Politik

Tag Archives: Robotar

Inflexionspunkt: robotar och AI kommer till Silicon Valley

Published by:

Medan akademiker och politiker diskuterar om robotar och AI utgör någon fara för mänskligheten, så har Silicon Valley nu blivit övertygad om att framtiden redan är här och att robotar och AI, dvs Artificiell Intelligens nu har nått en tillräcklig nivå och mognad för att kunna användas mer storskaligt.

John Markoff skriver i New York Times: Läs fortsättningen här!

Steg för steg, Homo Sapiens kommer att ersättas av robotar

Published by:

År 1936 publicerades Alan Turings historiska artikel On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem” som visade att maskiner som är konstruerade med den två-siffriga digitalkoden kan programmeras och 17 år senare, 1953, upptäckte Francis Crick och James Watson DNA:ns dubbelhelix-struktur. Som visade att människans arvsmassa består av en fyr-sffrig kod.

Vi vet idag att vi kan spara binärkod i DNA och vi vet också idag att vi kan programmera om vår egen arvsmassa. En genredigeringsmetod com kallas CRISPR eller Clustered regularly interspaced short palindromic repeats för den som vill stoltsera

Även om vi inte är där än så vet vi därför idag att människan inom några hundra år kommer att börja redigera sin egen arvsmassa för att skapa nya övermänniskor som kan komma att kombinera det bästa inom IT-forskningen med de senaste rönen inom genetiken.

M.a.o Homo Sapiens kommer inte att överleva i all evighet. Vi är på sikt väg mot en helt ny livsform.
Dan Holliday skriver i Observer: No, Humans Will Never Achieve Interstellar Travel

Läs fortsättningen här!

Billigare komponenter gör robotar som Savoike mer intressanta för investerare som Intel

Published by:

Piccoloroboten Savoike är ett exempel på enkla robotar som pekar mot framtiden. Dom är relativt enkla, har sin egen väldefinierade nisch och används redan på en handfull hotell i USA.

En intressant utveckling på robotområdet just nu, som Alistair Barr skriver i Wall Street Journal, är att de komponenter som används i robotar, som sensorer och kameror, nu blir allt billigare, vilket gör robotarna mer intressanta för investerare :

Läs fortsättningen här!

2015, året när robothysterin nådde sin kulmen

Published by:

GlassCage250

Orsaken till att robotiseringen av samhället blev ett sån hett ämne under 2015 är att ett antal av robotar använder sig av ett antal av de viktigaste teknologierna som artificiell intelligens, Big Data, sensorer, Deep Learning, Maskinlärning plus utvecklingen på hårdvarusidan.

Så när Silicon Valley-stjärnan Elon Musk och några av hans kompisar sade sig vara beredda att satsa en miljard dollar på ett öppet artificiell intelligens-projekt i Silicon Valley , Elon Musk, Silicon Valley Elite Launch ‘Open’ Artificial Intelligence With $1 Billion så handlade det om deras oro över att privata intressen, och kanske speciellt då Pentagon, kan komma att utveckla stänga AI-system som kan komma att byggas in i allt mer avancerade robotsystem, med oanade konsekvenser för mänskligheten.

Jag har själv skrivit allt mer om robotar, mest för att det är svårt att hitta en webbsajt som handlar om IT i Silicon Valley utan att läsa om ständigt mer böcker, artiklar och produktbeskrivningar om just civila robotsystem.

Och frågan på allas läppar och i allas hjärnor är att om robotarna fortsätter att utvecklas i samma takt som hittills, och tar över allt fler jobb, hur kommer det att påverka samhället?

Charles Arthur skriver i brittiska Guardian den stora robotpaniken år 2015: Robot panic peaked in 2015 – so where will AI go next?

Läs fortsättningen här!

Nu är det kört, glöm stafettlärare, nu kommer robotlärarna som inte ens behöver ta rökpaus

Published by:

Chinese Teacher

Efter åtta förskräckliga år av Jan Björklund som utbildningsminister så år det kanske inte så konstigt att robotforskarna nu sätter till alla klutar för att få fram robotar som kan användas i klassrummen. Och då inte för att spöa barnen utan för att undervisa dom. Det här kanske låter underligt men tillsammans med de Massivt Öppna Webbkurserna så är det klassiska klassrummet, om nu ursäktar den vedervärdiga vitsen och allitterationen, färdig för massiva innovationer.

Dominic Basulto skriver i New York Times om hur robotarna kan komma att göra sitt inträde i klassrummet:

Läs fortsättningen här!

