Politik

Tag Archives: Netoors Nation

Efter president Obamas storseger i Högsta Domstolen, kan republikanerna verkligen riva upp sjukvårdsreformen?

Published by:

Efter president Obamas historiska helt oväntade storseger i Högsta Domstolen i den förbittrade sjukförsäkringsstriden, låt oss börja med hur det amerikanska sjukvårdssystemet fungerar idag och hur Mitt Romney och det republikanska partiet vill att det ska fortsätta att fungera.

50 miljoner amerikaner som saknar sjukförsäkring och som blir svårt sjuka, eftersom de inte har råd att besöka läkare i förebyggande syfte, tvingas söka upp sjukhusens akutavdelningar, som inte kan vägra att hjälpa dom.

Där lappas de nödtorftigt ihop för att sen skickas hem så snart som möjligt. Sen kommer de oftast tillbaks några dagar senare och sen fortsätter karusellen tills dom helt enkelt dör i förtid.

Det här är en av huvudorsakerna till att sjukvårdskostnaderna i USA är de högsta i västvärlden. Och så vill republikanerna att det ska fortsätta. Istället för att införa sjukförsäkring som ger de flesta amerikaner möjligheten att uppsöka läkare i förebyggande syfte. Och som dessutom gör arbetsmarknaden rörligare eftersom sjukförsäkringen inte längre är knuten till jobbet.

Continue reading

Obamacare: mer detaljer om president Obamas historiska storseger.

Published by:

Med en rösta övervikt lyckades alltså HD försvara president Obamas sjukförsäkringsreform från republikanernas helt hänsynslösa anstormingar. Vi vet ännu inte vad det var som fick den annars så konservativa chefsdomaren John Roberts att göra gemensam sak med HD:s mer liberala falang, men vad den än var så blev resultatet en historisk seger för sunt förnuft. 57 år efter det att Sverige fick allmän sjukförsäkring så får nu även USA en sjukförsäkring som kommer att täcka de flesta amerikaner.

Wall Street Journal om domslutet: Supreme Court Upholds Mandate as Tax – WSJ.com

Continue reading

Sjukvårdskriget i USA trappas upp, kan republikanerna verkligen förhindra att USA:s sjukvårdssystem moderniseras?

Published by:

Klicka på bilden.

Av alla de problem som USA nu brottas med så är det undermåliga privatiserade sjukvårdssystemet det allvarligaste.

USA kan helt enkelt inte längre hålla 50 miljoner amerikaner utanför sjukvårdssystemet om man vill överleva som nation, det går inte, annat än om man är beredda att acceptera en fallande medelålder och döda människor på gator och torg.

Diabetesepidemin plus USA:s åldrande befolkning, when fat meets age, kommer att få Wall Street och den mäktiga amerikanska ekonomin på fall om ingenting görs.

En viktig del i de reformer som Obama har drivit igenom och som Högsta Domstolen antagligen kommer att riva upp i juni, handlar om att ge alla amerikaner möjligheter att jämföra olika sjukförsäkringar i en app-butik för sjukförsäkringar. Något som faktiskt redan finns i Massachusetts och men som Försäkringsbolagen och därför republikanerna har gjort allt för att stoppa.

Thomas Kaplan skriver i New York Times om hur New Yorks guvernör nu försöker driva igenom en sjukförsäkringsportal trots delstatsrepublikanernas hårnackade motstånd:Cuomo Orders Health Insurance Exchange in New York – NYTimes.com

Continue reading

USA vid ett historiskt vägskäl, USA:s Högsta Domstol på väg att riva upp USA:s allmänna sjukförsäkringssystem!

Published by:

Högsta Domstolen i Washington.

Onsdagen den 28:e mars var dagen när det stod klart att USA:s konservativa Högsta Domstol med stor säkerhet och med fem röster mot fyra kommer att riva upp hela president Obamas sjukförsäkringsreform, och största USA i fördärvet.

Den kommer inte bara att betyda att 57 miljoner amerikaner ställs utanför sjukförsäkringssystemet, utan också att den federala regeringen enligt HD inte längre har rätt att genomföra några nationella lagar överhuvudtaget, om dessa på något sätt inskränker delstaternas och medborgarnas “frihet” att vägra att vara med. Det kan t.ex. äventyra de federala motorvägarna.

