstå det talade ordet, följa logik och mer eller mindre komplicerade regler som dom som definierar schackspelet, och som kan föra logiska om den värld den befinner sig i. “Värld” här är ett begränsat utrymme som ett rum eller t.o.m. delar av ett rum.

Det var för att jobba med regelbaserade system som jag en gång i tidernas begynnelse kom hit till Silicon Valley på sent 80:tal.

Artificiell intelligens-rörelsen var mycket stor på 1960 och 70-talen och dog sen en snabb död på 1980-talet. Men har nu kommit igen, parad med robotar.

Och robotarna har nu blivit så framgångsrika att, som John Markoff skriver i New York Times, ledande datavetare på Microsoft och Stanford har beslutat sig för att starta en långtidsstudie – på hela 100 år – över vilka effekter artificiell intelligens kan komma att få på samhället. Continue reading

Den uppkopplade bilen ett steg närmare den utopiska självkörande bilen

Published by:

C&D Demo 2011 0038

För att fortsätta på temat Google från förra inlägget så är företaget väldigt bra på att lansera projekt som är avsedda att fånga vår uppmärksamhet, men som ofta inte är bra underbyggda och som heller inte är speciellt välfinansierade.

Ett av de bästa exemplen är Googles självkörande bil som hade en sån där whao-faktor som fick världen att rikta blickarna mot Google. Men Google har fått backa rejält från sin självkörande bil, när det visade sig att man inte hade tänkt igenom problematiken och plötsligt kom på att bilen inte klarade av de väldigt komplicerade trafiksituationer som kan uppstå, t.ex. under vintern i Sverige.

Den Google-bil man nu försöker utveckla liknar mest en liten golfbil, och det är oklart om ens den någonsin kommer att bli mer än en prototyp.

Men Googles bil har ändå haft det goda med sig att den har fått upp världens ögon för att det faktiskt är möjligt att modernisera och automatisera mycket av bilkörningen, även om vi inte på länge än kan göra oss av med den mänskliga föraren.

Den uppkopplade bilen handlar mycket om använda sensorer som kan larma föraren när han kommer för nära andra bilar, eller när han kört för fort.

Economist tar upp tråden: The future of cars. Wireless wheels. Connected cars will make driving safer, cleaner and more efficient. Their introduction should be speeded up

Continue reading

Eugene Goostman, chattbottar och Turingstestet, långt kvar till artificiell intelligens men kul ändå

Published by:

Eugene Goostman är namnet på en s.k. chattbot som ni kan leka med på den här länken: Princetonuniversitetets hemsida för artificiell intelligens.

Chattbottar är ett fascinerande ämne inom datavetenskapen och handlar om att skapa datorprogram som kan svara på frågor som om dom var riktiga människor. Den första och i många och mycket mest berömda chattbotten var Joseph Weizenbaums ELIZA från datorns barndomsår 1966.

Chattbottar har blivit berömda genom den enkla men viktiga fråga som den brittiske datavetaren Alan Turing ställde sig och som har fått bära hand namn, nämligen viktiga Turing Test.

Frågan Turing ställde sig var, “Om en maskin kunde tänka, hur skulle vi då veta det?”.

Och hans originella svar var i stort att om människor kommunicerar med ett datorprogram och tror att man har med en människa att göra, ja då kan datorprogrammet också tänka som en människa.

Robert Holender i DN skriver att denna milstolpe nu skulle vara passerad, något som inte stämmer. Men det är ändå ett intressant ämne och väl värt att sätta sig in i: Superdator klarade Turingtestet för första gången. Deltagarna chattade med 25 personer och fem chatbotar – datorer som utvecklats för att simulera mänsklig konversation – och skulle efter fem minuter avgöra om de chattat med människa eller maskin. En dator har för första gången klarat det legendariska Turingtestet. Maskinen duperade ett antal personer att tro den var en 13-årig ukrainsk pojke. Händelsen beskrivs som en milstolpe när det gäller artificiell intelligens.

