Politik

Tag Archives: Könsneutrala Äktenskap Silicon Valley

Tack Silicon Valley för din hjälp med könsneutrala äktenskap!

Published by:

Marriage Equality

Ja titeln är inte min, den kommer från an artikel i San Francisco-baserade Wired Magazine, men titeln är inte helt fel och den innehåller dessutom en viktig punkt. För I takt med att den amerikanska arbetsmarknaden datoriseras och jobben förvandlas till kunskapsjobb så ökar också Silicon Valleys inflytande i USA och världen. Det är här som framtidsjobben ligger och kunskapsjobben har ingen plats för diskriminering. Där är det vad man kan som gäller, oavsett varifrån man kommer, vilket språk man talar och hur man ser ut.

Så Silicon Valleys påtryckningar i fråga om könsneutrala äktenskap har otvivelaktigt hjälpt till att hålla frågan på dagordningen inte bara här i Silicon Valley.

Issie Laposky skriver i Wired: Thank You, Silicon Valley, for Helping Make Marriage Equality Happen

Läs fortsättningen här!