Det moderna USA, så som det skapades av Franklin Delano Roosevelt under den stora Depressionen på 1930-talet håller slutligen på att krossas av en grupp radikala domare i USA:s Högsta Domstol som redan den 21:a januari 2010 rev upp USA:s demokratiska valprocess i sitt domslut om Citizens United v. Federal Election Commission 2010 där man helt sanslösa beslöt att att avlägsna alla hinder för USA:s allra rikaste att satsa obegränsade belopp i det amerikanska valkampanjerna. Något som resulterade i de s.k SuperPacs som är hur USA:s “rikaste en procent” nu helt lagligt kan finansiera politiska kampanjer i USA.

Continue reading

Rent sjukt i USA, kommer Högsta Domstolen att olagligförklara Obamas sjukförsäkringsreform?

Published by:

USA har västvärldens mest ineffektiva sjukvårdssystem, just därför att det är privatiserat. Orsaken till det är att de flesta läkare fram till idag har haft privatkliniker och därför inte har varit intresserade av att rationalisera och modernisera. Dom har helt enkelt kunnat strunta i vad myndigheterna säger. Eftersom deras kliniker har varit små så har dom inte haft råd med elektroniska sjukjournaler och andra nymodigheter. Eftersom jag faktiskt jobbar med IT inom den amerikanska sjukvården så är det här något jag har fått en rätt bra insikt i.

Någonstans omkring 50 miljoner amerikaner har idag inte råd att besöka till läkare och har alltså inte tillgång till sjukvård. Men även den höga siffran är för låg eftersom ytterligare mellan 25 och 50 miljoner amerikaner har så dålig sjukförsäkring att de i praktiken endast går till läkare när de blir svårt sjuka.

Nu finns det sjukhus här i Kalifornien som accepterar kroniskt sjuka människor oavsett hur litet pengar dom har och jag har träffat läkare därifrån så jag vet hur dom fungerar. Men ingenting är gratis i USA så även de fattiga människor som besöker dom sjukhusen krävs på pengar och det är ofta belopp dom helt enkelt inte har.

Nu finns det många världsledande sjukhus här i USA som Mayo Clinic i Minnesota och Cleveland Clinic i Ohio, men USA är det enda västland där helt vanliga människor, inklusive jag själv, kan förlora allt de äger bara för att de blir sjuka.

Och om den Kristna Högern får som den vill så kommer det att förbli så eftersom USA:s konservativa Högsta Domstol nu har tagit upp frågan om den federala regeringen 1) kan tvinga alla amerikaner att ha sjukförsäkring och 2) kan tvinga försäkringsbolagen att täcka redan sjuka människor.

Nu kan man fråga sig varför den Kristna Högern är så emot allmän sjukförsäkring. Orsaken är enkel, det är nämligen så att Den Kristna Högern tjänar miljardbelopp på “tionden” från sina medlemmar just på att hjälpa de medlemmar som blir sjuka. Om nu den federala regeringen erbjuder såna tjänster till allmänheten så kommer den Kristna Högern att förlora en stor del a sina inkomster. Och det är både Gud och Jesus alltså helt emot.

Adam Liptak skriver i New York Times om hur Högsta Domstolen nu kommer att ta upp frågan om den federala regeringen har rätt att införa allmän sjukförsäkring:Supreme Court to Hear Case Challenging Health Law – NYTimes.com

Continue reading

Amerikansk domstol skjuter Obamas sjukförsäkringsreform i sank

Published by:

Det är inte utländska terrorister eller ens Kina som kommer att ruinera USA och det amerikanska samhället, det är amerikanernas sjuka vägran, om ni ursäktar vitsen, att reformera sitt eget katastrofala sjukvårdssystem. Ta inte mina ord för det, jag träffar en hel del amerikanska läkare på IT-konferenser, senast förra veckan i Palo Alto här i Silicon Valley, och jag förbluffas över hur kritiska dom är till det sjukvårdssystem inom vilket dom själva jobbar.

Som en av dom sammanfattade problemet: om vi har ett samhälle med miljoner fattiga människor utan tillgång till sjukvård, många av vilka är kroniskt sjuka, så kommer resultatet bara att bli en gigantisk katastrof.

Det var för att försöka stämma i bäcken som president Obama mot enormt motstånd drev igenom sin sjukvårdsreform, Patient Protection and Affordable Care Act som bl.a. förbjuder försäkringsbolag att vägra att ta sig an personer med existerande sjukdomar, och Health Care and Education Reconciliation Act of 2010 som innehåller vissa förändringar till den första lagen.

