Politik

Tag Archives: Barnfamiljer i USA

Tillbaks till patriarkatet, barnfamiljer utan familjelagstiftning i USA.

Published by:

När vi flyttade till USA och började tänka på att skaffa oss barn så kom frågorna från Sverige, “hur många månaders föräldraledighet får ni, då får vi väl hemspråksundervisning i skolan, hur stort barnbidrag har man i USA, osv osv”.

Svaret på alla frågorna var att vi får ingenting, inte ett öre, inte en dag, ingenting. Nu ljuger du sa min USA-frälsta mamma, det är klart att ni får föräldraledigt och hemspråksundervisning.

Det är sant att istället för barnbidrag så får man göra avdrag på skatten i USA, men det är också allt. Jag fick t.om. ta en dag ledig för att vara med på sjukhuset när min äldste son föddes och min fru fick några veckors sjukledigt från sitt jobb.

USA är det enda västland där modern inte får Betald föräldraledighet i samband med förlossningen., I stället får man, med vissa begränsningar, 12 veckors obetald ledighet

Det här har satt djupa spår i det amerikanska samhället som på sikt kommer att driva det än längre bort från den skandinaviska modellen.

Continue reading