Politik

Tag Archives: Globaliseringen

Hur IT-industrin kommer att förändra världen inom de närmaste tio åren

Published by:

blades

Pressen svämmar över med med olika IT-termer som alla hajpas till skyarna.

Sensorer och Big Data
Av alla trender så anser jag att Big Data är den viktigaste. Tack vare allt billigare sensorer så samlar vi idag in allt mer data om allt från konstbevattningen i San Joaquin-dalen här i Kalifornien till patienter inom sjukvården, trafiken, miljön, Wall Street, polisen och kriminalvården och givetvis hur vi beter oss på webben. Och NSA:s massavlyssning.

Den utvecklingen kommer att fortsätta allteftersom sensorerna blir billigare.
Vilket sporrar:

AI och Kognitiva datorsystem

Med mer data och mer avancerade datorsystem så får vi fler AI-baserade kognitiva datorsystem som kommer att få ett allt större utrymme i industrin.

Vilket leder till en allt snabbare utveckling av:

Läs fortsättningen här!

Patent, öppen kod, DevOps och datormolnen, hur globaliseringen förändrar världen

Published by:

Intel Team Inside Facebook Data Center

I USA tjänar välorganiserade s.k. patenttroll fortfarande miljonbelopp på att köpa upp obskyra patent och sen stämma allt och alla på de lösaste av grunder. Det är rena utpressningen, och de flesta företag betalar hellre några miljoner i skadestånd än att försvara sig i utdragna rättsprocesser, som ofta tar år och kostar betydligt mer än att betala lösensumma till patenttrollen.

Men ett antal faktorer håller på att göra hela patentsystemet allt mer otidsenligt.

Den första är att de stora datormolnföretagen idag satsar stort på Öppen Kod. Det har gått så långt som att IT-ingenjörer på ledande företag i Silicon Valley ofta får höra att företaget inte vill att dom ska ta ut patent eftersom det skulle få deras konkurrenter att få upp ögonen för vad de jobbar med.

Idag vill ingen IT-ingenjör heller arbeta med patentbelagd mjukvara. Vad som gäller är öppen kod, där alla, oberoende av var du jobbar, talar samma språk. Där alla gränser är öppna.

En annan faktor är DevOps; att man idag inte släpper en ny produktversion varje år eller ens varje kvartal, utan kontinuerligt, varje vecka, varje dag, i bland flera gånger per dag.

Och ytterligare en faktor är att en, som Quentin Hardy skriver i New York Times, de produkter som vi är vana vid idag inte längre är klart definierbara eftersom dom idag består av mängder med nya komponenter, sensorer, mjukvara, hårdvara, som tillsammans utgör produkten. Det viktigaste med dagens bil blir inte längre motorn utan dess IT-komponenter.: Cloud Computing Is Forcing a Reconsideration of Intellectual Property

Continue reading

Drew Smith, Indien och virtuella assistenter: nu kan vi alla vara med i globaliseringen

Published by:

Drew Smiths globaliserade video Smoke and Mirrors.

Alla som har rest genom det amerikanska rostbältet i Mellanvästern vet vad utlokalisering betyder. Miljoner högavlönade jobb som har flyttats till låglöneländer som Kina eller Indien. Miljoner amerikaner och européer som har förlorat jobbet och i bästa fall lyckats klamra sig fast vid tempjobb eller lågavlönade jobb i hoppet om ren överlevnad. Det är en bild av globaliseringen och den är helt och hållet sann.

Men globaliseringen öppnar också möjligheter för den initiativrike, för entreprenören inom oss, om vi bara sätter oss in i hur globaliseringen fungerar och lär oss utnyttja de mellanhänder, s.k. virtuella assistenter som nu har sprungit upp.

Globaliseringsmarknaden har utvecklats och blivit välutvecklad och så finmaskig att den som vet hur man gör kan köpa in tjänster från världens alla hörn och därigenom få tillgång till resurser som tidigare var förbehållna storföretag.

Ben Sisario skriver i New York Times om Drew Smith, en ung musiker här i USA tog hjälp av en indisk virtuell assistent och till den förvånansvärt låga summan av $2000 utlokaliserade produktionen av en ny video till Indien:Outsourcing Extends to Creative Work – NYTimes.com

Continue reading

Splunk och Big Data, från sten, brons, järn och industriåldern till den helt nya stordataåldern

Published by:

Alla samhällen i alla tider har producerat data, folkbokföringsdata, handelsdata, data om administration, finanser osv. Men det är en kvantitativ och kvalitativ skillnad mellan hur vi har använt data hittills och hur vi kommer att använda det i framtiden.

