Politik

Tag Archives: Collective Bargaining

Det nya paradoxala fattig-USA och dess skeva ekonomiska politik

Published by:

[print_link]

Demokratidemonstranter i Wisconsin.

USA är fortfarande en av världens rikaste länder men problemet är att en allt större del av landets rikedomar koncentreras hos de allra rikaste, som utgör en procent av befolkningen.

Som professor William Domhoff vid University of California at Santa Cruz skriver: Wealth, Income, and Power

In the United States, wealth is highly concentrated in a relatively few hands. As of 2007, the top 1% of households (the upper class) owned 34.6% of all privately held wealth, and the next 19% (the managerial, professional, and small business stratum) had 50.5%, which means that just 20% of the people owned a remarkable 85%, leaving only 15% of the wealth for the bottom 80% (wage and salary workers). In terms of financial wealth (total net worth minus the value of one’s home), the top 1% of households had an even greater share: 42.7%.

Det här är något som ekonomen Robert Reich vid Berkeley-universitetet här i Kalifornien också tar upp på sin utmärkta blogg.

Så när Olle Wästberg skriver i sitt nyhetsbrev att

91 procent av den prognostiserade ökningen i underskottet kommer från “social security, medicaid, medicare”, till program för tidigare soldater samt den ökade statsskuldsräntan. Men politikerna ägnar sig främst åt de resterande nio procenten.

 

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt

[tags]Collective Bargaining, Collective Bargaining Rights, Labor Protests, Labor Protests Across Country, Labor Unions, Scott Walker, Wisconsin Governor Scott Walker, Wisconsin Labor Protests, Wisconsin Protests, Wisconsin Solidarity, Politics News, Per Wästberg USA-ekonomin[/tags]

Jasminrevolutionen i USA: medelklassen med ryggen mot väggen

Published by:

Drömmen om det trygga medelklasslivet i USA har förvandlats till aska för miljoner amerikaner. Ända sedan 1980-talets “Reaganrevolution” har den amerikanska högern steg för steg monterat ner den amerikanska motsvarigheten till den svenska välfärdsstaten, som i sin tur hämtades från Franklin Roosevelts New Deal.

I en historisk utveckling som jag inte tror är känd i Sverige förvandlades Mellanvästern till rostbältet när jobben flyttades utomlands och inte minst till Sydstaterna, där man inte brydde sig om saker som fackföreningar och sociala säkerhetsnät.

När de radikala Tepåserepublikanerna nu försöker trycka ner lärare och de få resterande fackföreningarna i skoskaften för att skapa en ny samhällsklass bestående av rena trälar helt utan möjlighet att leva ett drägligt liv medan allt med pengar överförs till de allra rikaste, så är det inte konstigt att offerlammen reagerar, precis som i Mellanöstern.

Det är kallt i Kairo, som demonstranterna säger i Madison i Wisconsin. Katrina vanden Heuvel i The Nation skriver om demokratirörelsen i USA:Wisconsin: Ground Zero in the Fight for Democracy

As the demonstrations for workers’ rights head into their second week, Madison has become ground zero in the battle for democracy in this country.

In the 2010 election, Republicans captured control of the statehouse and both houses of the legislature. Scott Walker, the newly elected, self-declared “Tea Party” governor, signed off on tax cuts for businesses and then demanded harsh concessions from public employees, forcing them to pay more for pensions and health care.

 

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt

[tags]Collective Bargaining, Governor Scott Walker, Governor Walker, Labor Unions, Madison Wisconsin, Public Employee Unions, Public Employees, Public Unions, Scott Walker, Unions, Wisconsin, Wisconsin Assembly, Wisconsin Collective Bargaining, Wisconsin Protests, Wisconsin State Senate, Politics News[/tags]