Politik

Tag Archives: Obama Israel

Stefan Löfvens utspel om Palestina blir världsnyhet, men klarar han Omabas och Netanyahus motdrag?

Published by:

aftonbladet

Genom att redan i sin regeringsdeklaration säga att man tänker erkänna Palestina så har Stefan Löfven och Margot Wallström retat upp Netanyahu- och Obama-regeringarna, för att inte tala om Folkpartiets Birgitta Ohlsson, på ett sätt som vi inte har sett sen Palme-tiden.

Speciellt efter den fogliga svenska regeringen under Allianstiden så kommer de nya tongångarna som en chock i både Washington och Tel Aviv. Och varken Netanyahu- eller Obamaregeringen kommer att låta den oprövade Stefan Löfven genomföra ett så hotfullt politiskt initiativ utan mycket hårdnackat motstånd. Det är långt ifrån säkert att Stefan Löfven inser vilka motståndare han nu står öga mot öga mot.

För “fredsprocessen” i Mellanöstern är Obama-regeringens och Netanyahu-regeringens exklusiva revir, och man kommer inte att tillåta andra regeringar, och allra minst en EU-regering, att ge palestinierna legitimitet genom att erkänna dom. För tvärt emot vad Birgitta Ohlsson påstår så är inte Stefan Löfvens initiativ “en tom gest” utan ett strategiskt schackdrag som öppnar för andra EU-stater att göra samma sak, och för bojkottrörelsen att växa sig stark.

Om Obama-regeringen inte kan stoppa Stefan Löfven från att erkänna Palestina, ja då skulle risken öka för att USA inte längre själv kan behålla kontrollen över fredsförhandlingarna.

Att folkpartiets Birgitta Ohlsson fördömer erkännandet var väntat, men frågan idag är om hon också kan få med sig resten av den forna alliansen plus SD för att rösta ned regeringens förslag om att erkänna Palestina?

Nathan Shachar skriver i DN: Löfvens Palestinabesked vållar oro på Israels UD

Continue reading

Allt är palestiniernas fel, Birgitta Ohlssons märkliga syn på Mellanöstern.

Published by:

Att Birgitta Ohlsson inte direkt skulle bli glad över Stefan Löfvens utspel om att erkänna Palestina var väntat, men att hennes syn på Mellanöstern skulle vara så skev som det framstår i hennes uttalande om erkännandet är ändå häpnadsväckande.

– Med ett demokratiskt Palestina sida vid sida, men inte på ruinen av staten Israel. Där en palestinsk regering erkänner staten Israel, tar avstånd från våldet och respekterar ingångna avtal, säger Birgitta Ohlsson.

Det är ord och inga visor. Allt är palestiniernas fel och Netanyahu-regering bär ingen som helst skuld för ockupationen, för de växande bosättningarna som t.o.m. Obama-regeringen har kritiserat, för övergreppen mot palestinierna, för dess vägran att lyfta bojkotten av Gaza-remsan, för riktade mord mot palestinierna, för att inte följa ingångna avtal som Oslo-avtalet, osv.

Och vad då: “våldet”. Bär inte Netanyahu-regeringen någon som helst skuld för ockupationen och för de ständiga krigen? Tydligen inte. Allt är palestiniernas fel. Och “på ruinen av staten Israel”. Birgitta Ohlsson berör inte med ett ord ruinerna i Gaza. Som hon inte ens verkar känna till, eller i vilket fall inte bry sig om. Hennes brist på empati för palestinierna lyser igenom som en fyrbåk.

Fredrik Mellgren skriver i Svenskan:

Continue reading

Stefan Löfven och Margot Wallström erkänner Palestina, Birgitta Ohlsson går upp i limningen

Published by:

Bethlehem

Redan i sin regeringsförklaring markerar Stefan Löfven och Margot Wallström att nya vindar nu blåser i regeringskansliet och i utrikesdepartementets korridorer i Arvfurstens palats.

För när Alliansregeringen nu har gått till historiens skräphög så har Folkpartiets Birgitta Ohlsson nu också förlorat sin tidigare förmåga att lägga in sitt veto mot varje försök att hjälpa det palestinska folket mot den israeliska ockupationen Jan Björklund och Birgitta Ohlsson: Därför bör EU inte erkänna Palestina.

Och att Stefan Löfven redan i regeringsdeklarationen kunde offentliggöra att Sverige kommer att erkänna Palestina visar att han tänker föra sin egen politik och inte är rätt för att utmana inte bara Israel utan även USA.

