Politik

Tag Archives: genredigering

CRISPR, Genredigering på människor nu verklighet

Published by:

Att ett kinesiskt läkarteam nu planerar att använda genredigeringsteknologin Clustered regularly interspaced short palindromic repeats eller CRISPR på människor är i sanning ett historiskt genombrott i sjukvården.

Läs fortsättningen här!

CRISPR, genredigering av vår arvsmassa förändrar mänskligheten med oanade konsekvenser

Published by:

crispr-cover

Det är svårt att riktigt inse att det bara var för 63 år sen som James Watson och Francis Crick upptäckte DNA:s struktur och vi förstod hur människan fungerade.

Under tiden sen dess har bioteknologin fortsatt att utvecklas i rasande fart tills man idag, tack vare en teknologi som kallas CRISP-Cas9 kan redigera DNA-sekvenser för att avlägsna DNA som vi vet leder till genetiska sjukdomar, som Sickle cell anemia, bröstcancer, cystic fibrosis, HIV och
Huntington’s Disease

Den här metoden upptäcktes av år 2009 av Emmanuelle Charpentier och hennes forskargrupp vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet och används nu över hela världen för att redigera DNA och avlägsna sjukdomsframkallade DNA-sekvenser.


Läs fortsättningen här!

CRISPR-Cas9 och genredigering av den mänskliga arvsmassan

Published by:

economist gene editing

Tack vare snabba framsteg inom genteknologin under de senaste åren så har det nu blivit möjligt att göra ingrepp in den mänskliga arvsmassan för att ta bort skadliga DNA-sekvenser som orsakar allehanda sjukdomar. I början var såna här ingrepp riskabla men tack vare utvecklingen av en teknologi som går under benämningen CRISPR/Cas9 så har riskerna för skadliga biverkningar minskat dramatiskt.

Det här är en historisk tröskel som vi nu står på, en tröskel som på många sätt går hand i hand med utvecklingen av intelligenta maskiner.

Economist skriver: The age of the red pen. It is now easy to edit the genomes of plants, animals and humans

Läs fortsättningen här!

Inte din pappas disruption: Crispr-Cas9 genredigering som kommer att skapa en helt ny värld

Published by:

Under till synes oändliga tidsperioder under människans historia har samhället knappast förvandlas alls. För att sen plötsligt förändras i rasande fart. Idag befinner vi oss i en förändringsperiod som är så disruptiv att det är svårt att avgöra precis vad som är på gång.

En av utvecklingskedjorna började 1953 när James Watson och Francis Crick DNA:s struktur

Under tiden sen dess har bioteknologin fortsatt att utvecklas i rasande fart tills man idag kan flytta runt på DNA-sekvenser för att avlägsna DNA-kedjor som vi vet leder till sjukdomar, men också skapa helt nya DNA-sekvenser som på sikt kan leda till helt nya slags människor.

Amy Maxmen skriver i Wired Magazine: Easy DNA Editing Will Remake the World. Buckle Up.

Läs fortsättningen här!