Politik

Tag Archives: Forskning

Läxa för Sverige, Obama-regeringen gör federal forskning tillgänglig på webben

Published by:

Bilden är klickbar.

Det är inte konstigt att Internet och Webben gör makthavare oroliga, även i demokratier. För precis som det återigen så aktuella svenska kungahuset inte vill att skattebetalarna ska ha någon insyn i hur de kungliga festar upp deras pengar, så har regeringen och myndigheter världen över sedan länge vägrat skattebetalarna insyn i hur deras pengar spenderas, t.ex. inom forskningen.

Obama-regeringen har nu gjort två saker som även regeringen Reinfeldt bör uppmärksamma. Den första var att sätta upp en sajt på webben som heter We The People, där vem som helst kan göra en framställning till regeringen i vilken fråga som helst.

Continue reading

Från Silicon Valleys horisont: Innovation, regeringskompetens och “elitforskning” i Sverige och USA

Published by:

Det har förekommet en plötslig störtskur av artiklar om innovation och forskning i den svenska pressen på sistone. Vilket är på plats eftersom Sverige liksom USA och alla andra länder idag håller på att förvandlas till kunskapssamhällen. Vad det betyder är att alla data idag håller på att digitaliseras och nu kommer att kunna behandlas med datorer och avancerad forskningsmetodik. Det land som satsar på den nya teknologin och vetenskapen kommer att blomstra, dom som inte gör det kommer snabbt att handla på efterkälken. Tänk Silicon Valley i kontrast mot en ev USA:s fattigaste delstater som Mississippi nere i den djupa södern här i USA.

Men att inse vad som är på gång är bara början. Sen gäller det att skapa ett hållbart innovations och forskningssamhälle och det är betydligt mer komplicerat.

Continue reading