Även den amerikanska pressen har uppmärksammat att Sverige nu bryter med USA i Mellanösternfrågan, något som Carl Bildt aldrig vågade eller ville göra. Vilket illustrerar hur han blev populär i Washington.

Alex Rogers skriver i Time:Sweden Will Be Among First European Countries to Recognize Palestinian State

Prime Minister of Sweden Stefan Lofven announced Friday that his new center-left government will recognize the state of Palestine, making his country among the first in Europe to do so.

“The conflict between Israel and Palestine can only be solved with a two-state solution, negotiated in accordance with international law,” said Löfven during his inaugural address in parliament. “A two-state solution requires mutual recognition and a will to peaceful co-existence. Sweden will therefore recognize the state of Palestine.”

No European Union country has recognized Palestine as a member; EU countries Hungary, Poland and Slovakia only did so before they joined the bloc, according to Reuters. In 2012, the United Nations overwhelmingly voted in favor of Palestinian statehood despite opposition from Israel and the United States.

DN skriver: Löfven: Sverige ska erkänna Palestina

Continue reading

Demokratin urholkas i Israel, var står Folkpartiet och vad blir följderna för palestinierna?

Published by:

It has to start somewhere

Något oväntat har hänt efter det senaste Gazakriget: den tidigare så Israelvänliga New York Times har infört ett antal Israel-kritiska artiklar. Artiklar som ofta skrivs av israeliska medborgare från Israel. Artiklar som ger en betydligt mer nyanserad bild av situationen i Israel och i de ockuperade områdena än tidigare artiklar.

En bild som vänder upp och ner på den bild av Israel som det demokratiska samhället och den goda ockupationen som har förvaltats av Folkpartiet i Sverige i decennier.

Mairav Zonszein skriver i New York Times om trakasserier, hot och avskedanden av israeler som sympatiserar med palestinierna: How Israel Silences Dissent

Continue reading

Unit 8200: interna protester mot den israeliska ockupationen av Palestina

Published by:

Palestine_www.palestineremembered.com_NK20355

Myten om den godhjärtade Israeliska ockupationen av de palestinska territorierna, som har odlats av Folkpartiet i decennier framstår idag som allt mer grotesk, speciellt efter Operation Protective Edge .

Trots att det amerikanska stödet för fortsatt ockupation är så nära totalt som man kan tänka sig, och en progressiv demokratisk politiker som Elizabeth Warren ger Netanyahu-regeringen sitt oreserverade stöd, så har en något mer nyanserad bild börja sippra fram i den amerikanska pressen, bl.a. i New York Times.

Jodi Rudoren skriver i New York Times om inhemsk kritik mot ockupationen och övergreppen på palestinier från den Israeliska krigsmakten: Veterans of Elite Israeli Unit Refuse Reserve Duty, Citing Treatment of Palestinians

Continue reading

Hur Netanyahu återigen utmanövrerade Obama och förlängde Gazakriget

Published by:

Gaza, homeless people in Alatara

Jag skrev i ett tidigare inlägg om hur president Obama samtidigt som han sade sig vilja ha fred i Mellanöstern i det tysta skickade vapen och ammunition till den israeliska krigsmakten när deras ammunitionslager sinade i den intensiva skottlossningen mot Gaza . Det avslöjandet kom knappast som någon större överraskning. Obama har upprepade gånger sagt att han stöder Israels rätt att försvara sig och han har aldrig visat den minsta tvekan över att förse landet med de allra senaste amerikanska vapnen.

Men avslöjandet om hans dubbelnatur verkar ha upprört honom, för nu säger Vita Huset, via läckor, att det var Netanyahu som kringgick presidenten och fick Pentagon att skicka honom de vapen han behövde utan att Vita Huset ens kände till vad som var på gång.

Knappast helt trovärdigt, men det är i alla fall vad Adam Entous skriver i Wall Street Journal: How Israel Outflanks the White House on Gaza. White House Now Scrutinizing Israeli Requests for Ammunition

Continue reading

Thomas L Friedman skriver om Palestina och framtiden

Published by:

Gaza, post-Israeli Attack

Ibland sker det låsningar som leder till katastrofer i vilka miljoner människor dör. Det nu aktuella Första Världskriget är ett exempel på en son låsning. Ingen av de europeiska stormakterna hade det minsta intresse av att göra avkall på sin nationalism, det enda som gällde var att gå i krig och försöka krossa sina ärkefiender, kosta vad det kostra ville.