Ut med det tråkiga, in med Berkeley Robot for the Elimination of Tedious Tasks

Published by:

Mycket av vad vi människor gör rent fysiskt är tråkigt och består av upprepade hand och muskelrörelser. Som de människor som står vid ett löpande band och skruvar på ett hjul eller en ratt på en bil.

Fördelen med robotar är att dom aldrig blir uttråkade, aldrig kommer på smällen och aldrig börja bråka om semester eller ens VAB. Nackdelen är att robotar för det allra mesta inte har den ögonmotorik, balans- och koordinationsförmåga som krävs för att kunna utföra finare rörelser.

Så ett forskarteam på Berkeleyuniversitetet här i Silicon Valley-området har beslutat sig för att skapa en robot som klarar av betydligt mer detaljerade rörelsemönster och ögonmotorik än vad robotar hittills har kunnat utföra.

John Markoff skriver i New York Times: New Approach Trains Robots to Match Human Dexterity and Speed

Läs fortsättningen här!

Artificiell Intelligens och kvantdatorer, vän eller fiende, på tröskeln till en ny värld?

Published by:

Artificial Intelligence

Låt oss börja med artificiell intelligens. Datormolnen och Big Data-rörelsen parad med robotar, automatiserade datasystem och massavlyssning håller på att förändra samhället framför våra ögon.

Men är utvecklingen positiv eller negativ eller båda delarna på samma gång?

Det är inte en fråga som är lätt att svara på. Lika litet som det är lätt att svara på frågan vad som är artificiell intelligens. En sak är dock klar när man lyfter på stenarna och kollar. Som jag har skrivit om här på bloggen är autopiloten, en av dagens paradexempel, ett system som kontinuerligt programmeras av livs levande piloter under själva flygandet. Autopiloten sköter själva det fysiska flygandet, men måste kontinuerligt matas med information om ändrad färdriktning och höjd av traditionella piloter. På samma sätt kommer den förarlösa bilen, när den nu kommer i allmänt bruk, vilket säkert kommer att ta ett par decennier, också den att fungera på samma sätt. Dvs den kommer att matas med information av föraren.

Economist skriver: The dawn of artificial intelligence Powerful computers will reshape humanity’s future. How to ensure the promise outweighs the perils

Läs fortsättningen här!

Industriella robotar blir allt billigare och skickligare

Published by:

Industriella robotar utvecklas i alt snabbare takt. Det är lätt att glömma att många industriella robotar är så stora och farliga att dom måste hållas i burar för att inte riskera att döda eller skada kringstående människor.

Men när de industriella robotarna nu blir mindre, lättare, billigare och rörliga så ökar också deras användningsområden i allt snabbare takt.

James R. Hagerty skriver i Wall Street Journal: New Robots Designed to Be More Agile and Work Next to Humans
ABB introduces the YuMi robot at a trade fair in Germany

Läs fortsättningen här!

Robotar, jobb och människor med noll ekonomiskt värde

Published by:

Tesla Robot Dance

Att automatiserade datorsystem tar över allt fler jobb är allmänt känt. Men få politiker och datavetare har tänkt tanken fullt ut och ställt sig frågan vad som händer med de människor som inte platsar i det nya robotiserade samhället. Dvs människor med noll ekonomiskt värde.

Simon Winter, Doktor i kognitionsvetenskap och verksam i tankesmedjan Infantology har skrivit en högintressant understreckare med en helt ny infallsvinkel i DN på det här temat: Datorer tar hälften av jobben inom 20 år Läs fortsättningen här!

Se upp mänskligheten, datorprogram vinner i Texas Hold ‘Em poker. Framåt för artificiell Intelligens

Published by:

Datorprogrammen blir allt intelligentare, eller i varje fall allt bättre på att utföra komplicerad problemlösning. Det senaste beviset är att datorprogram nu kan vinna Texas Hold ‘Em poker, världens populäraste pokerspel.

Det framsteg som man har gjort i en gren av matematiken som heter “computational mathematics” kommer nu att användas på andra områden, som Robert Lee Hotz skriver i Wall Street Journal:Computer Conquers Texas Hold ‘Em, Researchers Say Advances in Artificial Intelligence Allow Program to Play Poker Almost Perfectly, New Paper Asserts Läs fortsättningen här!

Consumer Electronics Show och självstyrande bilar

Published by:

Den pågående Consumer Electronics Show i Las Vegas med närmare 140 000 besökare är världens största elektroniska prylmässa. I år handlar den till stor utsträckning om Sakernas Internet och om självstyrande bilar. Sakernas Internet är något som jag själv kommer att börja jobba med i år. Så mer om det senare.