Continue reading

Googles köp av brittiska AI-företaget Deepmind visar vart Silicon Valley är på väg

Published by:

Samtidigt som Google har sålt Motorola Mobility till kinesiska Lenovo för $3 miljarder, så har man köpt brittiska DeepMind, ett företag i artificiell intelligensbranschen för $650.

Så vad betyder artificiell intelligent egentligen? AI är ett väldigt vitt och rätt luddigt område som idag mest handlar om 1) datorseende, dvs att man kan få datasystem att identifiera fysiska objekt i digitala bilder och 2) språkbehandling, dvs at man kan skapa algoritmer som kan “förstå” betydelsen av ord och fraser så att man kan bygga upp molnbaserade språkbaserade datatjänster.

Ett exempel inom sjukvården är datasystem som läser och förstår de anteckningar som läkare gör i patientjournaler.

Ett annat exempel inom sjukvården av datorseende är hur datorsystem idag kan identifiera artärbråck i hjärnan.

Samuel Gibbs skriver i Brittiska Guardian:
Google buys UK artificial intelligence startup Deepmind for £400m

Google makes its biggest EU purchase yet with the technology that aims to make computers think like humans

Continue reading

Från Skype och en Köpenhamnstaxi till Artificiell Intelligens och existentiell risk

Published by:

Huw Price är Bertrand Russell Professor i filosofi och Fellow vid Trinity College vid Cambridge-universitetet.

Sommaren 2011 delade han en taxi i Köpenhamn med den estniske programmeraren Jaan Tallin som var en av skaparna av Skype, en av de allra största IT-innovationerna någonsin. Dom började prata om de risker som mänskligheten löper allteftersom datorerna blir allt mer intelligenta. Är det kanske inte oundvikligt att maskinintelligensen förr eller senare kommer att passera den mänskliga?

Som Huw Price skriver så är vår egen intelligens synnerligen begränsad. Den måste passa i våra kranier, den måste också vara liten nog att kunna passera igenom födelsekanalen när vi föds och inte konsumera mer än omkring 1000 kalorier per dag.

Så Price, Tallin och den inte helt okände Martin Rees har startat The Cambridge Project for Existential Risk för att studera de existentiella risker som mänskligheten antagligen kommer att löpa när datorintelligensen förr eller snarare passerar den mänskliga.

Continue reading

Neuronnät och Deep Learning, datorerna lär sig se, och förstå talat språk

Published by:

När jag kom hit till Silicon Valley för ett kvartssekel sen så var det för att jobba med Artificiell Intelligens. Men den stora AI-våg som alla hoppades på på den tiden förvandlades snart till ett pyttelitet vågskvalp, och IT-världen skyndade snart vidare till mer lovande området som objektorienterad programmering och webben.

Men nu är artificiell intelligens tillbaks med ett vrål och orsaken är Big Data. Dvs huvudorsaken till att AI inte kunde möta de högt uppskruvade förväntningarna var att man som mest kunde behandla några megabytes med data, om ens så mycket.

Nu, med gigantiska datorhallar med tiotusentals sammankopplade servrar i datormolnen så kan man köra AI-teknologier som neuronnät mot terabytes med data, och det har gjort det möjligt att göra stora framsteg inom bl.a. datorseende, tänk ansiktsigenkänning, och förmågan att förstå talat språk.

Det här är en mycket viktig utveckling som bl.a. har gjort Googles självstyrande bil möjlig.

John Markoff skriver i New York Times de senaste framstegen inom Artificiell Intelligens 2.0: Scientists See Promise in Deep-Learning Programs

Continue reading

Efter Apples Siri, kan Silicon Valleys SRI International skapa artificiell intelligens vi kan prata med?

Published by:

Den som minns den tidiga forskningen på artificiell intelligens-området minns säkert också Joseph Weizenbaums ELIZA som skrevs på MIT mellan 1964 and 1966. Eliza var ett tidigt försök att skapa en datoriserad psykoterapeut, som blev väldigt uppmärksammad på 1960-talet.