Den Brittisk-amerikanske historikern Niall Ferguson har skrivit en intressant bok om krigsutbrottet 1914 där han argumenterar att det hade varit i världens, inte bara i Storbritanniens intresse, om England hade vägrat gå med i kriget och Tyskland därför hade vunnit. En åsikt som en idag är kontroversiell, trots att Fergusons tes då också hade gjort Hitler och Andra Världskriget omöjligt.

Vi ser en liknande låsning i Mellanöstern. Den Israeliska regeringen vågar inte gå emot bosättarna som är på väg att bygga bort palestinierna på Västbanken. Obama-regerigen stöder Netanyahuregeringen till 100%, som nu senast när man skickade vapen och ammunition för att den israeliska krigsmakten skulle kunna fortsätta attackerna i Gaza. Detta samtidigt som Obama och John Kerry talade om att “medla”. Som Richard Nixon sade “bry er inte om vad vi säger, titta på vad vi gör”.

EU överlåter hela problemet till USA, och ockupationen och blockaden fortsätter decennium in och decennium ut.

Thomas L Friedman skriver om Gaza-kriget och Mellanösterns framtid: Dear Guests
Revelations in the Gaza War

Continue reading

President Obamas dubbelspel i Mellanöstern: vapen till Israel paras med apell om vapenstillestånd

Published by:

Bry er inte om vad vi säger sade den fulländade maktpolitikern Richard Nixon, kolla på vad vi gör. Något som få människor utanför diplomatin verkligen förstår. Och som är orsaken till att Obama-regeringen vill få tag på Wikileaks grundare Julian Assange. Vad alla länder har gemensamt är att de till varje pris vill hålla sina diplomatiska kommunikationer hemliga. Och det är inte alltid nödvändigtvis ett dumt mål.

Ingenstans är det tydligare än i kriget i Gaza där FN och USA:s Obama nu kräver vapenstillestånd, samtidigt som USA och EU stöder den israeliska invasionen, och USA även förser Israel med vapen och ammunition som med stor säkerhet används i Gaza. Det finns inga tecken på att Obama-regeringen skulle ha stoppat vapenleveranserna eller ens ha hotat med att göra så.

Samtidigt har nu Obama bett Netanyahu att avsluta sina operationer i Gaza, något som Netanyahu snabbt har avfärdat. Så länge som Obama inte hotar med att stoppa vapenleveranserna har Netanyahu ingen som helst anledning att sluta sina operationer i Gaza. Även vissa EU-länder förser f.ö. Israel med vapen.

Johanna Ekström skriver i SvD om Per Jönsson på Utrikespolitiska institutet klart säger att FN:s krav på vapenvila är verkningslöst: Expert: ”Inget stort tryck på Israel”. FN:s krav på vapenvila är i princip verkningslöst. Det menar Per Jönsson, Mellanösternexpert på Utrikespolitiska institutet.
Continue reading

Stefan Löfven, om Israel har rätt att försvara sig, vilka rättigheter har då palestinerna?

Published by:

Gaza, post-Israeli Attack

När det senaste kriget i det eufemistiska “Mellanöstern” nu rasar, så rasar också retoriken och de politiska poserandet.

Grundbulten i så gott som alla uttalanden är att, som Stefan Löven skriver i ett uttalande på Socialdemokraternas hemsida “Israel har rätt till självförsvar”. En paroll som hörs från Vita Huset, EU och de allra flesta regeringar utanför “Mellanöstern”.

Nästa tes är att “Hamas är av EU en terrorstämplad organisation som brukar metoder som vi tar starkt avstånd ifrån” och den tredje är att “Våldet måste brytas om fredsprocessen ska ha en chans att leverera resultat.”

Den första tesen är egentligen rätt märklig. Ockupationsmakten Israel har rätt att försvara sig mot vilka då, jo mot de ockuperade palestinierna! Det är en litet ovanlig rätt. Och vilka rättigheter har då de ockuperade palestinierna? Nja det är det ingen som vill uttala sig om.

Den andra tesen är lika märklig, för den betyder i klartext att ingen kan förhandla med terrorister. Men år 2011 förhandlade Netanyahu-regeringen själva ned Hamas om en fångutväxling! Så varför kan inte USA och EU idag förhandla med Hamas? Som t.o.m. har lagt fram sitt eget förslag om ett tioårigt vapenstillestånd.

Det bara är så, det kan ingen, allra minst Stefan Löfven förklara.

