Politik

Tag Archives: Diskriminering mot HBT-människor i USA

USA: i skuggan av det väntade HD-beslutet, republikanska delstater förbereder anti-HBT-lagstiftning

Published by:

sacramento pride day

Dykes on Bikes. Dom borde i alla fall ha MC-hjälm på sig.

De flesta svenskar vet vid det här laget att USA:s Högsta Domstol nästa månad väntas döma mot mer tolerans i frågan om homoäktenskap. Kanske t.o.m. göra homoäktenskap lagliga i hela USA.

Det är för att förhindra denna utveckling som politiker i ett antal amerikanska republikanske delstater nu planerar att införa homofobiks lagstiftning som ger affärer och företag rätt att vägra att handla med HTB-människor efter det strider mot deras “religiösa frihet”.

Richard Fausset och Alan Blinder skriver i New York Times: States Weigh Legislation to Let Businesses Refuse to Serve Gay Couples
Läs fortsättningen här!