För hittills har alla data som har producerats analyserats och lästs av människor,vanligtvis på papper, idag sker en dramatisk övergång till digitaliserad information och maskinläsning, dvs att det är datorer och inte människan som nu läser och analyserar de gigantiska datamängder som samhället nu producerar. Det betyder också att automatiserade datarutiner nu också kan ta över rutinjobb från människor, som att checka ut varor på ICA, att checka in passagerare på Arlanda, eller att läsa röntgenbilder och sjukjournaler på sjukhusen.

Ett paradexempel är massavlyssningen under DDR-tiden och i dagens Sverige. Då krävdes tiotusentals tjänstemän för att tröska igenom allt insamlat material. Idag sköter FRA:s superdatorer jobbet helt utan mänskligt ingripande, även om det givetvis är människor som designer de algoritmer som datorerna på Lovön sen använder.

Malia Wollan skriver i New York Times San Francisco-företaget Splunk och Big Data:For Start-Ups That Aim at Giants, Sorting the Data Cloud Is the Next Big Thing

Continue reading

Hazarerna i Afghanistan och min dotter, globaliseringsexperten

Published by:

Det är roligt när ens barn ärver några av ens egna intressen. Min dotter har utan tvekan ärvt mitt språkintresse och intresse för omvärlden.

Som liten studerade hon kinesiska på en lokal kinesisk skola. På senare år har hon studerat globala studier på Lunds Universitet. Hon har pluggat arabiska, arbetat med ensamkommande flyktingbarn och lärt sig att prara Dari med dom, något som sydsvenskan har uppmärksammat.

Resultatet av studierna har blivit en mastersavhandling om Hazarerna i krigets Afghanistan som finns att läsa på den här länken.

Human Security, Peacebuilding, and the Hazara Minority of Afghanistan: A study of the importance of improving the community security of marginalized groups in peacebuilding efforts in non-Western Societies
Continue reading

Metcalfes Lag och Moores Lag eller varför nästa Internetrevolution blir så ofattbart stor

Published by:

En karta över Internet

Det var Robert Metcalfe, mannen som uppfann Ethernet på Xeroc Park här i Silicon Valley som först ska ha kommit på den lag som bär hans namn, nämligen att nyttan av ett dubbelriktat kommunikationssystem är proportionell mot kvadraten på antalet anslutna parter. Dvs ju fler människor som är uppkopplade till Internet desto fler möjliga samtalspartner får vi, i kvadrat på antalet uppkopplade människor. Twitter och Facebook är exempel på hur explosiv Metcalfes Lag faktiskt är, och är vad som ligger bakom alla Facebooks försök att få alla användare att skaffa sig så många “vänner” som möjligt.

Ett exempel på Metcalfes Lag är crowd sourcing, där det många människor i ett nätverk var och en har en liten pusselbit som tillsammans kan lösa ett problem som inte hade varit löst på något annat sätt.

Continue reading

Från Eleonora Maersk till Facebook i Luleå det högautomatiserade globaliserade kunskapssamhället är redan här

Published by:

Klicka på Eleonora Maersk

Det globaliserade kunskapssamhället består till lika delar av datorer, maskiner och automatiserade datorrutiner, ja och så här och där en massa människor.

Men allteftersom alla information och alla data som överhuvudtaget existerar i världen nu håller på att digitaliseras, och därmed kan manipuleras av människor, så måste vi anstränga oss mer och mer för att kunna hitta saker som vi människor men inte datorerna kan utföra.

Som Facebooks datorhallar i Luleå som tvärt emot vad lokalpolitikerna tror är att likna vid forna tiders stålverk, och sysselsätta tiotusentals norrlänningar.

Så här många arbetstillfällen kommer det med stor säkerhet att bli hos Facebook i Luleå:

How Many People Are Needed to Run Facebook’s Data Centers?
As is the case with most large-scale data centers, Facebook’s facilities are highly automated and can be operated with a modest staff, usually no more than 20 to 50 employees on site. Facebook has historically maintained a ratio of 1 engineer for every 1 million users, although recent efficiencies have boosted that ratio to 1 engineer for every 1.2 million users.

Facebook’s construction project in Prineville is expected to create more than 200 jobs during its 12-month construction phase, and the facility will employ at least 35 full-time workers and dozens more part-time and contract employees.

Facebooks datorhallar är ett typexempel på hur det globaliserade kunskapssamhället drivs. Jag tänker på det när jag läser Economist som berättar hur Maersk gigantiska transportfartyg har en besättning på enbart 13 man!

Economist skriver om Maerks gigantiska fartyg: Globalisation: Extreme shipping | The Economist

Continue reading

Det globala kunskapssamhället: USA tappar i striden om de smartaste hjärnorna

Published by:

De stora amerikanska universiteten är USA:s hemliga vapen i kampen om vem som kommer att leda det globala kunskapssamhället.

