Politik

Tag Archives: Homoäktenskap i Utah

Skräll i USA: Gud och USA:s Högsta Domstol slår knockout på den homofoba Mormonkyrkan

Published by:

NYC Proposition 8 protest 69

Motståndet mot könsneutrala äktenskap i USA har förvånansvärt nog inte främst kommit från den amerikanska kristna högern, även om också dom har gjort vad dom har kunnat för att sätta stopp för äktenskap för alla.

Nej det har kommit från Mormonkyrkan, som har satsat miljoner med dollar bl.a. i Kalifornien, för att förhindra att alla amerikaner får rätt att gifta sig.

Så när den federala distriktsdomstolen i Utah den 20:e december förra året förklarade könsneutrala äktenskap lagliga i Utah så fick Mormonkyrkan och delstatsregeringen fnatt, och lyckades snabbt få domslutet upphävt, i väntan på att USA:s HD skulle fatta ett slutligt domslut i frågan. Ett domslut som man var säker skulle gå Mormonkyrkans väg.

Men som en blixt från klar himmel så kom ett nytt domslut från HD igår, måndag, som vägrade att godkänna Delstaten Utahs överklagande! Vilket betyder att Utah nu omgående måste godkänna könsneutrala äktenskap!

Adam Liptak skriver i New York Times: Supreme Court Delivers Tacit Win to Gay Marriage

Continue reading

USA: i skuggan av kampanjen för homoäktenskap, de transsexuellas situation förbättras

Published by:

Klicka på bilden för att läsa artikeln i Time Magazine.

Den som för bara ett decennium sen hade förutspått att det socialkonservativa USA skulle gå i bräschen för HBT-rörelsen, i alla fall i nordstaterna, skulle knappast ha blivit trodd. Man i en synnerligen uppmuntrande utveckling, där ungdomen går i täten, så rivs allt fler delstatslagar upp till förmån för könsneutrala äktenskap.
Och även det massiva motståndet i sydstaterna har nu börjat naggas i kanten.

I skuggan av den rörelsen så har en liknande rörelse för USA:s transsexuella spridit sig över USA.

De transsexuella, eller “transgender” som dom mer korrekt heter på engelska, handlar om en mycket mindre grupp än HB-människorna, men är ändå stor nog att uppmärksammas för sin utsatthet och det våld, inklusive mord, som speciellt unga transsexuella utsätts för. Medan de homosexuella accepterar sin egen könsidentitet precis som alla heterosexuella, så anser sig de transsexuella tillhöra fel kön, en känsla som för dom gör det omöjligt att leva ett normalt liv i som dom upplever det “fel kropp”.

Som vanligt när det gäller mänskliga rättigheter i USA så går Kalifornien i täten med att lagstadga transsexuella elevers rätt att välja vilken toalett de vill använda och om de vill tävla som killar eller tjejer i gympa eller sporter.

Vad som har vänt för dessa människor är de snabba medicinska framstegen som har gjorts under de senaste åren, som gör hand i hand med en mer upplyst attityd för föräldrar till T-barn. Det är idag möjligt att sätta in s.k. bromsmediciner som förhindrar att T-barn går in i puberteten med, som dom ser det, fel kön. Sedan, som androgyna, kam dom vid fyllda 16 eller senast 18 börja ta hormoner för sitt valda kön för att sen kunna växa upp som helt normala unga män och kvinnor. Med det förbehållet att de är sterila. Och med de könsorgan som tillhör deras valda kön.

CBS News skriver om den kaliforniska lagen som skyddar transsexuella skolelever:
Continue reading

Homoäktenskap i sydstaterna? USA:s medborgarrättskämpar öppnar en ny front

Published by:

Medan miljoner människor I Nya England, New York och New till Maryland, liksom på den amerikanska västkusten inte skiljer sig speciellt mycket från de flesta svenskar som helst, så förblir de amerikanska sydstaterna och delar av Mellanvästern rotade i en fundamentalistisk mardröm som kanske bäst kan jämföras med de sydafrikanska Boerstaterna i slutet av 1800-talet. Utbildningsnivåerna liksom inkomstnivåerna ligger märkbart under dom på de båda kusterna, vapen, biblar och en skrämmande intolerans är vad som gäller, i varje fall utanför storstäderna, som långsamt moderniseras och globaliseras.

Men homosexuella och transsexuella är något som inte tolereras, precis som man för 50 år sen inte tolererade afroamerikanerna.

Och i en repris av medborgarrättsrörelsen på 1960-talet så satsar nu dagens amerikanska medborgarrättsrörelse på en stort uppslagen kampanj i sydstaterna och de mer illa beryktade delarna av USA:s västra delstater ,som Arizona, i hoppet om att försöka sprida litet tolerans och upplysning.

Nicholas Confessore och Jeremy W. Peters skriver i New York Times: Gay Rights Push Shifts Its Focus South and West

Continue reading

USA:s justitieminister Eric Holder retar gallfeber på den Kristna Högern i frågan om könsneutrala äktenskap

Published by:

Striden om samkönade äktenskap går nu mot sin kulmen, och ingen kan idag säga hur det kommer att gå. I ena hörnet har vi de 17 delstater som har legaliserat samkönade äktenskap , i den andra de 33 delstater som ännu vägrar att tillåta äktenskap för alla amerikaner. Men i ett växande antal av dessa senare delstater, som Utah, Oklahoma, Nevada, Virginia och Kentucky har federala domare förklarat delstatens homofobiska lagar bryter mot USA:s grundlag.

Men genom att mormonkyrkan i Utah har framträtt som homofobins järngarde, som kommer att gå i döden för att förhindra att alla amerikaner för gifta sig med den dom vill, så har man genom att appellera till Högsta Domstolen, lyckats sätta stopp för alla federala domare var dom än befinner sig, att införa könsneutrala äktenskap i några delstater överhuvudtaget.

Och ingen vet hur länge den konservativa Högsta Domstolen kan sitta på den här frågan. Det kan bli månader men det kan också bli år.

Matt Apuzzo skriver i New York Times om hur USA:s justitieminister Eric Holder nu har kastat en brandfackla in i den här allt hetare frågan genom att öppen påpeka att delstatliga justitieministrar inte behöver försvara homofobiska lagar om dom inte vill: : Holder Calls for Scrutiny of Gay Marriage Laws

Continue reading

USA: homfober i Utah stoppar domslut om könsneutrala äktenskap i Oklahoma

Published by:

Mormoner för könsneutrala äktenskap.

Kampen om könsneutrala äktenskap har gått in i en viktig ny fas. Mormonkyrkan i Utah har lyckats få USA:s Högsta Domstol att stoppa alla lägre amerikanska domstolar från att göra homoäktenskap lagliga i någon av de 33 delstater som idag förbjuder dom.

Erik Eckholm skriver i New York Times om hur en federal domstol i Oklahoma nu har förklarat att förbudet mot könsneutrala äktenskap i Oklhahoma strider mot den amerikanska grundlagen : Oklahoma’s Ban on Gay Marriage Is Unconstitutional, Judge Rules

Continue reading