Politik

Tag Archives: CRISPR

CRISPR, Genredigering på människor nu verklighet

Published by:

Att ett kinesiskt läkarteam nu planerar att använda genredigeringsteknologin Clustered regularly interspaced short palindromic repeats eller CRISPR på människor är i sanning ett historiskt genombrott i sjukvården.

Läs fortsättningen här!

CRISPR, genredigering av vår arvsmassa förändrar mänskligheten med oanade konsekvenser

Published by:

crispr-cover

Det är svårt att riktigt inse att det bara var för 63 år sen som James Watson och Francis Crick upptäckte DNA:s struktur och vi förstod hur människan fungerade.

Under tiden sen dess har bioteknologin fortsatt att utvecklas i rasande fart tills man idag, tack vare en teknologi som kallas CRISP-Cas9 kan redigera DNA-sekvenser för att avlägsna DNA som vi vet leder till genetiska sjukdomar, som Sickle cell anemia, bröstcancer, cystic fibrosis, HIV och
Huntington’s Disease

Den här metoden upptäcktes av år 2009 av Emmanuelle Charpentier och hennes forskargrupp vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet och används nu över hela världen för att redigera DNA och avlägsna sjukdomsframkallade DNA-sekvenser.


Läs fortsättningen här!