Politik

Tag Archives: Internetfrihet i USA

Bildt och Clinton och Internet-frihet, men varför också inte i Sverige och USA?

Published by:

Clinton och Bildt ska alltså stödja friheten på nätet i odemokratiska länder. Ett lovvärt initiativ som skulle bli ännu mer lovvärt om det inte enbart gällde länder som USA betraktar som sina fiender. Och om det även omfattade USA och Sverige där alla medborgare idag massavlyssnas, där fildelare kan få långa fängelsestraff, och inte minst, där WikiLeaks har kriminaliserats för Internetaktivism.

Skillnaden mellan den öppna censur som Bildt och Clinton talar om och massavlyssning och nätneutralitet, som dom inte talar om men som alltmer hotar det öppna samhället i både USA och Sverige är inte alltid så klar som man skulle kunna tro.

En grupp svenska IT-ledare har t.ex. gått ut med ett upprop mot de svenska telekomoperatörernas försök att strypa den svenska nätneutraliteten:
Casten Almqvist, TV4-Gruppen, Erik Fichtelius, Utbildningsradion, Eva Hamilton, Sveriges Television, Jeanette Gustafsdotter, Utgivarna, Joachim Nordlind, MTG TV,
Mats Svegfors, Sveriges Radio, Måns Adler, Bambuser, Tomas Brunegård, Stampen:Öppenheten på internet hotas av teleoperatörerna

Continue reading