Politik

Tag Archives: Danmark och minimilön

Danmark, USA och svältlöner. Varför kan inte USA följa i Danmarks fotspår?

Published by:

The Fight for a Higher Minimal Wage

Miljoner amerikaner lever på svältlöner i världens rikaste nation. Hur är det möjligt och finns det något alternativ?

Liz Alderman och Steven Greenhouse i New York Times lyfter fram Danmark där arbetare i hamburgerrestaurangerna har en inkomst som de faktiskt kan leva på, något som USA inte kan eller vill erbjuda : Fast Food in Denmark Serves Something Atypical: Living Wages
Continue reading