Politik

Tag Archives: Medborgarlön

Universal Basic Income, kan Basinkomst få bukt med fattigdom och arbetslöshet?

Published by:

Med en skenande globalisering, allt mer sofistikerade datorsystem och robotar som tar över allt fler jobb och inte minst en kraftigt ökad livslängd och minskade sociala skyddsnät så är det inte så konstigt t.o.m. samhällen i första världen får allt svårare att erbjuda alla sina innevånare en dräglig levnadsstandard.

Vilket har lett ett antal ekonomer att lansera begreppet Basic Income, något som jag skrev om igår. Och som faktiskt är mycket intressant.
Läs fortsättningen här!

Universal Basic Income , varför Basinkomst-rörelsen är så oerhört farlig.

Published by:

20111031-FNS-LSC-0190

Universal Basic Income, basinkomst eller medborgarlön är et begrepp som plötsligt har blivit populärt i takt med att medelklassen hotas av de rikaste e procenten och en tilltagande robotisering.

Men Medborgarlön i dess amerikanska tolkning har en mycket mörk baksida. För den består av att alla amerikanska medborgare får ett par tusen dollar i månaden samtidigt som samhället drar in alla existerande sociala bidrag! Ingen mer sjukförsäkring, ingen arbetslöshetsersättning, ingen fri skola, inga mer socialbidrag, inga bidrag alls. Bara kontanter i handen och du får klara dig själv. Samhället har inte längre något som helst ansvar för dig. Du är helt på egen hand.

Inte undra på att så inom den politiska högern gillar medborgarlön. För resultatet skulle bli att alla medborgare tvingas ner på en svältnivå medan miljardbelopp lösgörs för de rikaste en procenten.

Jathan Sadowski skriver i brittiska Guardian: Why Silicon Valley is embracing universal basic income. In a pilot study influential incubator Y Combinator will hand over cash monthly to 100 families in Oakland, California. What’s UBI’s payoff for tech entrepreneurs?

Läs fortsättningen här!

Silicon Valley: Y Combinator experimenterar med medborgarlön i Oakland

Published by:

Downtown Oakland - Oakland, CA

I takt med att samhället globaliseras och klyftorna mellan rika och fattiga ökar så har också ett intressant koncept från det gamla folkhemmet lanseras, medborgarlön. Vad medborgarlön liknar är barnbidraget, men i den nya tappningen så handlar det om en minimilön som varje medborgare får och som ska göra det möjligt att leva, om än på existensminimum, utan speciella bidrag. Så att om man så vill så kan man leva hela livet på sin medborgarlön utan att “arbeta”.

Det här konceptet har blivit omskrivet här i USA och Sam Altman skriver att den den kända startup-acceleratorn Y Combinators nu tänker experimentera med medborgarlön – i liten skala – i staden Oakland strax öster om San Francisco Moving Forward on Basic Income

Läs fortsättningen här!