Vad som gör det existerande amerikanska sjukvårdssystemet så katastrofalt är att det kostar flera gånger så mycket per medborgare än alla europeiska sjukvårdssystem, men ändå inte täcker alla amerikaner.

Över 50 miljoner amerikaner saknar helt sjukförsäkring och tvingas besöka akutvården om dom blir sjuka. Där lappas dom nödtorftigt ihop för att sen ofta tvingas återkomma om några dagar. Belastningen på akutvården blir därför ohanterlig. Men ovanpå dessa 50+ miljoner kommer ytterligare kanske 50 miljoner amerikaner som har så en dålig sjukförsäkring att dom heller inte besöker läkare förrän i yttersta nödfall. Jag känner själv en dam vars 27-åriga dotter har ett bra jobb här i Silicon Valley, men med så dålig sjukförsäkring att hon struntar i att gå till läkare ens när hon skulle behöva det, till sin mammas förtvivlan.

Obamas reform skulle dock inte införa allmän sjukförsäkring, utan endast täcka omkring 32 miljoner av de oförsäkrade. Resten skulle förbli oförsäkrade.

Nu, som Brent Kendall skriver i Wall Street Journal, har en appelationsdomstol i Atlanta satt vad som verkar vara den slutgiltiga spiken i kistan för president Obamas misslyckade sjukvårdsreform: Health-Law Mandate Ruled Unconstitutional by Appeals Court – WSJ.com

Continue reading

Ett steg närmare en sjukförsäkringsmarknad och allmän sjukförsäkring i USA?

Published by:

President Obamas försök att ge de flesta amerikaner tillgång till överkomlig sjukvård har mött ett hatiskt Jihad-motstånd från republikanerna som inte är av denna världen.

Det är svårt för någon som inte bor här i USA att riktigt förstå hur rent mentalsjuka människorna i den amerikanska Kristna Högern är just i den här frågan. Sue, en granne på omkring är ett bra exempel på vad det är som driver det hatiska motståndet mod Obamas blygsamma reform som inte ens kommer att komma in närheten av det heltäckande svenska sjukförsäkringssystemet. Orsaken till att republikanerna kommer att riva upp reformen efter nästa års val om de lyckas ta kontrollen över Senaten, vilket är mycket möjligt, är att reformen riktar ett dråpslag mot den Kristna Högerns fundament, det “tionde” som miljoner och åter miljoner amerikaner betalar till de olika kristna kyrkorna som försäkringspremie ifall de blir sjuka.

Det är det fruktade inkomstbortfallet som gör att republikanerna med alla till buds stående medel kommer att stoppa Obamas reform.

Robert Pear skriver i New York Times om hur Obama-regeringen nu har introducerat en konsumentmarknad för sjukförsäkringar, där amerikaner kan jämföra olika sjukförsäkringar och välja den som bäst passar dom, något som de amerikanska sjukförsäkringsbolagen har gjort allt för att försöka stoppa: Obama Administration Rolls Out Standards for Health Insurance Marketplaces – NYTimes.com

Continue reading

Revolution i USA, som första delstat: Vermont på väg till allmän sjukförsäkring!

Published by:

USA är som bekant det enda land i västvärlden där man kan förlora allt om man blir sjuk, något som jag själv kan vittna om. En släkting till mig flyttade hit till USA och jobbade i många år som byggmästare i Steubenville i Ohio. Jag träffade honom och hans svenska fru när de bodde i en liten två-rumsvilla i utkanten av stan, resultatet av en längre tids sjukdom.

Så kan det gå i västvärldens friaste men samtidigt hårdaste land.

President Obamas försök att förbättra den katastrofala amerikanska sjukvården, genom att göra det möjligt för de flesta amerikaner att få sjukförsäkring genom Patient Protection and Affordable Care Act och Health Care and Education Reconciliation Act of 2010 och lika viktigt, genom att tvinga den privatiserade amerikanska sjukvården att anamma modern IT-teknologi som elektroniska sjukjournaler och s.k. Meaningful Use, har stött på fanatiskt motstånd från det republikanska partiet med stöd från försäkringsbolagen som gör allt de överhuvudtaget kan för att stoppa lagen.

