Politik

Tag Archives: Jämställdhet i USA

Sex, samlevnad och högavlönade kvinnor i USA: Liza Mundys intressanta bok: The Richer Sex

Published by:

Trots att den svenska feminismen hämtade sin inspiration från feminismen här i USA, och trots att p-pillret även det uppfanns i USA, så är USA fortfarande ett betydligt mer patriarkaliskt land än t.ex. Sverige. Ett bra exempel är när den republikanska presidentkandidaten Michele Bachmann vars kvinnosyn kanske inte direkt skulle passa in bland dagens svenska feminister:

Bachmann said her husband had told her to get a post-doctorate degree in tax law. “Tax law? I hate taxes,” she continued. “Why should I go into something like that? But the lord says, be submissive. Wives, you are to be submissive to your husbands.'”

Men trots det så har USA:s kvinnor gjort stora framsteg på jämlikhetsfronten, så stora t.o.m. att det amerikanska patriarkatet för första gången nu hotas av att allt fler kvinnor med högre lön än sina män.

Frågan nu är hur den här trenden, om den fortsätter, kommer att påverka det amerikanska samhället, som fortfarande är betydligt mer patriarkaliskt än det svenska.

Continue reading

Måste amerikanska kvinnor ta sina mäns efternamn? Långsam förändring i det traditionella USA

Published by:

När jaq en gång för fem år sedan berättade om det svenska Sambo-begreppet efter ett IT-möte i Raleigh i sydstaten North Carolina där vi ombads berätta något om oss själva, så möttes jag av ett 20 skrämda blickar som uppenbarligen insåg att alla rykten om det syndiga Sverige trots allt var helt sanna.

För ett par år sen stod jag i kö alldeles bakom en dam i vår lokala bank som gång på gång påpekade att hon nu ska tituleras Mrs Jones, eller vad det var, och inte Betty eller vad det var hon tidigare var känd som i banken.

Ett romantiskt kyrkbröllop följt av ett livslångt liv som hemmafru var långt in på 1980-talet många amerikanska kvinnors högsta dröm. Idag, trettio år senare, arbetar nästan lika många amerikanska som svenska kvinnor utanför hemmet, men sambobegreppet är fortfarande något helt främmande för dagens amerikaner.

Katherine Rosman skriver i Wall Street Journal om de reaktioner hon har fått på sitt beslut att behålla sitt eget namn och inte ta sin mans namn i äktenskapet: Många kvinnor och även en del mäns reaktioner var positiva men förbluffande många var starkt negativa: The Readers Weigh In on the Name Game – WSJ.com

Continue reading

Jämställdheten i USA, kvinnorna börjar behålla sina efternamn

Published by:

Nära hälften av alla amerikaner i detta förvånansvärt värdekonservativa land vill att regeringen instiftar en lag som tvingar alla gifta kvinnor att ta sin mans efternamn. (Se nedan)

Traditionellt har amerikanska kvinnor legat flera decennier efter svenska kvinnor vad gäller jämställdhet även om man nu håller på att knappa in på det svenska försprånget.

Ett exempel är frågan om gifta kvinnor kan behålla sitt efternamn. Det var mycket ovanligt för så sent som en generation sen men håller nu långsamt på att bli vanligare.

Få amerikanska kvinnor är medvetna om att kinesiska och isländska kvinnor t.ex. inte har några som helst problem med att behålla sitt efternamn. Men här i USA är det här en mansdominerad tradition som först nu långsamt håller på att luckras upp.

Jamie Cunningham skriver i Newsweek om hur USA:s kvinnor nu alltmer börjar kämpa för att behålla sitt efternamn efter bröllopet: The Human Condition : What’s In A Name? A Bride-to-Be Reflects on Changing Her Surname

 

Länkar:

[tags]Kvinnor i USA, Women in the United States, Jämställdhet i USA, Kvinnor och män i USA, Äktenskap i USA, Anna Anka[/tags]

Utan sambolagstiftning, USA:s kvinnor och deras kamp för jämställdhet

Published by:

[print_link]

Det var den amerikanska kvinnokämpen Margaret Sanger och forskaren Walter Pincus som det första P-pillret släpptes ut på den amerikanska marknaden 1957 och för alltid förändrade kvinnornas villkor.

Resultatet blev dramatiskt, i mitten på 60-talet kunde en grupp universitetsutbildade kvinnor kring 30 samlas på en klassfest och till sin förvåning upptäcka att bara ett par av dom med barn.

USA och Sverige var som mest lika varandra i slutet på 1960-talet. Sen krossade högern den amerikanska sammetsrevolutionen och kvinnornas kamp för jämställdhet försvårades.

Fastän den svenska feminismen faktiskt kommer från USA så är svenska kvinnor betydligt mer jämställda än sina amerikanska medsystrar.

Även om kvinnor idag har kommit mycket långt i företagsvärlden och politiken och även inom det militära så saknar man i USA den svenska föräldraledigheten, tillgång till kommunala barnstugor, allmän sjukförsäkring (som gör det omöjligt för kvinnor som är beroende av sin mans sjukförsäkring att skilja sig), Sambobegreppet, fri tillgång till abort och en tolerant syn på kvinnor som föder barn utanför äktenskapet.

 

Axplock från den nordiska pressen:

svt.se – SVT Opinion: Trendbrott i kvinnors företagande

[tags]Jämställdhet i USA och Sverige, Kvinnor i USA, Jämställdhet i USA, Women in Sweden and the United States[/tags]