Lägg till det USA:s traditionella satsning på att snylta färdigutbildade studenter från omvärlden till sina universitet, något som gör det möjligt för USA att hålla sina egna utbildningskostnaderna låga, även om det betyder att miljoner amerikanska ungdomar slås ut och tvingas in i fattigdom.

Men den gamla modellen med hundratusentals studenter som emigrerade till USA håller på att förändras i takt med att andra länder satsar på sina egna universitet, den amerikanska samhällsmodellen blir mindre attraktiv och inte minst, allt fler länder erkänner dubbelt medborgarskap och folk i allmänheten blir mer mobila. Kinesiska IT-ingenjörer här i Silicon Valley behåller t.ex. nära kontakter med sitt hemland, de återvänder ofta dit för att jobba, även om de behåller villan i Silicon Valley, och deras USA-födda barn jobbar ofta och gärna i Kina.

Bruce Stokes skriver på den ansedda Yale Global Online om hur USA nu får problem med att attrahera och speciellt behålla de främsta hjärnorna: US Falls Behind In Global Race For Talent

Continue reading

But some of us are uncles, globaliseringen sveper allt framför sig

Published by:

Ttrots att överste Gaddafi, graden är självförvållad, Bashar Assad, den amerikanska Kristna Högern, bröderna Castro, Kim Jong-il och kungen och andra relikter från forna dagar tror att de kan fortsätta som tidigare så är befinner vi oss i en helt ny värld, den Internet-baserade globaliseringen som plötsligt har gett människor världen över, från Syrien till Sundsvall, möjligheten att göra sig hörda.

Continue reading

De nya globaliserade flygplatsstäderna. John Kasarda och Greg Lindsay: Aerotroplis, the Way We’ll Live Next

Published by:

[print_link]


Klicka på bilden.

Globaliseringen sveper obönhörligt över världen och har nu, som vi sett
äntligen nått Mellanöstern.

Men hur ser globaliseringens infrastruktur ut? Hur rör sig idéer, tjänster, människor och varor runt jorden?

Globaliseringen har flera komponenter. Den ena är kunskapsstäder som Silicon Valley och San Francisco här i norra Kalifornien, den andra flygplatser med avancerad lasthantering och kringliggande och ofta specialbyggda städer.

John Kasarda, lärare vid University of North Carolina at Chapel Hill Kenan-Flagler Business School, har skrivit en bok tillsammans med Greg Lindsay med titeln Aerotroplis, the Way We’ll Live Next, om det nätverk av flygplatser och storstäder som utgör stommen i den nya globaliserade världen.

Greg Lindsay skriver en stort upplagd artikel om boken i Wall Street Journal där han liknar de nya kommunikationslederna vid den gamla Sidenvägen som knöt Kina samman med Europa innan man 1498 upptäckte sjövägen till Indien och senare även Kina : Cities of the Sky. From Dubai to Chongqing to Honduras, the Silk Road of the future is taking shape in urban developments based on airport hubs. Welcome to the world of the ‘aerotropolis.’ :

…In places like Dubai, China, India and parts of Africa, cities are being built from scratch around air travel, the better to plug into the global trade lanes overhead.

 

[tags] Aerotropolis, John Kasarda, Aerotroplis the Way We’ll Live Next, Globaliseringen, Sidenväven [/tags]

Seattle ligger i Skåne: globaliseringen gör Sverige genomskinligt.

Published by:

[print_link]

Som jag tidigare har skrivit så studerar min dotter i Sverige. Hon fick plötsligt problem med sin amerikanska bärbara dator och min äldste son, som jobbar i Seattle här i USA hjälpte henne.

Eftersom dottern använder Windows XP så använde min son helt enkelt Windows Remote Desktop Connection och med hennes hjälp, loggade in på hennes dator. Direkt över hela den väldiga amerikanska kontinenten plus Atlanten. Det gick hur bra som helst.

 

Mikroblogga här. Vad gör du just nu? Läs fler inlägg om Internet

2008-11-09 Web 2.0 Summit-konferensen i San Francisco: kunde Obama ha vunnit presidentvalet utan Internet?
2008-10-14 Förändrar Internet våra hjärnor? Gary Smalls bok iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind
2008-09-23 Coola prylar för det mobila Internet: Googles Android gör sin debut på T-Mobile i USA
2008-09-19 Är pöbeln smart i Internetåldern? Jeff Howes bok: Crowdsourcing
2008-09-18 Born Digital: kommer Internetgenerationen att förändra världen?
2008-09-07 Framtidens Internet och Cloud Computing. Nicholas Carrs The Big Switch

[tags] Silicon Valley, IT, Datorer, Datavetenskap, Windows Remote Desktop Connection, Globaliseringen, Skåne, Seattle[/tags]