Men lyckligtvis finns det även delstatsinitiativ som det i Vermont som går betydligt längre än Obama någonsin vågade gå, och det verkar nu som om Vermont om några år verkligen kommer att få USA:s första moderna heltäckande sjukförsäkringssystem: Vermont for Single Payer. Så här skriver gruppen Vermont for Single Payer på sin hemsida:

Vermont’s Single-Payer Health Care Bill Moves Ahead – NYTimes.com

Continue reading

Smile, nu är du i USA. Tänder, tandläkare och tandställningar i USA

Published by:

Det har alltid legat något ytligt och trivialt över USA. Solbrända, tuggummituggande och varma, människor med breda leenden, perfekta tänder och den senaste munvattnet.

Have a great day, amerikanerna bryr sig om just dig och din dag, även om det är bara en inspelning i en telefonkö. Det är litet för hjärtligt, för personligt, för ytligt.

När jag för ett år sen bytte tandläkare tog den nye tandläkaren för givet att jag ville lägga ner omkring $7 000 på en tandställning “så att du kan visa alla människor du möter ditt bästa leende” som han sa, med kalla ögon och ett Stora Vargenleende som gav mig mardrömmar efteråt.

Walecia Konrad skriver i New York Times om hur mycket pengar amerikanerna lägger ner på att ha jämna tänder: Bracing Your Wallet if Your Child Needs Braces – NYTimes.com

BRACES. Few words strike more fear into a parent’s heart. You can see that your child’s bite is misaligned or that his teeth are sticking out in all the wrong places. You know what’s coming: months of treatment and an orthodontist bill anywhere from $3,000 to $7,000.

 

Länkar:H.R.3590 – Patient Protection and Affordable Care Act (Legislative Vehicle),The Patient Protection and Affordable Care Act,Health Care in the United States

[tags] Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukförsäkring, Obama Sjukförsäkring, Obama Eutanasi,The Patient Protection and Affordable Care Act,tandställning, Tandställningar i USA, Braces for kids[/tags]

Varför är medellivslängden så låg i USA?

Published by:

USA spenderar mer per kapita på sjukvård än något annat västland och kan ändå inte erbjuda sjukförsäkring till nära 50 miljoner av sina 300 miljoner innevånare. Läget är egentligen betydligt värre, för många av dom som har sjukförsäkring har så dålig täckning att de i alla fall inte har råd att bli sjuka. Om republikanerna inte lyckas stoppa president Obamas sjukvårdsreform så kommer en majoritet av de oförsäkrade att få tillgång till sjukförsäkring.

USA:s katastrofala sjukvårdssystem har fått allvarliga konsekvenser för det har gjort att hela 48 länder hare högre medellivslängd än USA! Miljoner amerikaner skulle leva längre om man bara kunde lösa vad för USA verkar vara ett olösligt problem.

Men varför har det blivit så här, speciellt med tanke på att det amerikanska sjukvårdssystemet faktiskt till övervägande del är privatiserat, något som ju borde göre det mer effektivt?

Nicholas Bakalar skriver i New York Times om tragedin kring det misslyckade amerikanska sjukvårdssystemet: Health Care Inefficiency Is Blamed for Low Longevity Ranking of U.S. – NYTimes.com

By any measure, the United States spends more on health care than any other nation. Yet according to the World Fact Book (published by the Central Intelligence Agency), it ranks 49th in life expectancy. Why? Researchers writing in the November issue of the Journal Health Affairs say they know the answer. After citing statistical evidence showing that American patterns of obesity, smoking, traffic accidents and homicide are not the cause of lower life expectancy, they conclude that the problem is the health care system.

 

Länkar:H.R.3590 – Patient Protection and Affordable Care Act (Legislative Vehicle),The Patient Protection and Affordable Care Act,Health Care in the United States

Axplock från den nordiska pressen:

Helsingborgs Dagblad: Nyheter,
svt.se – SVT Opinion

[tags] Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukförsäkring, Obama Sjukförsäkring, Obama Eutanasi,The Patient Protection and Affordable Care Act, Sjukvård i USA, Medellivslängden i USA [/tags]

Thomas Goetz: The Decision Tree, kan IT få amerikanerna och världen, att leva längre?

Published by:Klicka på bilden

Kan Web 2.0-teknologin och den mobila webben, speciellt då smartphones, få oss att bli friskare och leva längre?

Svaret är att även om nya upptäckter inom medicinen som gen- och bioeknologi kommer att dra det tyngsta lasset så kommer den nu blommande Health 2.0-rörelsen även den att bidra till bättre hälsa och längre liv för den som är intresserad.

