Politik

Tag Archives: Facebook TechPrep

Vad kan du om Facebooks TechPrep, som lär minoritetsbarn om datavetenskap?

Published by:

Den amerikanska modellen inom skol- och universitetesväsendet har länge varit den som Sverige nu håller på att anamma, nämligen att stsa på arbetskraftsinvandring av färdigutbildad arbetskraft för att på så sätt kunna dra ner på den egna utbildningen. Något som i sin tur har lett till att miljoner fattiga amerikanska minoritetselever, läs afroamerikaner, aldrig får den chans till en användbar utbildning som dom hade kunnat få om samhället bara satsat på dom.

Nu, som Lindsay Gellman skriver i Wall Street Journal, så försöker Facebook fylla tomrummet med en hemsida som ska stimulera amerikanska minoritetsungdomar att börja skriva kod: Facebook Plans Coding Site
Social network is unveiling TechPrep on Wednesday, highlighting career paths for skilled programmers

Läs fortsättningen här!