Politik

Tag Archives: Blinda Programmerare

Apples 22-åriga blinda IT-ingenjör Jordyn Castor lär handikappade IT

Published by:

Click! Hands of a man on keyboard

IT industrin här i Silicon Valley är ovanlig så till vida att man inser hur viktigt det är att de anställda ska representera så många olika grupper som möjligt. Inte bara vita män utan även kvinnor, HBTQ-personer, olika religioner och även, vilket kanska ken låta underligt, handikappade!

Jag har själv jobbad med en blind programmerare som kunde programmera minst lika snabbt som jag själv. Tack vare det tangentbord han hade på sin dator och som gav ifrån sig olika ljud beroende på vilka tangenter han tryckte på.

Men handikappade människor och människor från andra minoriteter har ofta infallsvinklar som vi andra inte har och inte förstår. Och det är dom infallsvinklarna som IT-företagen är på jakt efter.

Katie skriver på Mashable om den blott 22:åriga Jordan Castor och hennes arbete för att göra IT-teknologin mer tillgänglig för handikappade människor: This Blind Apple Engineer is Transforming the tech world at only 22

Läs fortsättningen här!