Vurmen för självstyrande bilar startades av Google, som dock misslyckades med sitt första projekt och nu får nöja sig med en betydligt mindre och mer begränsad satsning som mest ser ut som en golfkärra.

Orsaken är att det visade sig att Google inte ville satsa de resurser som skulle ha behövts för att bygga en förarlös bil som klarar de extrema s.k. “edge conditions” med mörker och snö som finns i bl.a. Skandinavien och Kanada.

Detsamma gäller för de bilfabrikanter som nu visar upp sina allt mer automatiserade bilar på Consumer Electronics Show i Las Vegas, som Molly Wood skriver om i New York Times:CES 2015. CES: Visions of Cars on Autopilot Läs fortsättningen här!

Långtidsstudie om artificiell intelligens studerar samhällseffekterna av autonoma datorsystem

Published by:

Artificial Intelligence, Learning, Information

Artificiell intelligens är en bransch av datavetenskapen som sysslar med datorsystem som kan se och förstå vad den ser, förstå det talade ordet, följa logik och mer eller mindre komplicerade regler som dom som definierar schackspelet, och som kan föra logiska om den värld den befinner sig i. “Värld” här är ett begränsat utrymme som ett rum eller t.o.m. delar av ett rum.

Det var för att jobba med regelbaserade system som jag en gång i tidernas begynnelse kom hit till Silicon Valley på sent 80:tal.

Artificiell intelligens-rörelsen var mycket stor på 1960 och 70-talen och dog sen en snabb död på 1980-talet. Men har nu kommit igen, parad med robotar.

Och robotarna har nu blivit så framgångsrika att, som John Markoff skriver i New York Times, ledande datavetare på Microsoft och Stanford har beslutat sig för att starta en långtidsstudie – på hela 100 år – över vilka effekter artificiell intelligens kan komma att få på samhället. Continue reading

Datormolnrobotar lär sig av varandra och förändrar världen

Published by:

Robotic Refueling Mission

När vi tänker på robotar så är det kanske oftast som maskiner som har all intelligens inbyggd ombord. Vilket gör det svårt för roboten att utvecklas och hantera mer komplexa uppgifter.

Men som Quentin Hardy skriver i dagens New York Times så är det att missförstå hela robotfenomenet. För vad som gör dagens robotar så avancerade är deras förmåga att kommunicera med data i de väldiga datormolnen och lära sig av varandra. : The Robot in the Cloud: A Conversation With Ken Goldberg

Continue reading

Bilföretagen satsar på automatiserade men inte självstyrande bilar

Published by:

Trots att Googles självkörande bil floppade för att den inte klarade s.k. “edge conditions”, dvs extrema fall med dålig sikt och snöfall, så har bilföretagen äntligen insett att man kan tjäna pengar på automatiserade bilar. Bilar som inte kör sig själva men som använder sensorer och automatiserad teknologi för att låta en mänsklig förare köra säkrare. Ett steg på vägen mot en självstyrande bil, som i dagsläget fortfarande verkar ligga långt framåt i tiden.

Aaron Kessler skriver i New York Times: Technology Takes the Wheel

Continue reading

Den uppkopplade bilen ett steg närmare den utopiska självkörande bilen

Published by:

C&D Demo 2011 0038

För att fortsätta på temat Google från förra inlägget så är företaget väldigt bra på att lansera projekt som är avsedda att fånga vår uppmärksamhet, men som ofta inte är bra underbyggda och som heller inte är speciellt välfinansierade.

Ett av de bästa exemplen är Googles självkörande bil som hade en sån där whao-faktor som fick världen att rikta blickarna mot Google. Men Google har fått backa rejält från sin självkörande bil, när det visade sig att man inte hade tänkt igenom problematiken och plötsligt kom på att bilen inte klarade av de väldigt komplicerade trafiksituationer som kan uppstå, t.ex. under vintern i Sverige.

Den Google-bil man nu försöker utveckla liknar mest en liten golfbil, och det är oklart om ens den någonsin kommer att bli mer än en prototyp.

Men Googles bil har ändå haft det goda med sig att den har fått upp världens ögon för att det faktiskt är möjligt att modernisera och automatisera mycket av bilkörningen, även om vi inte på länge än kan göra oss av med den mänskliga föraren.

Den uppkopplade bilen handlar mycket om använda sensorer som kan larma föraren när han kommer för nära andra bilar, eller när han kört för fort.

Economist tar upp tråden: The future of cars. Wireless wheels. Connected cars will make driving safer, cleaner and more efficient. Their introduction should be speeded up

Continue reading