Politik

Tag Archives: USA och ICD-10

Nej till IFRS, stick i stäv med resten av världen, det myopiska USA behåller sina egna revisionsregler

Published by:

Om USA har en akilleshäl så är det aversionen mot att anamma utländska standarder som Celcius och meterskalan, ICD-10 standarden inom sjukvården, eller 24-timmarsklockan. ICD-10 standarden kommer nu sent omsider äntligen , och den internationella redovisningsstandarden IFRS

Jag har skrivit om reaktionen hos en amerikansk vän till mig när jag föreslog att USA borde anamma det internationella måttsystemet med kilo och gram. “Men det är ju helt och hållet omöjligt, förstår du inte det” utbrast vännen, som är utbildad på Stanforduniversitetet och sannerligen ingen dumbom

Förstår du inte att då måste man skriva om alla amerikanska kokböcker, det förstår du väl att det inte går!

Så var det med det.

Michael Rapoport skriver i Wall Street Journal om hur USA ännu inte har anammat de internationella revisionsreglerna: U.S. Undecided on Switch to Global Accounting – WSJ.com

Continue reading