Politik

Tag Archives: Flygsäkerhet

Big Data och massavlyssning av flygpassagerare ska göra säkerhetskontrollerna onödiga

Published by:

Under de senaste tolv åren har alla flygpassagerare utsatts för närgångna säkerhetskontroller som inte har gjort någon skillnad mellan olika slags passagerare. En 95-åring har kontrollerats lika mycket som en tioåring eller 20-åring. Alla är misstänkta, alla måste kontrollerats.

Vilket har lett till låga köer och väldigt ineffektiva säkerhetsprocedurer.

Men med Big Data och massavlyssning så håller amerikanska myndigheter nu på att utveckla mindre inträngande procedurer genom att bygga upp detaljerade datamodeller av varje passagerare med hjälp av den massavlyssningsinformation som redan finns i de flesta länder.

Så om du anses ofarlig så kommer du att kunna gå rakt igenom säkerhetskontrollen med minimal kontroll.

Susan Stellin skriver i New York Times:

Continue reading