Politik

Tag Archives: Jordan

Till president Obamas fasa, den arabiska våren når Jordanien

Published by:

I skuggan av det senaste Gaza-kriget så har den Arabiska Våren nu slutligen nått Jordanien, den näst sista av de gamla trogna USA-allierade i Mellanöstern. Att Obama-regeringen nu går ut och säger att man stödjer den totalitära monarkin visar hur selektiv Obama-regeringens demokrati-strävanden verkligen är.

Demokrati och frihet, absolut, men bara när det gäller regeringar som uppfattas som USA-fientliga. Annars är diktatur och förtryck något som folket måste acceptera.

Även om Kung Abdullah säkert på kort sikt kan muta demonstranterna genom att sänka bensinpriserna, så vet han att han inte kommer att kunna använda Assad-regimens metoder.

Ett demokratiskt Jordanien på gränsen till Västbanken som liksom det nya Egypten inte nödvändigtvis som idag följer Washingtons kurs i Mellanöstern kommer att ytterligare försvaga USA:s och därmed Netanyahu-regeringens inflytande i området.

David D. Kirkpatrick skriver i New York Times om demokratidemonstrationerna i Jordanien, som Washington alltså inte stöder: Protests in Jordan Continue, With Calls for Ending the King’s Rule Continue reading