Politik

Tag Archives: Erlang

Vad kan du om de nya spännande datorspråken? Rich Hickeys Clojure

Published by:

Klicka på boken

IT-världen befinner sig i en oerhört spännande och innovativ period just nu som syns vart man än tittar här i Silicon Valley.

Man ser det inte minst inom datorspråken där vi nu har en utveckling som mest liknar den explosiva utvecklingen under den Kambriska explosionen för cirka 540 miljoner år sedan

Nya datorspråk hoppar upp som aldrig förr, och datorspråken utgör själva grundvalen för IT-industrin, så det här är en oerhört viktig utveckling.

Att det sker just nu beror på att den underliggande hårdvaran har gått från enkelkärnig till flerkärnig arkitektur för att inte den viktiga s.k. Moores Lag ska stanna av. Samtidigt har utvecklingen inom det mobila Internet, datormolnen och s.k. Big Data eller Massdata gjort att parallell processing blivit en allt viktigare och för det behövs nya datorspråk.

Till skillnad från de mänskliga språken utvecklas nämligen inte etablerade datorspråk nästan alls, vilket gör behovet av nya datorspråk viktigt när datorindustrin genomgår en så snabb utveckling som idag.

Ett språk som jag hör mer och mer om på IT-möten runt om i Silicon Valley är
Clojure, en modern version av det anrika Lisp-språket som skapades av den nyligen avlidne John McCarthy redan 1958.

Så här är säger Clojures skapare Rich Hickey i en intervju om sitt språk:

Continue reading