Politik

Tag Archives: Humaniora

Har humaniora en framtid i USA – och Sverige?

Published by:

Att dagens universitet och skolan i allmänhet håller på att förändras vet alla som har tagit en MOOC-kurs.

Men som David L Kirp skriver i New York Times: Teaching Is Not a Business, att privatisera skolan och universiteten är inte nödvändigtvis bästa sättet.

Så en oviss framtid, som videon ovan med kända amerikanska akademiker och även Googles Sebastian Thrun, MOOC-rörelsens grundare,understryker.

Pressklipp:

SR,Aftonbladet

[tags]Humaniora, MOOC och Humaniora, Humaniora MOOC, Humaniora i USA[/tags]

Silicon Valley: minskat intresse för humaniora på Stanford University

Published by:

Det spansk-inspirerade Stanford i Palo Alto i Silicon Valley.

Vi lever i en helt ny värld, där IT, naturvetenskap, ekonomi, statistik bioteknologi mm ger jobb och framgång, medan jobben är få och dåligt betalda för dagens humanister. Så det är inte konstigt att även ledande universitet som Stanford här i Silicon Valley ser hur antalet studenter på de humanistiska fakulteterna nu faller och faller.

Tamar Lewin skriver i New York Times: As Interest Fades in the Humanities, Colleges Worry

Continue reading

Humaniora eller naturvetenskap i skolan missar det viktiga, nämligen dina sociala nätverk

Published by:

En debatt har blossat upp om svenska staten ska ge studiemedel till humaniorastudenter, i alla fall på lika villkor som dom som studerar “hårda ämnen”.

Jämförelser görs med USA där det sägs att humaniora står högre i kurs än i Sverige och speciellt görs jämförelsen med Apple här ett stenkast från där jag sitter, och att företaget och Steve Jobs inser vikten av att ha humanister som är med och designar Apples produkter.

Emma Stenström skriver i Svenska Dagbladet om Korkat utspel om humaniora | Kultur | SvD
Continue reading