Politik

Tag Archives: The Rise and Fall of American Growth

Den svenska och amerikanska drömmen och Robert J Gordons bok The Rise and Fall of American Growth

Published by:

Jag har tidigare skrivit om ekonomen Robert J Gordons bok Måste läsas: Har teknologioptimisterna fel? Robert J Gordon The Rise and Fall of American Growth.

Men det är ett ämne som förtjänar att uppmärksammas från flera vinklar. Huvudtesen, att USA:s och den industrialiserade världens tillväxt fullkomligt exploderade mellan de hundra korta åren mellan 1870 och 1970 med fem stora uppfinningar: el, urban sanitet, kemikalier och läkemedel, förbränningsmotorer och moderna kommunikationer, för att sen snabbt gå ner i varv tills den idag inte längre klarar av att öka levnadsstandarden mer än marginellt i både USA och EU.: The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War. Robert J. Gordon
Läs fortsättningen här!

Måste läsas: Har teknologioptimisterna fel? Robert J Gordon The Rise and Fall of American Growth

Published by:

The Rise and Fall of American Growth

Ett utmärkande drag i Silicon Valley är hajpen om hur allt, i Ernst Rolfs ord blir “bättre och bättre dag för dag”. Innovationerna står kö och vi blir bara smartare, rikare, och lyckligare. Speciellt i jämförelse med våra föräldrar och deras föräldrar.

Men hur kommer det sig då att vi inte märker det i våra dagliga liv? Jag har t.ex. en lägre levnadsstandard än mina föräldrar och mina barn med ett undantag en betydligt lägre levnadsstandard än mig.

Den amerikanska ekonomen Robert J Gordon, professor vid North Western University, har skrivit en uppmärksammad bok om hur den amerikanska produktiviteten faktiskt har fallit rejält sedan 1970-talet. En tes som det är svårt att kritisera när man ser de fakta han lägger fram.

Gordon påpekar att först kom de stora uppfinningar mot slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Sedan, från 1920-talet till 1970-talet kom utvecklingen av dessa uppfinningar som ledde till den snabba ekonomiska utvecklingen fram till 1970-talet. När allt stannade upp, av ett antal orsaker som Gordon tar upp i videon ovan.

Nobelpristagaren Paul Krugman recenserar Robert J Gordons The Rise and Fall of American Growth i New York Times:
Paul Krugman Reviews ‘The Rise and Fall of American Growth’ by Robert J. Gordon

Läs fortsättningen här!