Politik

Tag Archives: undomsfenomen i USA

Twitter, sociala webbsajter och tonåringarna, tvärt emot vad man skulle tro

Published by:

Alla svenskar vet att de nya IT och webb-trenderna som Facebook, Twitter och YouTube börjar hos ungdomen och sedan sprids till äldre människor, kanske upp till 35 eller på sin höjd 40. Sedan avtar IT-bruket starkt och över 50 är de flesta svenskar IT-illitterata, bortsett från mejl och enkel webbsurfing.

Men det är fel. Faktum är att många IT- och webtrender inte börjar hos tonåringarna utan hos betydligt äldre människor, som i fallet Twitter. Ofta uteblir tonåringarna helt.

Clair Cain Miller skriver i New York Times om den senaste webbteknologin och demografiska trender Who’s Driving Twitter’s Popularity? Not Teenagers – NYTimes.com

 

Länkar:

[tags]Bloggy.se, Facebook, IT, Mikrobloggar, Silicon Valley, Social Web, Tweetbeep, Twitter, Web 2.0, Microblogging, Bloggar, Bloggar i USA, Bloggosfären i USA, undomsfenomen i USA [/tags]