Politik

Tag Archives: Twisted

Skriv spännande händelsestyrda nätverksprogram i det Pythonbaserade Twisted-språket

Published by:

Boken är klickbar.

Jag har redan skrivit om det Ruby-baserade domänspecifika datorspråket Sinatra: My Hovercraft is full of eels, vad kan du om de lilla behändiga revolutionerande domänspecifika datorspråken (DSL)?. Ett språk som gör det busenkelt och supersnabbt att skriva webb-baserade appar i datorspråket Ruby.

Programmeringsspråken utvecklas idag i rasanda fart och två av de mest inflytelserika språken är Ruby och Python. Programmeringsentusiaster utvecklar sen nya DSL och programmeringsbibliotek i dessa språk i något som mest liknar Den Kambriska Explosionen, dvs den kraftiga ökningen av komplext, flercelligt djurliv under en relativt kort period i början av Kambrium-peroden för cirka 540 miljoner år sedan.

Ett av de många nya domänspecifika programmeringsspråken är Twisted, ett s.k. händelsestyrt nätverksspråk skrivet i Python under MIT Licens.

Twisted har inbyggt stöd för nätverksprotokoll som TCP, UDP, SSL / TLS, IP Multicast, Unix sockets, ett stort antal protokoll (inklusive HTTP, XMPP, NNTP, IMAP, SSH, IRC, FTP och andra), och mycket mer.

Mer detaljer här:

Continue reading