Psykopaten Parry skapades snart efteråt av Kenneth Colby på Stanfords Psykiatrifakultet. Tyvärr blev resultatet när man kopplade samman Parry med Eliza inte speciellt intressant.

Roligast av alla var William Chamberlains och Thomas Etters episka Racter, ett dialogprogram som tyvärr inte riktigt var vad det gav sig ut att vara.

Racter gav upphov till en bok med den fantastiska titeln The Policeman’s Beard Is Half Constructed 1983, från vilken det här avsnittet är hämtat: a conversation between racter and chamberlain

Continue reading

Narrative Science, artificial intelligence och datorskrivna nyhetsartiklar

Published by:

Bilden har ingenting direkt med artikeln att göra

Datorer kan förstå och exekvera binär datorkod och utföra sofistikerade logiska instruktioner. Men dom har hittills haft stora problem med att förstå mänskliga språk, som tenderar att vara ologiska, fulla av svårtolkad semantik, fyllda av tom, onödig information och skapade inom snäva ontologiska referensramar som endast människor, om ens dom, kan förstå. Ett paradexempel är “fruit flies like a bana”.

Men allteftersom datorer blir starkare så ökar också deras att språkfärdighet, Google Translate är ett bra exempel på hur datorernas språkförmåga blir allt bättre, till stor del tack vara deras möjligheter att statistiskt analysera texter, som Googles forskningschef Peter Norvig har beskrivit. Mer om Peter Norvig och Googles forskning på språkområdet på den här länken.

New York Times IT-korrespondent Steve Lohr skriver i New York Times om hur Narrative Science,ett startupföretag i Chicago har skapat mjukvara som kan konstruera nyhetsartiklar direkt från data i sportbranschen, något som på sikt kan komma att göra det möjligt för tidningarna att ersätta sportjournalisterna med datorer: Computer-Generated Articles Are Gaining Traction – NYTimes.com

Continue reading

Kan Carnegie Mellon Universitys Never Ending Learning system lära datorer att lära sig själva?

Published by:

Det är lätt att programmera datorer, fråga bara närmaste 14-åring, men har hittills varit omöjligt för människor att lära datorer att lära sig själva.

När vi säger “lära” så menar vi lära sig semantiska relationer som t.ex. “två flickor sitter på stranden, DE spelar schack”. Vilka är det som spelar schack? Det är de två flickorna. Dataprogrammer bör sen kunna svara på en enkel fråga som “finns det några människor på stranden?” Det här liknar den medeltida syllogismen och om vi bara kan skapa datorer som själva kan lära sig semantik från data som vi matar in så kommer datorerna på sikt att bli, om inte intelligenta så åtminstone väldigt kunniga.

 

Länkar:

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Mest kommenterat,
digi.no, digi.no

[tags] Carnegie Mellon University,Defense Advanced Research Projects Agency, Tom M. Mitchell,, Artificiell Intelligens,Never Ending Learning system[/tags]

Artificial Intelligens, captchas och uppochnedvända papegojor

Published by:


Det var den engelska logikern och datavetaren Alan Turing som först ställde frågan hur vi skall kunna avgöra om en dator kan tänka. Turing ansåg attom en människa konverserar med en dator och inte kan avgöra om det är en dator eller människa då är datorn intelligent.

Turingtestet har fått en oväntad användning för att bygga system som kan motstå s.k. bots på webben. Dvs de spamsystem som invaderar webbsajter och bloggar.

Genom att använda s.k. captchas som är svåra för en dator att tyda så har man lyckats hålla sig ett steg före bottarna.

Nu, i ett försök att hålla bottarna stången så utvecklar Google mer avancerade capchasystem som går ut på att manipulera b

Anne Eisenberg skriver i New York Times om Novelties – New Puzzles to Tell Humans From Machines – NYTimes.com

 

[tags]Artificial Intelligence, Artificiell intelligens, Captchas, Google Captchas, Capthcas Google, Google Research, Google Parrots, Capthas parrots[/tags]”