År 1900 var medellivslängen 45 år här i USA, år 1940 hade den hoppat till 62 år och idag är den nära 76 för män och 81 för kvinnor.

I Sverige är siffrorna 79 och 83, allt enligt CIAs Factbook

Orsakerna är upptäckter kring vaccin, antibiotika, minskad rökning och förbättrade sanitära förhållanden.

Men den stora revolutionen idag är att alltfler människor får tillgång till högre utbildning och att Web 2.0-teknologin och sociala nätverk samtidigt gör det möjligt för oss alla att lära oss hur vi skall hantera våra krämpor och leva ett sundare liv.

Steve Lohr i New York Times recenserar Wired-journalisten Thomas Goetzs nya bok The Decision Tree: Taking Control of Your Health in the New Era of Personalized Medicine: Technology Can Improve Healthcare – Bits Blog – NYTimes.com

 

[tags]Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukförsäkring, Obama Sjukförsäkring, Obama Eutanasi,The Patient Protection and Affordable Care Act, Health 2.0[/tags

Annika Berg ger intressant svensk syn på Obamas sjukvårdsreform

Published by:

President Obamas försök att reformera den amerikanska sjukvården har mött oerhört hårt motstånd från både demokratiskt och republikanskt håll.

Hellre fortsätter man som idag med nära 50 miljoner oförsäkrade amerikaner som åsamkar samhället betydligt större utgifter när dom blir akut sjuka än om man skulle ger alla medborgare tillgång till sjukvård och därför minska antalet svårt sjuka besökare på akutmottagningarna.

Det mest slående med debatten om Obamas reform är den skrämmande masshysteri som har mött försöken att ge 50 miljoner amerikaner ett drägligt liv.

En av orsakerna till den Kristna Högerns Jihadkrig mot reformen är att de kristna kyrkorna idag erbjuder sina medlemmar hjälp med sjukvårdskostnader – via donationer – och därför skulle se sin makt minska om reformen blev verklighet.

Annika Berg, fil dr i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet berättar i Svenska Dagbladet om en resa som sjukförsäkringsaktivisterna Axel och Signe Höjer gjorde i USA under McCarthyperioden och hur senator McCarthys antikommunism ännu sätter sin prägel på hur miljoner amerikaner ser på president Obamas sjukvårdsreform: “Socialistisk” ­sjukvårdsreform skrämmer USA | SvD

 

Länkar:

H.R.3590 – Patient Protection and Affordable Care Act (Legislative Vehicle),The Patient Protection and Affordable Care Act,Health Care in the United States

[tags] Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukförsäkring, Obama Sjukförsäkring, Obama Eutanasi,The Patient Protection and Affordable Care Act [/tags]

Health Insurance Exchange, hur kommer president Obamas och USA:s nya sjukvårdssystem att fungera?

Published by:

[print_link]Klicka på bilden.

Grundbulten i president Obamas sjukvårdsreform är något som kallas för Health Insurance Exchange eller Sjukförsäkringsmarknad.

Medan alla svenskar automatiskt är försäkrade i Sverige så är alla amerikaner i president Obamas USA oförsäkrade, tills de själva eller deras arbetsgivare ansöker om sjukförsäkring. En sjukförsäkring som deras arbetsgivare vanligtvis betalar.

Den som är arbetslös eller som jobbar på ett litet företag kommer, om president Obamas sjukvårdspaket går igenom den jämkning mellan senatens och representanthusets versioner som nu stundar, att själv få ansöka om sjukförsäkring till privata sjukförsäkringsbolag som inte behöver vara rädda för konkurrens från något skattefinansierat system.

(Ett sådant system finns med i representanthusets men inte i senatens lagförslag och väntas inte överleva den jämkning av de båda förslagen som nu stundar i kongressen.)

Fattiga amerikanerna kommer också i fortsättningen att förhindras från att köpa billig medicin från Kanada, för att skydda den amerikanska läkemedelsindustrin från konkurrens.

Hur gör man det? Jo myndigheterna kommer att sätta upp ett antal s.k. sjukförsäkringsmarknader som är webbsajter dit man kan vända sig för att kolla vilka olika sjukförsäkringar man kan erbjuds.

Det mest troliga är att det blir en per delstat, vilket kommer att begränsa utbudet, vilket är precis vad försäkringsbolagen och republikanerna vill.

Den som själv vill testa och se hur en sån här sjukförsäkringsmarknad kommer att se ut kan klicka på bilden till vänster. Det finns nämligen redan en sån marknad i Massachusetts.