Continue reading

Rabiyah Aid och President Obamas märkliga besök i Israel, gärna fred men först fortsatt kolonisering

Published by:

Det var Richard Nixon, en mycket undervärderad president, som sammanfattade sin egen oich andras statskonst i de berömda orden “watch what we do, not what we say”. Något som alltid har gällt i alla tider. Inte minst under president Obamas märkliga resa till Israel, som ingen riktigt kan bli klok på. För istället för att ställa krav på sina allierade, som inte drar sig för att överösa Obama med krav på krig mot Iran, med krav på att förhindra att det ockuperade Palestina får någon som helst representation i FN, och med krav på att USA slutar att ta upp de ständigt nya kolonierna på Västbanken, så verkar Obama nu ställa sig helt bakom den israeliska koloniseringspolitiken.

“watch what we do, not what we say”. Obama har givit Netanyahu grönt ljus för sina USA-tillverkade schaktmaskiner, nu är det bara att tuta och köra.

Mark Landler skriver i New York Times: Obama Urges Young Israelis to Lead the Push for Peace

Continue reading

President Obamas omvändelse på vägen till Damaskus, Palestina och den irrelevante Obama

Published by:

Om det är något som en allt större majoritet av det amerikanska folket är överens om, oberoende av politisk hemvist, så är det att president Obama nu är politiskt irrelevant, en föredetting som har gjort bort sig själv och som allt fler nu ser ser som en belastning för USA.

Dana Milbank skriver om hur t.om. Obamas egna partikamrater inte längre respekterar honom: The irrelevancy of the Obama presidency – The Washington Post

Continue reading

Är Obama feg? Kvinnorna som fick Obama att våga konfrontera Gadaffi.

Published by:

Efter det att president Obama i Libyen-krisen ännu en gång har visar världen hur svårt han har att besluta sig så ställer sig Economist den enkla frågan, är Obama helt enkelt feg? Barack Obama: Where’s the courage? | The Economist

Has he, at any point in his presidency so far, demonstrated much political courage? It’s quite hard to think of an unambiguous example. ….. Guantánamo is still open, despite his promise to close it. He reinforced the troops in Afghanistan, but set a date to start withdrawing, a careful bit of bet-hedging. He pushed for peace in Palestine, but seems to have retreated at the first sign of gun smoke from Capitol Hill. He established a bipartisan commission on the deficit, but failed to pick up and run with its recommendations. He said he would let the Bush-era tax cuts expire for the rich, but backed down after the mid-term elections. His support for gay rights has been a study in caution, as has his position on gun control.

Economist kommer fram till att Obama är oerhört rädd för att ta risker, vilket väl kanske när allt kommer omkring är detsamma som att vara feg.

 

Länkar:www.whitehouse.gov

Axplock från den nordiska pressen:

Nyheter – Nyheter,Nyheter – Nyheter, Aftonbladet: Sveriges nyhetskäl, Aftonbladet: Sveriges nyhetskäl, VG RSS, Politiken.dk Seneste nyt, Politiken.dk Seneste nyt, Politiken.dk Seneste nyt, Dagen.se – Stora nyheter, Dagen.se – kultur, VG RSS

[tags] President Obama, Barack Obama, Vita Huset, Breaking News, Political News, White House, Joe Biden, Amerikansk politik, Vita Huset, Obama Libyen, Obama Gadaffi, Obama feg, Obama Israel[/tags]

Obamas nya fredsplan för Mellanöstern, mer framgångsrik än de två första?

Published by:

Säga vad man vill om Obama men han ger inte upp i första taget. Bara det faktum att han fortfarande knegar på med sina fredsplaner i Mellanöstern efter att Benjamin Netanyahu gång på gång har utmanövrerat honom, och mot växande motstånd från den amerikanska kongressen, är imponerande.

Orsaken till att Obama inte ger upp är att chefen för det amerikanska Centralkommandot David Petraeus klart har sagt ifrån att USA aldrig kommer att kunna få slut på Kriget mot Terrorismen och vinna inflytande i den muslimska världen, eller konfrontera Iran, om man inte kan skapa fred i Mellanöstern. M.a.o. USA:s och Israels strategiska intressen skiljer sig nu åt och USA måste därför konfrontera den israeliska regeringen – eller leva med konsekvenserna av minskat inflytelse och fortsatt krig.

