Politik

Tag Archives: Periscope och Facebook Live

Hur Apple FaceTime, Twitter, Periscope och Facebook Live gjorde det möjligt för Erdoğan att slå ner den klantiga militärrevolten

Published by:

Militärkupper genomförs ofta, som nu i Turkiet, av lägre officerare. Och för dom finns det faktiskt en populär handbok för hur man genomför en statskupp, Edward Luttwacks Coup d’État
A Practical Handbook, Revised Edition
från 1968 men uppdaterad för dagens kuppmakare.

Att kuppen mot Erdoğan var enastående klantig stod, utan att skryta, klart för mig själv efter bara några timmar. Och huvudorsaken var att kuppmakarna inte förstod hur viktigt det var för dom att stänga ner Internet och inte bara det nationella tevebolaget, för att förhindra att regimen kunde kommunicera med allmänheten.

@thegrugq skriver i Medium hur sociala teknologier som Apple FaceTime, Twitter, Periscope och Facebook Live gjorde det möjligt för regimen att överleva: Cyberpower Crushes Coup
Rewriting the rulebook on coups, time to add cyberpower

Läs fortsättningen här!