Politik

Tag Archives: Säpo

Glöm det, Beatrice Ask, Alliansen, crowdsourcing och Öppna Data

Published by:

I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt till alla de data som regering och myndigheter samlar in för medborgarnas skattepengar. Det är i alla fall premissen i Obama-regeringens historiska initiativ krig Data.gov, som nu har spritt sig till ett antal städer i USA, bl.a. till San Francisco och Palo Alto här i Silicon Valley.

Början till en liknande rörelse finns även i Sverige: Opendata.se.

Tanken är inte att medborgarna ska kunna ansöka om att få tillgång till data från myndigheterna, det kan man redan idag, utan tanken är att alla data som inte är sekretessbelagda ska vara automatiskt tillgängliga för allmänheten, direkt på nätet, en musklick bort.

Istället för att betrakta medborgarna som fiender, istället för att mörka den egna verksamheten så att man i lugn och ro kan festa upp skattemiljoner, så är meningen att man ska ge medborgarna direkt insyn i alla data och därigenom hur skattepengarna används. Och ge medborgarna chansen att skriva egna dataprogram som kan stöta och blöta myndigheternas data och därigenom skapa nya appar som myndigheterna själva inte har tid eller intresse att skriva.

Det här kallas för crowdsourcing och man skulle tro att den frihets och demokratiälskande regeringen skulle nappa på öppna data och crowdsourcing.

Men i alliansregeringen ser man det tyvärr inte på det sättet, utan just nu slåss man nu med näbbar och klor för att förhindra att medborgarna får insyn i hur regeringen sköter sitt uppdrag.

Mattias Carlsson skriver i DN: Ask sätter stopp för granskning av Säpo

Continue reading

Säposkandalen växer, dags att bjuda in FBI?

Published by:

Efter att Säpochefen Anders Danielsson i media öppet har spekulerat om att CIA kan ha infiltrerat Säpo så får ett häpet Sverige veta att Säpo inte bara har struntat i att försvara Sverige mot utländskt spioneri, man har själv i åratal begått brott mot rikets lagar, brott som ingen Säpo-anställd kan ställas till svars för eftersom man använder det gamla kända gäng-försvaret att alla skyller på alla och att alla därför går fria:

SvT skriver: Säpo har flera i år brutit mot lagen – rapport | svt.se

De höga chefer som det handlar om finns bland annat inom polisens hemligaste organisationer – chefen för författningsskyddet, chefen för kontraspionaget och enhetschefen för kontraterrorism. Alla tre har delgivits misstanke om brott men i den nedlagda förundersökningen frias samtliga med motiveringen att de saknat kunskap, kompetens eller utbildning om reglerna. -… -Det jag är mest förvånad över är att man är så ärlig, att man konstaterar att de är så inkompetenta att de inte kan hållas till svars. Jag har aldrig sett en sådan här skrivning i ett åklagarbeslut, säger Rick Falkvinge.

 

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Nyheter – Toppnyheter

[tags] Säpo, Säkerhetspolisen, Swedish security police[/tags]

Säpos Anders Danielsson om att CIA kan ha inflitrerat Säpo

Published by:

Säpo tränar mot Finland.

Vi lever i en allt underligare värld. När jag för ett år sen ungefär läste i Aftonbladet om den amerikanska övervakningen av svenska medborgare från ambassaden i Stockholm så undrade jag så smått om regeringen skulle vidta några åtgärder. Inte bara struntade man i att göra någonting, man säger idag att man inte kände till någonting om att världens enda supermakt under många år har bedrivit underrättelseverksamhet mot svenska medborgare. Något som jag här borta i Silicon Valley alltså kände till.

Men det slutar inte här. SVT citerar Säpochefen, som inte heller läser Aftonbladet, såhär: Säpo-chefen: Enskilda kan ha samarbetat – rapport | svt.se

-Självklart har inte Säkerhetspolisen gett något som helst tillstånd eller lov eller godkännande att en främmande stat skulle bedriva verksamhet i Sverige som inte är förenlig med svensk lagstiftning, säger Anders Danielsson till Ekot i Sveriges Radio. Lika kategorisk var han i Aktuellt i går. -Vi hade ingen vetskap om att det skulle ha bedrivits brottslig verksamhet från den amerikanska ambassaden, sade Danielsson till Aktuellt.

Läs det här noggrant, för vad Anders Danielsson säger är att CIA kan ha infiltrerat Säpo och fått Säpopersonal att å CIA:s vägnar övervaka på svenska medborgare.

Förr i tiden kallades det här för spioneri och det fick man som regel flera års fängelse för. Men idag heter det inte så längre utan man använder mer diskreta termer som uppgiftsinsamling eller övervakning.

 

Länkar: DN.se – Nyheter – Toppnyheter,SvD – Senaste nytt, SvD – Startsidan

[tags] Afghanistan, Kriget mot Terrorismen, Pentagon Afghanistan, Obama Afghanistan, USA Afghanistan, Admiral Mullen, Basil Henry Liddell Hart, Charles deGaulle, David Kilcullen, Donald Rumsfeldt, J.F.C. Fuller, Obama, Obama Afghanistan, Paul Wolfowitz, Pentagon, Stanley A. McChrystal, The Accidental Guerrilla,MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper, Improvised Explosive Devices, IED, Creech Airforce base, CIA, Säpo, CIA och Säpa, CIA i Sverige, Amerikanska ambassaden[/tags]

Ambassadspioneriet och den svenska regeringens USA-bild.

Published by:

Säpo spionerar, på Finland?

Ambassadspioneritet eller kanske vi bör kalla det “Ambassaddramat” i Stockholm lyfter på förmaket till Sveriges relationer till USA och även till vårt gemensamma krig i Afghanistan.

För på Säpos egen hemsida så står det så här

En stor del av verksamheten bedrivs i form av så kallat underrättelsearbete. Genom det hämtar vi in information för att kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder och avslöja brott. Verksamhet som bedöms vara särskilt skyddsvärd följer och skyddar vi kontinuerligt.

När Säpochefen Anders Danielsson nu säger att han är helt ovetande om det amerikanska underrättelsearbetet mot svenska medborgare så säger han i klartext att Säpo inte bedriver något som helst underrättelsearbete för att försäkra sig att USA inte skadar Sveriges intressen.

Och eftersom Säpo får sina instruktioner från regeringen så visar det med all tydlighet hur aningslös den svenska attityden mot USA är.

Henrik Berggren skriver i Dagens Nyheter: Övervakning: Endast Sverige svenska poliser har – DN.se

Inte minst finns en fråga om den svenska säkerhetspolisens agerande. Antingen är den “ vilket den påstår “ ovetande om de amerikanska aktiviteterna, vilket väcker frågan om dess kompetens. Eller också har man varit införstådd, vilket reser en än mer oroande fråga om dess lojalitet mot svensk demokrati och svenska medborgare. Nu inleds i alla fall en förundersökning. Bedriven av “ Säpo.

 

Länkar: Säpo

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,SvD – Mest kommenterat, Expressen: Nyheter, Expressen: Nyheter

[tags] Säpo, Ambassadspioneriet, USA-ambassaden, USA-spioneri i Sverige, US espionage in Sweden [/tags]