Politik

Tag Archives: Gun Control

2012, året när den amerikanska drömmen grusades, och grunden lades till USA 2.0

Published by:

År 2012 verkar ha varit året när den amerikanska drömmen slutligen nådde vägs ände: med ännu en skolmassaker, med skyttegravskrig mellan republikaner och demokrater i Washington, med fortsatta djupgående ekonomiska problem, med fortsatt stopp för USA:s traditionella ekonomiska drivmotor: immigrationen, med ökade klyftor mellan rika och fattiga, och med ökad konkurrens från Kina och andra stater.

Jag ser verklighetens USA runt omkring mig i hemmet här under julhelgen. Av mina tre barn, som alla har examen från University of California och en mycket bra utbildning, så kan endast ett stå på egna ben. Ett annat jobbar visserligen, men har så låg lön att den inte ens räcker till en egen bostad utan tvingar honom att dela en liten lägenhet med andra. Mitt tredje barn tvingas bo hemma och har endast deltidsjobb med minimilön.

Och min familj är inte den enda med en förlorad generation. Jason DeParle skriver i New York Times om hur USA:s miljoner fattiga får allt svårare att klara College, som blir allt dyrare: For Poor, Leap to College Often Ends in a Hard Fall

Continue reading

Skolbarnsmassakrer, utlandskrig, kristen fundamentalism, inkomstklyftor, är de rödgrönas USA-bild mer objektiv än alliansens?

Published by:

Om jag skulle skriva en bok om USA eller om USA och Sverige så skulle det bli en bok med titeln USA:s tyranni över Sverige, om hur det stora landet i väster har påverkat och under långa perioder helt dominerat Sverige och den svenska samhällsdebatten. Titeln skulle vara tagen från E.M. Butlers berömda bok från 1935, The Tyranny of Greece over Germany: A Study of the Influence Exercised by Greek Art and Poetry over the Great German Writers of the Eighteenth, Nineteenth and Twentieth Centuries .

Fram till Olof Palme så var det Socialdemokraterna som dominerade och skapade den svenska USA-bilden, medan Högerpartiet och Folkpartiet aldrig kunde komma mellan socialdemokraterna och USA.

Men när den republikanska vågen kom med Nixon, Ford, och speciellt Reagan så började dagens allianspartier alltmer ta över tolkningsrätten till det nya republikanska och alltmer nyliberala USA. Och den amerikanska nyliberalismen kom också att få stort inflytande i svensk politik.

Och samtidigt som Moderaterna och Folkpartiet tog över USA-bilden så förändrades den, USA:s mörka sidor friserades och retuscherades och bilden kom att alltmer fokusera på USA som ekonomiskt föregångsland, som en modell för det framtida Sverige.

Continue reading

En skolmassaker för många? Kommer den amerikanska vapenlobbyn att gå med på begränsad kontroll av automatkarbiner i USA?

Published by:

Eftersom jag råkar bo i USA, så vill jag gärna ha fingret på pulsen på strömningarna här i USA och just nu verkar det som om i alla fall några av vapenivrarna på högerkanten säger sig vara redo att diskutera införandet vissa begränsningar på tillgången till automatvapen i USA.

Nu får man vara litet försiktiga med att ta såna här uttalanden på fullt allvar, för det är lätt för vapenlobbyn och deras supportrar att förhala nya lagar. Men det verkar onekligen som om några senatorer på högerkanten är beredda att i alla fall diskutera återinförandet av den federal lag mot innehavet av automatvapen som löpte ut under George Bush. Och det skulle utan tvekan bli ett historisk beslut här i USA.

Jeremy Peters och John H. Cushman Jr. skriver i New York Times:
Continue reading

Efter skolmassakern i Connecticut: Obamas draghjälp till vapenlobbyn uppmärksammas

Published by:

Under Obamas andra presidentperiod i Vita Huset så kommer omkring 48 000 amerikaner att skjutas ihjäl på gator och torg, i skolor och på biografer, och ingen kommer att lyfta ett finger mot vapenvåldet, allra minst president Obama. Trots att han gärna vill framstå som humanitär och något av en europeisk socialdemokrat, så är Obama i själva verket något helt annat.

Hans sociala konservatism och förvånansvärt intensiva kristna tro, ovanligt för en så relativt ung man, går hand i hand med en förkärlek för att aldrig ha en klar ståndpunkt i någon fråga annat än om han absolut blir tvungen.

Fram tills när hans närmaste medarbetare ställde honom mot väggen så var han t.ex. personligen emot könsneutrala äktenskap men samtidigt emot den federala lagstiftning som gjorde sådana äktenskap olagliga. Han har också varit för fred mellan Israel och Palestina men samtidigt varit emot alla palestinska försök att ens få en symbolisk representation i FN.

Continue reading

Måste ses för alla USA-intresserade: Kevin Breslins skakande Living for 32

Published by:

[print_link]


Klicka på bilden.

Om det är något som skiljer dagens USA från EU så är det att USA aldrig har kunnat frigöra sig från 1) den kristna extremismen som fördes in av bosättarna på 1600 och 1700-talet och 2) den allt mer extrema amerikanska vapenkulturen.

Allteftersom USA steg för steg nu tappar sin tidigare supermaktsställning i världen så verkar människorna vända sig inåt och den kristna vapenextremismen, de två går ofta hand i hand, bara bli allt mer extrem med automatvapen som tidigare generationer av massmördare aldrig ens hade kunnat drömma om.

Nu har några mycket modiga filmskapare gjort en film om Colin Goddard, en av dom som överlevde en av USA:s många massakrer, den på Virginia Tech för fyra år sen

Andrew Romano och Pat Wingert skriver i Newsweek om Living for 32

 

[tags]Background Checks, Chuck Schumer, Drake Law School, Gun Control, Gun Control Laws, Gun, Virginia Tech, National Rifle Association, Vapendrama i USA, Vapen i USA, Gun Control,Colin Goddard, Living for 32[/tags]

Och nu: handeldvapen för studenter och lärare på universiteten i Texas!

Published by:

[print_link]

Inte en iPad eller iPhone, amerikanska universitetsstuderandes favoritpryl, ett automatvapen med vilket de på några sekunder snabbt och effektivt kan skjuta ihjäl hela sin klass plus stora delar av fakulteten.

Att säga att USA är ett sjukt samhälle är inte riktigt rättvist och fångar inte riktigt vidden av vad som försiggår här i landet.

Ett land med några av världens allra bästa universitet håller nu på att införa lagar, med början i Texas, som kommer att göra det möjligt för alla universitetsstuderande att bära automatvapen under lektionerna i klassrummen!

Man frågar sig hur ett samhälle är funtat som tillåter något så vansinnigt. Som om inte alla “skottdramer” på amerikanska universitet redan vore nog!

 

Axplock från den nordiska pressen:

Debatt – Debatt – hem,Debatt – Debatt – hem, Helsingborgs Dagblad: Nyheter

[tags]Gun Control, Guns, Texas, Texas Guns, Texas Guns College Campus, College News, Skjutvapen på universiteten i USA[/tags]