Politik

Tag Archives: Sequestration

USA som Bogesunds slott, kan de amerikanska delstaterna göra vad centralregeringen i Washington inte klarar av, nämligen återuppbygga USA?

Published by:

För den som är intresserad av omvärlden och den forna supermakten USA, så
är det alltid bra att börja med att läsa Sveriges enda tankemsedja, nämligen Blandaren.

Och där i Gåsblandaren 1963, kan vi läsa en superb artikel som passar in på dagens USA. Skrivet av den legendariske Pim-Pim, med titeln “Förordande av Denna Bok”, nämligen Urminnesblandaren som jag råkar ha ett exemplar av, skriver Blandaren bl.a. “När Bogesunds slott förklaras i vanhävd och blir inlöst av staten (vår erfarnaste utövare av vanhävd), skriver Blandaren en magistral uppsats om slottets förfall, om dräktiga älghonor i biblioteket och ängarna som korna gått bet på. Men mitt i kritiken anslås en fridfullt bukolisk ton, vid vägkanten satt en rättare och felade.

Och så är det onekligen i dagens USA, ett gigantiskt nedgången slott med dräktiga älghonor i biblioteket, vägar som är så fulla med hål att jag blir sjösjuk när jag ger mig ut på de tidigare så stolta motorvägarna här i Silicon Valley, gasledningar som exploderar, sjukvårds- och skolsystem som är bland de mest ineffektiva och sämsta i västvärlden, och en självdestruktiv regering som inte kan dra jämt i Washington.

Men mitt ibland all den här misären så finns det alltid optimister, och en son är den brittiska Economist, som jag faktiskt prenumererar på, och läser från första till sista sidan varje vecka.

Efter att ha letat med ljus och lyfta så har man kommit fram med några ljusglimtar som kan vara a intresse att läsa: The America that works. Luckily, dysfunction in Washington is only one side of America’s story

Continue reading

Historisk vändpunkt: Grover Norquist, USA:s farligaste man, tappar anhängare för sitt skattesänknings-korståg

Published by:

En av orsakerna till att USA har tappat mycket av sin tidigare ställning som världens enda supermakt är republikanernas sanslösa skattesänkningspolitik som syftar till att försätta centralregeringen i Washington, och många delstater, i konkurs och på så sätt få till stånd en ny amerikansk nihilistisk nyliberal revolution som skulle krossa alla institutioner och den amerikanska infrastrukturen och överföra all makt till individen.

Mannen som mer än någon annan har hållit i tömmarna i den här vansinnesritten har varit den 56:årige lobbyisten Grover Norquist som på ett helt ofattbart sätt och helt på egen hand har tagit över det republikanska partiet och lyckats få 95% av alla republikanska kongressledamöter att skriva under ett högtidligt löfte att aldrig, vad som än händer, höja några skatter i USA.

Hans inflytande har varit enormt, trots att han inte har någon som helst egen position att stödja sig på.

Men nu, som Aaron Blake skriver i Washington Post, efter valnederlaget och mot bakgrunden av USA:s ansträngda finanser, så börjar republikanska kongressledamöter att bryta med Norquist: The GOP’s ‘Read my lips’ moment

Continue reading