Som ni kan se så är det relativt lätt att navigera men i sluttampen hamnar precis som tidigare hos ett försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag som nu inte längre kommer att kunna vägra dig en försäkring.

 

Länkar:H.R.3590 – Patient Protection and Affordable Care Act (Legislative Vehicle),The Patient Protection and Affordable Care Act,Health Care in the United States

[tags] Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukförsäkring, Obama Sjukförsäkring, Obama Eutanasi,The Patient Protection and Affordable Care Act [/tags]

Rasande progressiv revolt mot president Obama i sjukvårdsstriden i USA

Published by:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

[print_link]

Det ser nu äntligen ut som om USA:s progressiva gräsrötter har blivit trötta på president Obamas ständiga kapitulationer till högern och till politiker som Joe Lieberman.

Vi ser precis samma utveckling som i Mellanöstern där Obama startade med att klart och tydligt kräva att Israel helt och totalt avstår från fler illegala bosättningar på Västbanken, för att sedan lägga sig platt inför bosättarna och Benjamin Netanyahu.

I sjukvårdsfrågan, som skulle ha blivit Obamas stora inrikespolitiska triumf, har han och senaten nu gått med på att slänga ut allt som kunde ha förändrat det katastrofala amerikanska sjukvårdssystemet i en feg kapitulation till den demokratiska högern.

Men reaktionen från vänsterhåll har inte uteblivit. Howard Dean, nestorn bland de progressiva krafterna inom partiet och legitimerad läkare, har gått ut i öppen revolt och han verkar få allt fler med sig, bl.a. fackföreningarna.

Det här kommer att bli Obamas stora test. Om han driver igenom en sjukvårdsreform som enbart gagnar de stora sjukförsäkringsföretagen, som det nu ser ut, så kommer han att hamna i en mycket svår sits, speciellt efter hans massiva eskalering i president Bushs krig mot Terrorismen.

 

[tags]Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukförsäkring, Obama Sjukförsäkring, Obama Eutanasi[/tags]

The Patient Protection and Affordable Care Act: svåra motgångar för Obamas sjukvårdsreform

Published by:

Ett av de många löften om förändringar i det amerikanska samhället som president Obama avgav när han svors in som USA:s 44:e president var att genomföra en sjukförsäkrings- och sjukvårdsreform.

Det amerikanska sjukvårdssystemet är västvärldens absolut mest ineffektiva, dyraste och mest ojämlika och lämnar dessutom nära 50 miljoner amerikaner utan sjukförsäkring. Som Wikipedian skriver:
Healthcare reform

The U.S. is the only wealthy, industrialized nation that does not have a universal health care system, according to the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences and others…

In spite of the amount spent on health care in the US, according to a 2008 report, the United States ranks last in the quality of health care among developed countries. The World Health Organization (WHO), in 2000, ranked the US health care system 37th in overall performance and 72nd by overall level of health (among 191 member nations included in the study).

… The US pays twice as much yet lags other wealthy nations in such measures as infant mortality and life expectancy, which are among the most widely collected, hence useful, international comparative statistics.

Idag ligger Obamas sjukreform i spillror. Harry Reid, demokraterna majoritetsledare i Senaten har fått slänga ut allt fler delar av programmet tills det nu knappast finns något kvar.

Ingen allmän sjukförsäkring, ingen utvidgning av Medicaire-programmet, fortsatt förbud för fattiga amerikaner att få köpa medicin från Kanada, etc etc. Det har nu gått så lång att Howard Dean, demokraternas förre ordförande och presidentkandidat och dessutom legitimerad läkare nu går ut och kräver att senaten slänger ut de futtiga rester som finna kvar av reformen.

Howard Dean skriver i Washington Post:Health-care bill needs major improvement to be worth passing – washingtonpost.com

If I were a senator, I would not vote for the current health-care bill. Any measure that expands private insurers’ monopoly over health care and transfers millions of taxpayer dollars to private corporations is not real health-care reform. Real reform would insert competition into insurance markets, force insurers to cut unnecessary administrative expenses and spend health-care dollars caring for people. Real reform would significantly lower costs, improve the delivery of health care and give all Americans a meaningful choice of coverage. The current Senate bill accomplishes none of these.

 

[tags] Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukförsäkring, Obama Sjukförsäkring, Obama Eutanasi,The Patient Protection and Affordable Care Act [/tags]