Politik

Tag Archives: Sverige och Innovation

Från Silicon Valleys horisont: Innovation, regeringskompetens och “elitforskning” i Sverige och USA

Published by:

Det har förekommet en plötslig störtskur av artiklar om innovation och forskning i den svenska pressen på sistone. Vilket är på plats eftersom Sverige liksom USA och alla andra länder idag håller på att förvandlas till kunskapssamhällen. Vad det betyder är att alla data idag håller på att digitaliseras och nu kommer att kunna behandlas med datorer och avancerad forskningsmetodik. Det land som satsar på den nya teknologin och vetenskapen kommer att blomstra, dom som inte gör det kommer snabbt att handla på efterkälken. Tänk Silicon Valley i kontrast mot en ev USA:s fattigaste delstater som Mississippi nere i den djupa södern här i USA.

Men att inse vad som är på gång är bara början. Sen gäller det att skapa ett hållbart innovations och forskningssamhälle och det är betydligt mer komplicerat.

Continue reading