Helene Cooper skriver i New York Times om att Obama-regeringen nu bollar med tanken på att lägga fram sitt eget fredsförslag i Mellanöstern, något som arabvärlden och många amerikanska observatörer har bett Obama att göra sen han flyttade in i Vita Huser. In Quest to Break Mideast Stalemate, a U.S. Option Emerges – NYTimes.com

 

Länkar:Israel i CIA:s World Factbook

[tags] Israel, Västbanken, Palestina, Gaza, Benjamin Netanyahu,Obama Netanyahu, Obama fred i Mellanöstern, Obama Israel, Obama Palestine [/tags]

Och nu till något helt annat: tortyr för freden med CIA på Västbanken

Published by:

Medan president Obama säger att han fortfarande är intresserad av fred i Mellanöstern om bara palestinierna slutar att trilskas över de fortsatta israeliska bosättningarna, så sker det en massa intressanta saker i det fördolda.

Mer än en fjärdedel av den hjälp som skickas till Fatah-regeringen, $ 2,8 miljarder per år, slukas upp av inrikesministeriet och säkerhetspolisen.

I centrum för den internationella insatsen står skapandet av en palestinsk nationell säkerhetsstyrka på 7.500-man, utbildad av amerikanska, brittiska, kanadensiska och turkiska officerare under befäl av en amerikansk general, Keith Dayton.

Mellan 400 och 500 Hamassympatisörer hålls fängslade på Västbanken och många av dom har torterats och misshandlats och en del har dödats. Palestinier lägger skulden på Dayton och CIA. Även om CIA-anställda inte själva torterar så anser man att de lätt skulle kunna stoppa tortyren om de ville.

Ian Cobain skriver i om CIA:s aktiviteter på Västbanken:CIA working with Palestinian security agents | World news | guardian.co.uk

 

Länkar:Israel i CIA:s World Factbook

[tags] Israel, Västbanken, Palestina, Gaza, Benjamin Netanyahu, Tortyr på Västbanken, Obama Palestina, Obama Israel, Goldstonerapporten[/tags]

Värre än George Bush? President Obamas katastrofala utrikespolitik får kritik

Published by:

Ett av Obamas bisarra tilltag.

Allt fler amerikanska observatörer börjar nu få upp ögonen för Obamas katastrofalt amatörmässiga utrikespolitik.

USA och världen har förundrat sett på medan Obama har lidit kval vecka ut och vecka in utan att kunnat bestämma sig för vad han skall ta sig till i Afghanistan.

James L Jones. Lång men lat.

Problemet, som New York Times skriver i ledare i helgen är att Obamaföredrar att göra allt själv och strunta i Hillary Clintons UD och låta sina diplomatiskt oerfarna närmaste medarbetare i Vita Huset som Rahm Emanuel sköta utrikespolitiken Editorial – Diplomacy 101 – NYTimes.com

Försvarsminister Robert Gates, USA:s verklige utrikesminister.

Obama kan inte delegera beslut till andra, han vill fatta alla beslut själv. Som alla advokater är han mycket bra på att lyssna men han saknar varje form av exekutiv erfarenhet och kan inte fatta beslut så ingenting blir gjort.

Obamas Kina och Asien-resa får svidande kritik av Leslie Gelb som var Assistant Secretary of State i Carteradministrationen och därför bör vara positivt inställd till Obama: Amateur Hour at the White House

First, the trip’s limited value per day of presidential effort suggests a disturbing amateurishness in managing America’s power. On top of the inexcusably clumsy review of Afghan policy and the fumbling of Mideast negotiations, the message for Mr. Obama should be clear: He should stare hard at the skills of his foreign-policy team and, more so, at his own dominant role in decision-making. Something is awry somewhere, and he’s got to fix it.

Afghanistan. Mellanöstern, Kina och Asien, Obama snubblar, kan inte fatta beslut, snubblar och snubblar igen.

Mellanöstern visar hur katastrofalt inkompetent president Obama har varit: Diplomacy 101

Peacemaking takes strategic skill. But we see no sign that President Obama and Mr. Mitchell were thinking more than one move down the board. The president went public with his demand for a full freeze on settlements before securing Israel’s commitment. And he and his aides apparently had no plan for what they would do if Prime Minister Benjamin Netanyahu said no.

… we are told that Mr. Obama relied more on the judgment of his political advisers — specifically his chief of staff, Rahm Emanuel — than of his Mideast specialists.)

 

[tags]President Obama, Barack Obama, Vita Huset, Breaking News, Political News, White House, Joe Biden, Rahm Emanuel, Vita Huset, Obamas Budget, Obama Budget, Amerikansk Politik, Obama Palestine, Obama Israel, Obama Kina [/tags]
Axplock från den nordiska pressen:
DN.se – Världen: Hamas uppges gå med på vapenvila
Dagen.se – Stora nyheter: Israels byggstopp eftergift till USA