Politik

Tag Archives: Relativitetsteori

På hundraårsdagen av Einsteins Relativitetsteori

Published by:

Hundraårsdagen av Einsteins revolutionerande Relativitetsteori som består av den speciella och den allmänna relativitetsteorin. Den centrala tanken i båda teorierna är att två observatörer som rör sig relativt varandra oftast uppmäter olika tids- och rumsintervall för samma händelser, men fysikens lagar gäller lika för båda.

Einsteins teorier kom att vända upp och ner på fysiken och bl.a. göra det möjligt för mänskligheten att framställa atomenergi och atomvapen.

Dennis Overbye skriver i New York Times: A Century Ago, Einstein’s Theory of Relativity Changed Everything

Läs fortsättningen här!