Politik

Tag Archives: Svenska språkets överlevnad

Kan vi tänka oss Sverige utan svenska språket? Hur Sverige kan lära sig av Frankrike

Published by:

Manhattan by night. Med franska inslag.

För Frankrike, Island, Israel, Japan, Kina och de flesta andra länder så är det egna språket en nationell angelägenhet. Inte så att man inte kan anamma utländska ord och uttryck, något som Japanerna har varit mycket skickliga på, men språkets ställning, dess överlevnad är fråga av nationell betydelse.

Sverige är annorlunda. Vi fullkomligt öser in amerikanska ord och uttryck och verkar göra allt vi överhuvudtaget kan för att försvaga vårt eget språks ställning.

Kirk Semple skriver i New York Times om hur franska staten satsar på att stärka det franska språkets ställning i New York, en satsning som även Sverige skulle kunna lära av: A Push for French in New York Schools, From France

Continue reading